Trať Palackého náměstí - Národní divadlo

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať
Palackého náměstí - Národní divadlo


První tramvajové koleje, které se objevily podél vltavského nábřeží v úseku Národní divadlo - Palackého náměstí patřily trati koňské dráhy Těšnov - Smíchov zprovozněné 28. června 1883. Koleje ústily z Náplavní ulice na nábřeží a následně jednokolejně odbočovaly na trať vedenou po Palackého mostě.

Prvorepubliková idylka na Rašínově nábřeží se soupravou dvounápravových tramvají | 50. léta
Souprava vozů T3R.P ev.č.8526+8527 vypravená na linku 17 právě opouští křižovatku Palackého náměstí | 1.9.2008
Vůz T6A5 ev.č.8710 vypravený na linku 7 míří po Rašínově nábřeží na Jiráskovo náměstí | 17.10.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8380+8381 vypravená na linku 17 míří k v zastávce Palackého náměstí | 20.2.2006
Po rekonstrukci křižovatky Palackého náměstí byla autobusová linka 176 přetrasovaná na koleje tramvajové tratě, Citybus ev.č.3342 vypravený na linku 176 a jedoucí po kolejích je toho důkazem | 1.9.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8408+8409 vypravená na linku 17 uhání okolo Tančícího domu na Palackého náměstí | 1.9.2008
Míjení dvou vlaků sestavených z téjedniček na Jiráskově náměstí. Vůz T1 ev.č.5114 míří přes Palackého náměstí na konečnou u branického nádraží a již přejel tyčovým sběračem křížení s trolejbusovými stopami - na snímku je patrné trolejové vedení tramvajové trati v Resslově ulici | 60. léta
Prvorepubliková idylka na nábřeží u Jiráskova náměstí poblíž Mánesa, dvounápravové tramvaje ještě jezdí vlevo | 30. léta
Souprava vozů T3 ev.č.6569+6564 vypravená na linku 21 stanicuje v zastávce Jiráskovo náměstí | 7.5.1999
Sněhový pluh vozovny Motol T3 ev.č.5404 přestavěný z vozu T3 ev.č.6391 v boji se sněhovou záplavou u zastávky Jiráskovo náměstí | 10.3.2004
Původní podoba tramvajové tratě na Masarykově nábřeží v prostoru zastávek Jiráskovo náměstí tvořená velkoplošnými panely BKV | 3.6.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8351+8350 vypravená na linku 3 u křižovatky Mánes vyčkává na signál volno | 14.5.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8506+8507 vypravená na linku 17 opustila křižovatku Mánes a míří k Národnímu divadlu | 1.9.2008
Pohled na tehdejší Riegrovo nábřeží na kolorované pohlednici, odeslané v roce 1915 již nezobrazuje skutečný stav, neboť již 5. let se tímto úsekem proháněla elektrická tramvaj, jejíž koleje, natož troleje, nikde nevidíme... | 1915
Souprava vokovických vozů T3R.PV ev.č.8157+8158 uhání po Rašínově nábřeží z Ústředních dílen do vozovny Vokovice | 1.9.2008
Souprava cvičných vozů T3R.P ev.č.5523+5516 u Národního divadla | 25.9.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8368+8369 vypravená na linku 17 stanicuje v zastávce Národní divadlo | 2.6.2007
Vůz KT8D5R.N2P ev.č.9095 vypravený na linku 17 v zastávce Národní divadlo | 20.2.2008
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8267+T3R.P ev.č.8572 vypravená na linku 22 míří k Národnímu divadlu zatímco v zastávce stanicuje souprava vozů T3SUCS ev.č.7187+7186 na stejné lince | 20.7.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6740+6932 vypravená na linku 24 míjí protisměrnou zastávku Národní divadlo na Masarykově nábřeží | 9.7.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8098+8024 vypravená na linku 22 vyčkává u křižovatky Národní divadlo na signál volno | 9.7.2005
I před lety způsobovalo menší než velké množství sněhu v pražských ulicích problémy, které dovedly vůz T1 ev.č.5072 při jízdě na lince 12 dokonce až k Národnímu divadlu, kde by ho opravdu nikdo nečekal | 13.4.1973
Těžká dopravní nehoda jejímž výsledkem byla vykolejená souprava vozů T3SU ev.č.7004+7005, zapřená o zábradlí nábřežní zdi u Národního divadla | 26.6.1985
Těžká dopravní nehoda jejímž výsledkem byla vykolejená souprava vozů T3SU ev.č.7004+7005, zapřená o zábradlí nábřežní zdi u Národního divadla | 26.6.1985
Vůz T3SUCS ev.č.7056 vypravený na linku 21 vyčkává na křižovatce Národní divadlo na možnost odbočení na Národní třídu | 30.1.2005
