Křižovatka Palackého náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Palackého náměstí


Podobně jako na jiných místech se i na Palackého náměstí stala základem budoucí kolejové křižovatky trať koňky, která zahájila provoz 28. června 1883. Trať vedla od dnešního Jiráskova náměstí obloukem na Palackého most a Lidickou ulicí dále k Andělu a ač byla dvoukolejná, samotný oblouk na most byl jednokolejný.

Oblouk z nábřeží na Palackého most po elektrifikaci tratě koňky s vozem elektrické tramvaje na mostě. | okolo 1903
Křižovatce na Palackého náměstí v pohledu od Výtoně dominují vozy T1, zatímco vozy T3 jsou ve značné menšině. | 70. léta
Vůz T1 ev.č.5131 vypravený na linku 4 odbočuje z tehdejšího nábřeží Karla Marxe na Palackého most. Okolí ještě nepoznamenala výstavba metra, z ulice Na Moráni vedou koleje na Palackého most přímým směrem a z mostu lze odbočovat i vlevo k Jiráskovu náměstí. Za povšimnutí stojí i staré výhybkové návěstidlo systému Öerlikon zavěšené na příčném drátu. | 29.2.1976
Dvojice vozů T1, pro pražské podmínky tak netypická, se v ulicích objevovala většinou jen při odtahování porouchaných vozů z trati. Vůz T1 ev.č.5113, stažený z linky 4, tak projíždí tehdy ještě opravdu přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí z Palackého mostu do ulice Na Moráni se zavěšeným vozem T1 ev.č.5043 při cestě do vozovny Strašnice. | 5.6.1976
Prototypový vůz RT6N1 vyrážel na zkušební jízdy po pražských ulicích opatřen zelenobílým nátěrem, měřící technikou a polopantografem v zelené barvě, otočeným kloubem vzad, během těchto jízd zvládl projet i oblouk křižovatky Palackého náměstí. | 15.6.1994
Souprava vozů T6A5 ev.č.8611+8613 jezdila od dodání do pražských ulic jako jediná z první série vozů T6A5 opatřená elegantní reklamou na svého výrobce, závod ČKD Tatra, na snímku odbočuje obloukem křižovatky Palackého náměstí od Výtoně na Palackého most. | 6.8.1996
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8165+8166 vypravená na linku 3 projíždí obloukem na Palackého náměstí mezi stejnojmennými zastávkami, vůz řídí Mr.Cross v době čekání na první vypravení vozu 14T do provozu s cestujícími v rámci zkušebních jízd. | 23.1.2006
Vůz T3 ev.č.6509 řazený jako řízený v soupravě s vozem T3 ev.č.6962 vypraveným na linku 10 projíždí kolejovým esíčkem křižovatky Palackého náměstí z Palackého mostu do zastávky Palackého náměstí. | 23.1.2006
Souprava prvních vozů T3R.P ev.č.8211+8212 vypravená na linku 3 se váhavě rozjíždí ze zastávky do levého oblouku křižovatky Palackého náměstí. | 20.2.2006
Vůz T6A5 ev.č.8705 vypravený na linku 6 vjíždí omezenou rychlostí z Palackého mostu do prostoru kolejového esíčka křižovatky. | 21.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9037 vypravený na linku 3 odbočuje obloukem křižovatky Palackého náměstí k Výtoni. | 7.2.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215 vypravená na linku 4 projíždí kolejovým esíčkem z Palackého mostu do zastávky Palackého náměstí. | 20.2.2006
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 projíždí během kolaudace křižovatky zcela nově zřízený oblouk spojující Karlovo náměstí s Jiráskovým. | 21.10.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9004 projíždí během kolaudace křižovatky přímý směr po nábřeží. | 21.10.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7078 vypravený na linku 4 projíždí přímou větví křižovatky Palackého náměstí z mostu do zastávky. | 3.11.2007
