Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí a navazujících úseků 2007

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce křižovatky
Palackého náměstí a navazujících úseků 2007


Nejrozsáhlejší stavební akcí roku 2007 byla bezesporu rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí včetně navazujících přilehlých úseků, jejíž investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a zhotovitelem Skanska ŽS.

Během výluky tramvajového provozu v období mezi 18. červencem a 31. říjnem 2007 proběhla za zachování automobilového provozu ve dvou etapách kompletní rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí. V první etapě, probíhající od počátku rekonstrukce do konce srpna, byla automobilová doprava na nábřežní komunikaci od křižovatky s ulicí Dřevnou po křižovatku s Trojanovou svedena na část komunikace přiléhající k nábřežní zdi. Stavbaři tak získali dostatečný prostor k odstranění poloviny křižovatkové konstrukce, snesení konstrukce trati z velkoplošných panelů BKV v zastávkovém prostoru na nábřeží i v ulici Na Moráni, včetně trati ve stejnojmenné ulici. Současně byla rekonstruována část tramvajové trati v Lidické ulici od křižovatky Anděl po křižovatku s ulicí Zborovskou spočívající v kompletní obměně velkoplošných panelů BKV.

Ve druhé etapě, probíhající v období od 3.září do 31.října 2007, byla automobilová doprava převedena již na zrekonstruovanou polovinu křižovatky a stavební práce se mohly přesunout na dříve pojížděnou část. Současně došlo k uzavření Palackého mostu a kompletní výměně velkoplošných panelů BKV ve zbývajícím úseku Lidické ulice.

V rámci dlouho očekávané rekonstrukce křižovatky došlo k celkové změně geometrie kolejové konstrukce, jejíž projektantem je METROPROJEKT Praha, a. s.. Nejvýraznější změnou je vložení dvou nových směrových (bohužel jen manipulačních) oblouků ve směrech Palackého most - Jiráskovo náměstí a Na Moráni - Jiráskovo náměstí. Další změna spočívá v úpravě dříve provozně velice nevýhodných prudkých protisměrných oblouků ve směru Palackého most - Na Moráni, které nahradily oblouky s provozně příznivějšími poloměry s delší mezipřímou. Nepříznivou skutečností byla nutnost odstranit vzrostlý strom v zastávkovém prostoru, který bránil vložení nových oblouků.

Svršek tramvajové trati na křižovatce je řešen klasickou technologií s použitím žlábkových kolejnic na dřevěných pražcích s krytem tvořeným asfaltovým krytem. Spodek konstrukce traťového tělesa je od okolí izolován pomocí prvků snižujících hluk a vibrace. Na zemním tělese jsou rozprostřeny tlumící antivibrační rohože uzavřené na bocích betonovými prefabrikáty ve tvaru písmene L. Následně je vzniklý prostor vyplněn zhutněným drobným kamenivem, nesoucím svršek kolejové konstrukce. Žlábkové kolejnice jsou také obaleny tlumícími izolačními prvky.

Oba zastávkové prostory s nástupními ostrůvky jsou nově bezbariérově přístupné a jejich povrchová úprava je tvořena z žulové mozaiky. Ostrůvek na Rašínově nábřeží směrem z centra je v novém stavu širší na úkor šířky odbočovacích pruhů do Dřevní ulice, což umožnilo instalaci zábradlí zvyšujícího bezpečnost chodců pohybujících se na zastávce. Přechod pro chodce u označníku zastávky ve směru do centra je nově kryt světelnou signalizací, fungující v koordinaci s následnou křižovatkou.

Uzavření křižovatky Palackého náměstí pro tramvajový provoz na tři a půl měsíce umožnilo také rekonstrukci přilehlých traťových úseků - tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici Na Moráni, tratě pokračující přes Palackého most a Lidickou k Andělu a části Rašínova nábřeží.

Zatímco v Lidické ulici proběhla prostá výměna velkoplošných panelů BKV, na zbývajících úsecích se přistoupilo k rekonstrukci tělesa s využitím klasické kolejové konstrukce. Po vytěžení původních panelů BKV v ulici Na Moráni bylo nutné odtěžit i nekvalitní podloží, aby mohlo dojít k náhradě kolejové konstrukce klasickou konstrukcí tramvajové trati na betonových pražcích. Těleso tratě bylo následně vybetonováno až po hlavu kolejnice, následný kryt vozovky je tvořen asfaltovým povrchem.