Křižovatkou u Národního divadla projíždí souprava motorového vozu, na dnešním Rašínově nábřeží je zřízen ostrůvek zastávky ve směru k Jiráskovu náměstí podstatně blíže ke křižovatce | 50. léta
Souprava vozů T3M ev.č.8050+8047 vypravená na linku 23 uhání na Palackého náměstí co tyristory dají | 20.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 3 míří po Rašínově nábřeží od křižovatky Palackého náměstí k Jiráskovu náměstí | 15.5.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9039 vyčkává na Rašínově nábřeží na zahájení kolaudace křižovatky Palackého náměstí | 21.10.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9019 vypravený na linku 3 míří k v zastávce Palackého náměstí pod bedlivým dohledem vodárenské věže | 5.9.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 18 míří k Palackému náměstí | 15.5.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8430+8431 vypravená na linku 17 míří po nábřeží na Jiráskovo náměstí | 1.9.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravená na linku 18 projíždí světelně řízenou křižovatkou na Jiráskově náměstí k ostrůvku stejné jméno nesoucí zastávky | 11.3.2006
Tramvaje již jezdí vpravo, druhá světová válka je na spadnutí | 30. léta
Vůz KT8D5 ev.č.9022 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Jiráskovo náměstí | 5.9.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8040+8041 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Jiráskovo náměstí | 16.5.2004
Konečné výškové urovnání kolejových polí | 3.6.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 17 projíždí obloukem křižovatky Mánes do zastávky Jiráskovo náměstí | 2.6.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8234+8234 vypravená na linku 18 míří k v zastávce Jiráskovo náměstí | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7023+T3 ev.č.6640 vypravená na linku 22 uhání Masarykovým nábřežím k zastávce Jiráskovo náměstí | 15.5.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8438+8439 vypravená na linku 17 opustila zastávku Národní divadlo a míří na Jiráskovo náměstí | 1.9.2008
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 u Národního divadla | 18.9.2008
Naivně kolorovaná a dokreslovaná pohlednice zobrazuje podobu mostu Legií a podél Národního divadla vidíme i koleje tratě vedené po nábřeží | 1941
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7138+7139 vypravená na linku 18 vjíždí do zastávky Národní divadlo | 14.5.2004
Léto 2010 přineslo díky kombinaci v uzavření vozoven Motol a Vokovice a množství rekonstrukcí také zcela netypické vozy na netypických linkách, jen díky rekonstrukci tratě na Národní třídě se na lince 18 objevily vozy KT8D5, jako na snímku vůz ev.č.9004 projíždějící protisměrnou zastávkou Národní divadlo | 14.5.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8348+8349 vypravená na linku 17 klesá od křižovatky Národní divadlo do stejnojmenné zastávky | 1.9.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9027 vypravený na linku 17 vyčkává na světelné signalizaci u Národního divadla na signál volno pro svou další jízdu pražskými ulicemi | 21.3.2003
Těžká dopravní nehoda jejímž výsledkem byla vykolejená souprava vozů T3SU ev.č.7004+7005, zapřená o zábradlí nábřežní zdi u Národního divadla | 26.6.1985
Těžká dopravní nehoda jejímž výsledkem byla vykolejená souprava vozů T3SU ev.č.7004+7005, zapřená o zábradlí nábřežní zdi u Národního divadla | 26.6.1985
Po nehodě u Národního divadla vyčkával vůz T3SU ev.č.7004 dva roky na svůj neradostný osud v podobě plamenů autogenu | 30.6.1987
U budovy Národního divadla právě odbočuje pravým obloukem na Národní třídu vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 na cvičné jízdě | 1.9.2008
U budovy Národního divadla právě zastavil elegantní vůz T1, vypravený na linku 17 | 50. léta

Trať byla plánována a projektována dávno předtím, než se dočkala samotného stavebního projektu, vzniklého až v prvních měsících roku 1882. Následně se konala 18. září téhož roku politická pochůzka po této části tratě, jejímž výsledkem bylo schválení projektu a vydání stavebního povolení.