Vůz 14T ev.č.9147 vypravený na linku 14 projíždí přímým směrem křižovatky Palackého náměstí na Palackého most. | 1.6.2008
Jednokolejný oblouk tratě koňské dráhy v místě budoucí křižovatky na Palackého náměstí, dokonce koňkou na mostě, uhánějící ke Smíchovu. | 1897
Vůz T1 ev.č.5114 vypravený na linku 27 překonává oraniště tramvajové tratě z Palackého mostu do ulice Na Moráni, ano i takový byl stav pražských tramvajových tratí. | 5.6.1976
Vůz T1 ev.č.5107 vypravený na linku 6 projíždí tehdy ještě opravdu přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí z ulice Na Moráni na Palackého most. | 29.2.1976
Vůz T3 ev.č.6969 vypravený na linku 28 odbočuje z Palackého mostu k Výtoni, křižovatka prošla nedávno rekonstrukcí, asfaltový kryt nahradily dlažební kostky. | 5.8.1978
Vůz KT8D5 ev.č.9043 vypravený na linku 36 odbočuje na Palackého náměstí mezi stejnojmennými zastávkami z nábřeží. | září 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6900+6944 vypravená na linku 10 projíždí kolejovým esíčkem křižovatky Palackého náměstí na Palackého most. | 23.1.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6825+6831 vypravená na linku 17 vyčkává na křižovatce Palackého náměstí na signál volno. | 20.2.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7032+7050 vypravená na linku 23 projíždí přímou nábřežní částí křižovatky Palackého náměstí za dohledu vodárenské věže skryté pod reklamním poutačem. | 21.5.2006
Míjející se soupravy vozů T3 ev.č.6963+6910 vypravené na linku 10 a T3R.P ev.č.8359+8358 vypravené na linku 14 v kolejovém esíčku křižovatky Palackého náměstí. | 20.2.2006
Souprava tehdy ještě motolských krnováků (T3R.PV) ev.č.8159+8160 vypravená na linku 7 projíždí za nepříznivých povětrnostních podmínek křižovatkou Palackého náměstí mimořádně v přímém směru k zastávce Jiráskovo náměstí, do oblasti Anděla se dostane objezdem přes Myslíkovu a Újezd z důvodu rekonstrukce tratě na Palackého mostě. | 9.3.2006
Vůz T3R.PV ev.č.8177 ještě září novotou, když projíždí jako linka 21 křižovatkou Palackého náměstí po nábřeží. | 27.8.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 3 odbočuje obloukem křižovatky Palackého náměstí k Výtoni. | 27.8.2006
Během kolaudace křižovatky Palackého náměstí bylo nutné zjistit, zda bude reálné míjení se autobusu MHD s vozy KT8D5 v nově zřízeném oblouku spojujícím Karlovo a Jiráskovo náměstí. Dokumentuje to snímek vozu KT8D5 ev.č.9039 míjející se s autobusem Citybus ev.č.3318 - snímek by zřejmě neměl raději vzniknout, protože není dokonale nasvícen, a dokonce je dost tmavý, ale pokud by fotograf tento snímek nepořídil i za tehdejších světelných podmínek, nikdy by již nevznikl..... | 21.10.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8476+8477 vypravená na linku 17 projíždí přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí. | 28.7.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8057+8047 vypravená na linku 23 využívá k objezdu Karlova náměstí nově zřízený oblouk křižovatky Palackého náměstí od Jiráskova náměstí, který podstatně zjednodušil manipulační možnosti oblasti, v původním stavu by linka musela úsek objet přes Výtoň a Albertov. | 3.11.2007
Vůz 14T ev.č.9145 vypravený na linku 3 odbočuje obloukem křižovatky Palackého náměstí mezi stejnojmennými zastávkami. | 1.6.2008