Neopomenutelnou součástí rekonstrukce je rovněž oprava trakčního trolejového a kabelové vedení tramvajové tratě.

Rekonstrukce křižovatky a zejména změna geometrie si vynutila četné přeložky inženýrských sítí, proto byla stavba koordinována s dalšími investory - TSK hl. m. Prahy a společnostmi PRE a.s., ELTODO - Citelum s.r.o. a dalšími.

Zpracováno s využitím průvodní zprávy Metroprojektu.

Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 18. července 2007
V první den výluky došlo v prostoru křižovatky Palackého náměstí pouze ke snesení trolejového vedení. | 18.7.2007 V první den výluky začala v ulici Na Moráni demontáž tratě z velkoplošných panelů BKV. | 18.7.2007 V první den výluky začala v ulici Na Moráni demontáž tratě z velkoplošných panelů BKV. | 18.7.2007 V první den výluky začala v ulici Na Moráni demontáž tratě z velkoplošných panelů BKV. | 18.7.2007 Rozřezané blokové kolejnice B1 po vyjmutí z velkoplošných panelů BKV vykazují velmi značný stupeň ojetí. | 18.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 18. července 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 21. července 2007
Likvidace původní tratě z velkoplošných panelů BKV v ulici Na Moráni. | 21.7.2007 Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí. | 21.7.2007 Likvidace původní tratě z velkoplošných panelů BKV v ulici Na Moráni. | 21.7.2007 Výškově propadlé velkoplošné panely BKV v ulici Na Moráni. | 21.7.2007 Likvidace původní tratě z velkoplošných panelů BKV v ulici Na Moráni. | 21.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 21. července 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 24. července 2007
Likvidace části kolejové konstrukce původní křižovatky Palackého náměstí. | 24.7.2007 Injektáž spodku tramvajové tratě v ulici Na Moráni po snesení velkoplošných panelů BKV. | 24.7.2007 Rekonstrukce tramvajové trati v Lidické ulici začala snášením původních velkoplošných panelů BKV. | 24.7.2007 Rekonstrukce tramvajové trati v Lidické ulici začala snášením původních velkoplošných panelů BKV. | 24.7.2007 Značně ojetá kolejnice ve velkoplošném panelu BKV v Lidické ulici. | 24.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 24. července 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 30. července 2007
Část křižovatky Palackého náměstí po snesení kolejové konstrukce. | 30.7.2007 Část křižovatky Palackého náměstí po snesení kolejové konstrukce. | 30.7.2007 Odříznutá kolejnice v ulici Na Moráni. | 30.7.2007 V části Lidické ulice mezi Nádražní a Zborovskou probíhá pokládka velkoplošných panelů BKV. | 30.7.2007 Betonové odvodňovače velkoplošných panelů BKV. | 30.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 30. července 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 13. srpna 2007
Dřevěné pražce, na něž bude uložena kolejová konstrukce křižovatky Palackého náměstí. | 13.8.2007 V části křižovatky Palackého náměstí probíhají úpravy zemní pláně. | 13.8.2007 V části křižovatky Palackého náměstí probíhají úpravy zemní pláně. | 13.8.2007 V ulici Na Moráni dochází k vybourání podkladních vrstev pod původními velkoplošnými BKV panely, aby zde mohla být zřízena klasická konstrukce kolejnic na příčných pražcích. | 13.8.2007 V Lidické ulici došlo v úseku ulic Nádražní - Zborovská k pokládce nových velkoplošných panelů BKV a uložení kolejnic B1. | 13.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 13. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 16. srpna 2007
Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí začíná pokládka kolejové konstrukce. | 16.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí začíná pokládka kolejové konstrukce. | 16.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí začíná pokládka kolejové konstrukce. | 16.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí začíná pokládka kolejové konstrukce. | 16.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí začíná pokládka kolejové konstrukce. | 16.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 16. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 19. srpna 2007
Na křižovatce Palackého náměstí dochází k pokládce první poloviny nové kolejové konstrukce. | 19.8.2007 Na křižovatce Palackého náměstí dochází k pokládce první poloviny nové kolejové konstrukce. | 19.8.2007 Na křižovatce Palackého náměstí dochází k pokládce první poloviny nové kolejové konstrukce. | 19.8.2007 Na křižovatce Palackého náměstí dochází k pokládce první poloviny nové kolejové konstrukce. | 19.8.2007 Vznikající oblouk Jiráskovo náměstí - Karlovo náměstí na křižovatce Palackého náměstí. | 19.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 19. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 24. srpna 2007