Počátkem roku 1900 došlo výstavbou stožárů trakčního vedení k postupné přestavbě trati na elektrickou dráhu. Poslední vozík tažený animální trakcí projel tratí večer 17. prosince 1900 a následujícího dne již vyjela na trať elektrická tramvaj. S nadsázkou by se dalo říci, že Pražané dostali elektrickou tramvaj jako vánoční dárek.

Postupná výstavba nábřežních zdí, probíhající již od roku 1878 postoupila na přelomu století až ke křižovatce s Myslíkovou ulicí, čímž mohlo dojít k přeložení tramvajové trati a automobilového provozu z úzké Náplavní ulice na novou nábřežní komunikaci. Stalo se tak 30. října 1907. Technické revizi však byla přeložka podrobena až 11. února 1908 a úsek vedený po nábřeží byl rázem o kousek delší.

Dokončení úprav nábřeží mezi Národním divadlem a Štítkovskými mlýny v roce 1907, stejně jako výstavba nábřežní komunikace v Podskalí a proražení Vyšehradského tunelu v roce 1904, umožnily zahájení stavby nové dvoukolejné tramvajové tratě vedené od Národního divadla do Podolí po vzniklém nábřeží.

První změna nastala k 5.lednu 1910, kdy byl zdvoukolejněn spojovací oblouk tramvajové trati na Palackého most, jako příprava pro budoucí pokračování tramvajové trati po nábřežní komunikaci. Ta byla uvedena do provozu 31. července 1910. Začínala u Národního divadla a byla napojena oblouky jak od Národní třídy, tak přímo ze Smetanova nábřeží. V úseku Myslíkova - Palackého náměstí využívala již provozovanou tramvajovou trať z Myslíkovy ulice na Palackého most. Protože se jednalo o trať pokračující před dnešní Palackého náměstí ještě dále do Podolí, musely se čerstvě zdvoukolejněné oblouky na Palackého náměstí opět upravit kvůli vložení křižovatkové konstrukce.

Již v roce 1912 krumpáče dělníků opět vyndávaly dlažební kostky na nábřežní komunikaci, tentokráte před křižovatkou s Myslíkovou ulicí. Byl zde vložen kolejový přejezd umožňující obracení tramvajových vlaků. Datum jeho snesení je však nejasné. Obnovení plnohodnotného tramvajového provozu po první světové válce přinesl také nové tratě. Od 14. září 1924 se na Jiráskově náměstí k trati napojovala dvoukolejným obloukem nově zřízená trať vedená Resslovou ulicí na Karlovo náměstí.

V souvislosti s výstavbou Jiráskova mostu bylo především na novoměstské straně nezbytné zvýšit nábřeží až o 80 centimetrů. Protože tudy bylo vedeno 7 tramvajových linek do Podolí a na Karlovo náměstí, znamenaly stavební práce pro pražskou dopravu velkou komplikaci. Tramvajové koleje v Resslově ulici byly až na nábřeží vedeny původně v přímce. V souvislosti s výstavbou mostu je však bylo zapotřebí nejen vyzdvihnout do nové nivelety, ale také částečně přeložit, aby směřovaly do osy nového mostu.

Dne 17. února 1932 se na Jiráskově (tehdejším Riegrově) náměstí sešla úřední komise, aby projednala postup stavby. Veškeré práce musely být bezpodmínečně dokončeny tak, aby bylo možné Jiráskův most využít pro veřejnou dopravu během blížícího se IX. všesokolského sletu. Žádné zdržení tedy nepřicházelo v úvahu. Elektrické podniky hlavního města Prahy nemohly přerušit tramvajovou dopravu na tolika linkách, proto bylo při jednání komise konstatováno, že "...postup prací bude řízen tak, aby provoz elektrických drah co nejméně byl rušen: některé trati budou převedeny do ulice Spálené, pro ostatní se položí zatímní povrchové koleje, které musí být zavčas připraveny."

Položit povrchové koleje bylo tehdy pro pracovníky vrchní stavby rychlou a doslova rutinní záležitostí. Podobně bylo snadné zavěšení trolejového vedení, i když bylo nutné na některých místech, především na náměstí, vztyčit provizorní sloupy. Dočasná tramvajová trať začínala na severním okraji Jiráskova náměstí, kde byla napojena na stávající koleje, odbočovala na východní stranu náměstí, pokračovala Gorazdovou (tehdejší Podskalskou) třídou a Trojanovou ulicí se opět vracela na nábřeží, kde ústila do běžné tratě. Byla v celém průběhu dvoukolejná a měřila 359 metrů.