Na osu Palackého mostu navazující ulice Na Moráni se od 8. září 1898 stala útočištěm pro elektrickou tramvaj, jejíž jednokolejná trať končila kuse před křižovatkou výhybnou. Pro malé využívání byla však již od 6. ledna 1900 bez pravidelného provozu. Přesto došlo během přestavby tratě koňky na elektrickou tramvaj v závěru roku ke kolejovému propojení obou tratí. Oblouk z Palackého mostu k Jiráskovu náměstí však zůstával nadále jednokolejný a ani po zahájení elektrického provozu na mostě od 18. prosince 1900 nedošlo k obnovení pravidelného provozu v ulici Na Moráni. Proto se městská rada 9. března 1909 rozhodla, že trať v ulici Na Moráni bude snesena a při té příležitosti bude opatřen druhou kolejí oblouk ve směru od dnešního Jiráskova náměstí na Palackého most. Přesný termín, kdy byl zahájen dvoukolejný provoz, však zatím neznáme.

Základ kolejové křižovatky začal nakonec na Palackého náměstí vznikat v roce 1910, když byla 31. července zprovozněna nová tramvajová trať do Podolí, která zpřístupnila po nábřeží a nově proraženým Vyšehradským tunelem tramvajové dopravě další části Prahy. Křižovatka existovala v podobě přímé tratě a odbočujících oblouků na Palackého most (podoba, jakou mají dodnes např. křižovatky Moráň či Olšanské náměstí). Napojení nové tratě se uskutečnilo podle tehdejšího zvyku bez narušení pravidelného provozu - za noční výluky.

V roce 1922 vznikla potřeba spojení Smíchova s oblastí Karlova náměstí, ale to se realizovalo novou tratí v Resslově ulici. Teprve v roce 1950 přišla první velká výluka tramvajové dopravy související s rozšiřováním Palackého mostu, které bylo realizováno vysunutím chodníků na konzoly. Od 23. října 1950 byly tramvaje z Palackého mostu dočasně vyloučeny a po obnovení provozu 11. prosince 1950 byl na křižovatce zprovozněn nový dvoukolejný oblouk z mostu k Výtoni. Nový kolejový trojúhelník byl kladen v noci z 24. na 25. listopadu. Nový oblouk z Palackého mostu měl zpočátku jen manipulační charakter, teprve 30. září 1951 tudy začala projíždět linka 4.

V roce opět vyvstala potřeba po šesti desítkách let znovu postavit tramvajovou trať v ulici Na Moráni, aby se ulehčilo přetížené Resslově ulici. Výstavba nové tratě zasáhla zejména do podoby náměstí, protože před pomníkem musela být vykácena část stromů. Vkládání nové kolejové křižovatky s křížením a se třemi páry oblouků (chyběly jen oblouky z Moráně k Jiráskovu náměstí) bylo realizováno během výluk tramvajové dopravy. Aby byl dopad na spojení Smíchova a části Nového Města co nejmenší, bylo pro zajištění dopravy ve směru Smíchov - Výtoň od 29. dubna zřízeno na Palackého náměstí jednokolejné provizorium, vyloučena byla tedy jen doprava v úseku Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí (resp. Výtoň). Provoz na provizoriu skončil 18. května a od 20. května se po nové křižovatce jezdilo dvoukolejně v relaci most - Výtoň. Od 27. května byl obnoven plný provoz na křižovatce v původních směrech.

Provoz na obnovené trati v ulici Na Moráni byl zahájen 29. července 1968. Oblouky z mostu k Jiráskovu náměstí se po 68 letech provozu elektrických tramvají staly manipulačními a tramvajové linky jezdící z Palackého mostu na Karlovo náměstí byly přeloženy na novou trať.

Zásadní přeměnu kolejiště na Palackého náměstí vyvolala výstavba jižního vestibulu stanice metra Karlovo náměstí. Od 29. března 1980 byla na několik let postavena krátká jednokolejná přeložka u pomníku Františka Palackého, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu podchodu. Provizorium bylo v provozu až do 21. listopadu 1983. Pak následovala úplná několikaměsíční výluka tratě v ulici Na Moráni vyvolaná pokračující výstavbou stanice metra. V roce 1984 došlo v souvislosti se změnou polohy tratě od Moráně, která se nově přizpůsobovala výstupům z metra, k úplné přestavbě křižovatky. Od 1. září byl na dva měsíce úplně přerušen tramvajový provoz na náměstí (současně byly trvale zrušeny oblouky z Palackého mostu k Jiráskovu náměstí). Tím se zásadním způsobem zkomplikovaly manipulační možnosti tramvajového provozu v této části Prahy, které byly již tak omezeny po zrušení tramvajové tratě v Resslově ulic v roce 1978. Od 1. října 1984 byl obnoven provoz ve směru Palackého most - Moráň a od 16. října nakonec i po zbývající části křižovatky. Plný provoz s upraveným linkovým vedením začal až 3. listopadu 1985, když zahájila provoz linka B metra.