Aby bylo zachováno také spojení Karlova náměstí byl zřízen dvoukolejný spojovací oblouk o délce 37 metrů, který propojoval koleje v Resslově ulici s provizoriem v Gorazdově. Na křižovatce s Resslovou ulicí byla pro všechny pojížděné směry zřízena zastávka. Nejmenší poloměr oblouků tratě činil 21,40 metru. Koleje byly položeny jednoduše s pomocí rozchodnic na dlažbu a jen tam, kde to bylo nezbytně nutné, byly podloženy slabou vrstvou štěrku. Provoz na provizorní trati byl zahájen 14. května 1932. Na provizorní koleje byly odkloněny všechny zdejší linky s výjimkou "dvacítky", která úsek objížděla Národní a Spálenou ulicí. O provozu na provizoriu byli provozní zaměstnanci informováni oběžníkem č. 43. Jediným bezpečnostním opatřením bylo toto konstatování: "Řidičům tratí, pojíždějících po povrchových kolejích, se připomíná co nejdůtklivěji, aby po těchto jezdili opatrně a volně, aby nedošlo k vyjetí vlaku z kolejí a tím event. k zastavení veškeré dopravy na tomto místě."

Potřebné rekonstrukční práce proběhly přesně podle plánu a také provoz na provizoriu byl zcela bez závad. V noci ze 2. na 3. června 1932 tudíž mohlo dojít k jejich odpojení a s ranním výjezdem 3. června byl zahájen pravidelný provoz po zvednuté nábřežní komunikaci i po přeložené části tratě v Resslově ulici. Povrchové kolejnice byly rychle odstraněny a jen stopy po závěsech vrchního vedení připomínaly, že Gorazdovou ulicí jezdily tramvaje.

Nová organizace dopravy v centru města stála za ukončením provozu na trati v Resslově ulici. Poslední soupravy tímto úsekem projely 14. května 1978, oficiálně však byla trať zrušena až 19. července 1979. Přesto bylo možné až do 4. května 1981 používat část kolejí na Jiráskově náměstí k odstavování vlaků. Následně byl kolejový trojúhelník ústící na nábřeží v roce 1981 snesen.

Další změna dotýkající se námi popisované tratě nastala v souvislosti s výstavbou trasy metra B. V roce 1984 byl k prvnímu školnímu dni přerušen tramvajový provoz na křižovatce Palackého náměstí, při kterém došlo k vyjmutí spojovacích oblouků křižovatky Palackého náměstí z nábřeží na Palackého most a přestavění křižovatkové konstrukce tvořící esíčko s oblouky o malém poloměru. Tato podoba křižovatky, ne moc korespondující s celkovou koncepcí přilehlých tratí a adekvátnosti místního vytížení, vydržela více než 20 let. V roce 2007 došlo k úpravě zmíněné křižovatky, do níž byly vloženy dva chybějící oblouky, obnovovaný od Jiráskova náměstí na Palackého most a jediný, dosud vždy chybějící od Jiráskova náměstí do ulice Na Moráni. Současně proběhla repanelizace Rašínova nábřeží od Palackého náměstí cca 50m za vyústění Trojanovy ulice.

Výrazné zlepšení manipulačních možností s tramvajovými soupravami znamenalo definitivní konec úvahám o připravované změně křižovatky Mánes. Plány z přelomu tisíciletí počítaly s doplněním spojovacího oblouku, umožňujícího odbočení tramvají od Národního divadla do Myslíkovy ulice, a tím blokové ukončení linek ve směru od Staroměstské, Václavského náměstí a z oblasti Karlova náměstí v centru Prahy, v případě provozních mimořádností. Vzhledem k omezeným prostorovým poměrům a vysokému rozdílu nivelety komunikací, mělo jít pouze o jednosměrné propojení v uvedeném směru. Právě tato nevýhoda se ukázala jako podstatná a z plánů na úpravu křižovatky nakonec díky doplnění oblouků na Palackého náměstí, řešící problém s ukončením linek v centru, nakonec sešlo.

Vysoká připravenost projektu rekonstrukce křižovatky Mánes předznamenala možnost jejího zařazení mezi plánované rekonstrukce, a tak když od roku 2009 probíhala výluka tratě v přilehlé Myslíkově ulicí, navíc spolufinancována z operačního programu Konkurenceschopnost, stačilo jen využít příležitosti a křižovatku v koordinaci zrekonstruovat. Ostatně stařičká čepová výměna s přestavníkem Öerlikon, pocházející z 80. let si o to již několik měsíců říkala. Na základě analýzy předchozích opravných zákroků bylo rozhodnuto o prodloužení rekonstruovaného úseku až ke křižovatce Jiráskovo náměstí, která prošla repanelizací v roce 2000. Výluka tratě začala k prvnímu a skončila k poslednímu červnu 2010. Kompletně byl obnoven spodek i svršek tratě, upraveny a prodlouženy zastávkové nástupní ostrůvky, zřízeny bezbariérové přístupy, kryté světelnou signalizací.

Ve výhledovém období se předpokládá komplexní rekonstrukce zbývajícího úseku dosud neopravovaného Rašínova nábřeží mezi lety 2012-2014.

Konstrukci tratě tvoří v části od Národního divadla ke křižovatce Mánes velkoplošné panely BKV. Křižovatka Mánes je klasické konstrukce uložená ve štěrku na dřevěných pražcích s dodatečnou betonáží, následný úsek mezi křižovatkami Mánes a Jiráskovo náměstí tvoří pevná jízdní dráha uložená na plastových podkladnicích W-tram, s krytem z litého asfaltu. Zbylý úsek tvoří opět z velké části velkoplošné panely BKV různého stáří. Závěrečná část tratě je cca 50 metrů před křižovatkou Palackého náměstí zhotovena z klasické konstrukce na dřevěných pražcích s asfaltovým zákrytem.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce Palackého náměstí, která prošla v roce 2007 kompletní rekonstrukcí spočívající mimo jiné také ve zřízení dvou nových kolejových oblouků. Trať míří po Rašínově nábřeží přímým úsekem ve středu vozovky, oddělená z obou stran od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy, tzv.bumlíky. Za křižovatkou s Trojanovou ulicí se trať začíná stáčet táhlým pravým obloukem, z kolejí zde sjíždí autobusová linka 176, která má na nich od Palackého náměstí vyhrazený jízdní pruh. Tramvajová trať překračuje křižovatku na Jiráskově náměstí a bezprostředně poté následuje stejnojmenná zastávka ve směru do centra, v jejímž prostoru končí velkoplošné panely BKV a trať je zřízena metodou W-tram s asfaltovým zákrytem. Za Jiráskovým náměstím je na samotném nábřeží zřízen ostrůvek protisměrné zastávky z centra. Trať se již v prostoru před zastávkami napřimuje a v prostoru zastávek prochází přímým úsekem. Za zastávkami se trať stáčí v levém oblouku, jímž kopíruje tvar nábřeží. V levém oblouku prochází také křižovatkou Mánes, v níž se k trati připojují koleje vedené Myslíkovou ulicí. Bezprostředně za křižovatkou se trať opět napřimuje a znovu přechází do systému velkoplošných panelů BKV a ve středu Rašínova nábřeží pokračuje středem vozovky opět oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy. U můstku na Žofín se trať začne stáčet v levém oblouku, na protisměrné koleji je zřízena zastávka Národní divadlo. Za zastávkou se trať stáčí pravým obloukem podél budovy Prozatímního a Národního divadla až ke křižovatce Národní divadlo, kde naše cesta po trati končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Jiráskovo náměstí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Národní divadlo/Myslíkova ve středu Masarykova nábřeží, 39 metrů za křižovatkou s ulicí Resslova, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Jiráskovo náměstí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Palackého náměstí/Zborovská ve středu Masarykova nábřeží, 50 metrů před křižovatkou s Jiráskovým mostem, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Národní divadlo
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Jiráskovo náměstí u východní strany Masarykova nábřeží, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Na struze, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V denním provozu je na trati provozována linka 17, doplňovaná o posilovou linku 21, projíždějí trať od Palackého náměstí k Národnímu divadlu pouze jednosměrně. Mezi křižovatkami Mánes a Palackého náměstí je trasována linka 14. V nočním provozu není trať obsluhována.