Po rekonstrukci se křižovatka zařadila mezi ty nejproblémovější, protože přímé vedení tramvajových kolejí z ulice Na Moráni na Palackého most bylo kvůli umístění východů z podchodu metra změněno na esovité. To bylo pro provoz tramvají značně nevhodné, a z bezpečnostních důvodů zde proto byla snížena rychlost jízdy tramvají na 10 km/h. Výsledkem byly dlouhé vyklizovací časy tramvají při průjezdu tímto úsekem, což při zatížení křižovatky 120 tramvajovými vlaky za hodinu, znamenalo průměrný interval půl minuty!

Stále se zvyšující opotřebení komplikované kolejové konstrukce s sebou přinášelo poměrně časté částečné výluky, až byla v roce 2007 uskutečněna dlouho očekávaná a odkládaná rekonstrukce křižovatky. Mezi 18. červencem a 31. říjnem 2007 tak došlo k celkové změně geometrie kolejové konstrukce, a k doplnění chybějících oblouků v relacích Palackého most - Jiráskovo náměstí a Na Moráni - Jiráskovo náměstí. Dřívější provozně velmi nevhodné protisměrné oblouky v relaci Palackého most - Na Moráni, nahradily oblouky s provozně příznivějšími poloměry a delší mezipřímou v místě křížení s tratí vedenou po nábřeží.

Křižovatka je vybavena pouze radiově elektricky ovládanými výhybkami s pružnými jazyky, dvojice od Moráně nesou ev.č.646L a 646P, od Výtoně 647L a 647P, od Anděla 648P a 648L a od Mánesa 649L a 649P. Sjezdové výhybky jsou také s pružnými jazyky. Kryt křižovatky tvoří povrch z litého asfaltu, pouze v prostoru k zastávkám Palackého náměstí ke Karlovu náměstí je ze žulových dlažebních kostek zřízen vydlážděný trojúhelník.

V běžném provozu je pojížděno pět směrů křižovatky, včetně obnoveného oblouku v relaci Jiráskovo náměstí - Palackého most. Jediným běžně nevyužívaným zůstal oblouk Moráň - Jiráskovo náměstí, sloužící manipulačním potřebám.

Fotocesta po křižovatce Palackého náměstí
První pár výhybek křižovatky Palackého náměstí větví trať od Karlova náměstí k Výtoni, Andělu a Jiráskovu náměstí. V roce 2007 nově zřízené oblouky křižovatky Palackého náměstí od Karlova náměstí k Jiráskovu náměstí značně zlepšily manipulační možnosti tramvajových tratí v centrální části Prahy. Druhý pár výhybek křižovatky Palackého náměstí od Karlova náměstí větví tramvajovou trať do dvou směrů mířících na Výtoň a k Andělu, v pravé části snímku je vydlážděný trojúhelník zmíněný v textu. Druhý pár výhybek křižovatky Palackého náměstí od Karlova náměstí větví tramvajovou trať do dvou směrů mířících na Výtoň a k Andělu. První pár výhybek křižovatky Palackého náměstí od Jiráskova náměstí větví tramvajovou trať nově zřízenými oblouky ke Karlovu náměstí, Výtoni a Andělu.
Druhý pár výhybek křižovatky Palackého náměstí od Jiráskova náměstí umožňuje tramvajím pokračovat v jízdě přímo na Výtoň, nebo obnoveným obloukem vpravo k Andělu. Rozvětvení křižovatky Palackého náměstí od Anděla, pravý oblouk míří na Výtoň, levý k dalším výhybkám. Ostrým obloukem křižovatky Palackého náměstí pokračují tramvaje ke druhému páru výhybek od Anděla. Druhé rozvětvení výhybek křižovatky Palackého náměstí od Anděla umožňuje tramvajím levé odbočení obnoveným obloukem k Jiráskovu náměstí, případně pokračování do zastávek Palackého náměstí ke Karlovu náměstí. Rozvětvení tramvajové tratě od Výtoně, levý oblouk pokračuje k Andělu, přímý směr k dalšímu páru výhybek.
Druhý pár výhybek od Výtoně větví tramvajovou trať přímí k Jiráskovu náměstí a vpravo do zastávek Palackého náměstí ke Karlovu náměstí. Středová část křižovatky Palackého náměstí. Pohled k zastávkám Palackého náměstí od Karlova náměstí se třemi srdcovkami a jednou trojsrdcovkou. Odkud a kam míří který oblouk?.... Detailní pohled na setkání oblouků a přímých směrů křižovatky Palackého náměstí s množstvím srdcovek.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024