  Fotocesta po trati Palackého náměstí - Národní divadlo
  V přímém úseku tramvajové tratě za křižovatkou Palackého náměstí trať pokračuje dále ve velkoplošných panelech BKV, na snímku je patrné sbližování osové vzdálenosti kolejí, která byla rozšířena kvůli obloukům v křižovatce Palackého náměstí Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí
  Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí Trať uložená ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Rašínova nábřeží ke světelně řízené křižovatce na Jiráskově náměstí, v dálce se objevuje pravý oblouk V těchto místech je na tramvajové trati přerušen podélný prah na pravé straně, aby bylo umožněno autobusům MHD opustit tramvajové těleso V těchto místech je na tramvajové trati přerušen podélný prah na pravé straně, aby bylo umožněno autobusům MHD opustit tramvajové těleso, trať se stáčí pravým obloukem Tramvajová trať se po Rašínově nábřeží přiblížila k Jiráskovu náměstí
  Tramvajová trať se napřimuje a ve velkoplošných panelech BKV překračuje světelně řízenou křižovatku na Jiráskově náměstí Tramvajová trať se napřimuje a ve velkoplošných panelech BKV překračuje světelně řízenou křižovatku na Jiráskově náměstí Tramvajová trať se dostává do prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra, kde se mění velkoplošné panely BKV na svršek zřízený metodou W-tram s asfaltovým zákrytem Tramvajová trať se dostává do prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra, kde se mění velkoplošné panely BKV na svršek zřízený metodou W-tram s asfaltovým zákrytem, v němž následuje protioblouk umožňující zřízení nástupních ostrůvků u obou protisměrných kolejí Tramvajová trať v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra zřízená metodou W-tram s asfaltovým zákrytem
  Za ostrůvkem zastávky Jiráskovo náměstí se tramvajová trať stáčí protioblouky k prostoru protisměrné zastávky Jiráskovo náměstí Prostor zastávky Jiráskovo náměstí z centra u tramvajové tratě zrekonstruované metodou W-tram s asfaltovým zákrytem Prostor zastávky Jiráskovo náměstí z centra u tramvajové tratě zrekonstruované metodou W-tram s asfaltovým zákrytem Tramvajová trať v prostoru ostrůvku zastávky Jiráskovo náměstí z centra již míří ke křižovatce Mánes Tramvajová trať v prostoru ostrůvku zastávky Jiráskovo náměstí z centra již míří ke křižovatce Mánes
  Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Jiráskovo náměstí, levá větev pokračuje k Národnímu divadlu, pravá do Myslíkovy ulice Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Jiráskovo náměstí, levá větev pokračuje k Národnímu divadlu, pravá do Myslíkovy ulice Tramvajová trať s asfaltovým zákrytem se za křižovatkou Mánes stáčí v levém oblouku Tramvajová trať vybudovaná v roce 2010 metodou W-tram s asfaltovým zákrytem za křižovatkou Mánes míjí vyčkávací prostor u přechodu pro chodce Za křižovatkou Mánes končí zrekonstruovaný úsek tramvajové tratě metodou W-tram s asfaltovým zákrytem a pokračuje trať tvořená velkoplošnými panely BKV
  Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy
  Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu Rašínova nábřeží ve velkoplošných panelech BKV, oddělená od jízdních pruhů pro automobily podélnými prahy Tramvajová trať na Rašínově nábřeží se před ostrůvkem zastávky Národní divadlo stáčí táhlým levým obloukem Tramvajová trať na Rašínově nábřeží se před ostrůvkem zastávky Národní divadlo stáčí táhlým levým obloukem Tramvajová trať se na Rašínově nábřeží stáčí levým obloukem před budovou Národního divadla
  Tramvajová trať se na Rašínově nábřeží před budovou Národního divadla stáčí levým obloukem Tramvajová trať se na Rašínově nábřeží před budovou Národního divadla stáčí levým obloukem do prostoru protisměrné zastávky Národní divadlo Tramvajová trať se v prostoru protisměrné zastávky Národní divadlo stáčí levým obloukem, v jejím závěru se trať napřimuje a přechází do pravého oblouku Tramvajová trať v přímém úseku opustí prostor protisměrné zastávky Národní divadlo a začne se stáčet v pravém oblouku podél budovy Národního divadla Tramvajová trať v přímém úseku opouští prostor protisměrné zastávky Národní divadlo a začíná se stáčet v pravém oblouku podél budovy Národního divadla
  Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem podél budovy Národního divadla Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem podél budovy Národního divadla Tramvajová trať se u budovy Národního divadla ještě jednou napřimuje Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem podél budovy Národního divadla ke stejnojmenné křižovatce Tramvajová trať v závěrečném oblouku před křižovatkou Národní divadlo  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024