Pokládka kolejové konstrukce na křižovatce Palackého náměstí. | 24.8.2007 Pokládka kolejové konstrukce na křižovatce Palackého náměstí. | 24.8.2007 Pokládka kolejové konstrukce na křižovatce Palackého náměstí. | 24.8.2007 Pokládka kolejové konstrukce na křižovatce Palackého náměstí. | 24.8.2007 Pokládka kolejové konstrukce na křižovatce Palackého náměstí. | 24.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 24. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 25. srpna 2007
Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí dochází u části již položené kolejové konstrukce k výškovému a směrovému vyrovnávání. | 25.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí dochází u části již položené kolejové konstrukce k výškovému a směrovému vyrovnávání. | 25.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí dochází u části již položené kolejové konstrukce k výškovému a směrovému vyrovnávání. | 25.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí dochází u části již položené kolejové konstrukce k výškovému a směrovému vyrovnávání. | 25.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí dochází u části již položené kolejové konstrukce k výškovému a směrovému vyrovnávání. | 25.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 25. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 28. srpna 2007
Lepení pryžových bokovnice na kolejnice kolejové konstrukce křižovatky Palackého náměstí. | 28.8.2007 Jedna srdcovka vedle druhé na křižovatce Palackého náměstí. | 28.8.2007 Nově vznikající oblouk křižovatky Palackého náměstí ve směru Jiráskovo náměstí - Moráň. | 28.8.2007 Zřizování nového spodku pro pokládku kolejového svršku v ulici Na Moráni. | 28.8.2007 Zřizování nového spodku pro pokládku kolejového svršku v ulici Na Moráni. | 28.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 28. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 31. srpna 2007
Rekonstruovaná křižovatka Palackého náměstí v pohledu od Jiráskova náměstí s nově vzniklými oblouky na Moráň. | 31.8.2007 Gordický uzel ve středu křižovatky v němž se proplétají koleje tratě vedené po nábřeží s kolejemi z Palackého mostu na Karlovo náměstí a obnovovanými oblouky z Jiráskova náměstí na Palackého most. | 31.8.2007 V ulici Na Moráni dochází k pokládce klasické kolejové konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích uložených ve štěrkovém loži. | 31.8.2007 V ulici Na Moráni dochází k pokládce klasické kolejové konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích uložených ve štěrkovém loži. | 31.8.2007 Část přímé tratě z ulice Na Moráni přiléhající ke křižovatce Palackého náměstí je v prostoru stejnojmenné zastávky uložena na dřevěných pražcích. | 31.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 31. srpna 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 6. září 2007
Dilatace v místě přechodu konstrukce tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na klasickou uloženou na dřevěných pražcích. | 6.9.2007 Srdcovka v níž se setkávají žlábky tří kolejnic. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Přechodová kolejnice. | 6.9.2007 K zatlačování pryže podél kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV byla využita zapůjčená zatlačovačka z Dopravního podniku Mostu a Litvínova, nepohybující se vlastní silou, ale sunutá připojeným rypadlem. | 6.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 6. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 7. září 2007
V prostoru již zrekonstruované poloviny křižovatky Palackého náměstí dochází k pokládce asfaltového koberce, aby mohlo dojít k převedení automobilové dopravy na již zrekonstruovanou část a stavební činnost se mohla přesunout na druhou polovinu křižovatky. | 7.9.2007 V prostoru již zrekonstruované poloviny křižovatky Palackého náměstí dochází k pokládce asfaltového koberce, aby mohlo dojít k převedení automobilové dopravy na již zrekonstruovanou část a stavební činnost se mohla přesunout na druhou polovinu křižovatky. | 7.9.2007 Část přímé tratě z ulice Na Moráni přiléhající ke křižovatce Palackého náměstí je v prostoru stejnojmenné zastávky uložena na dřevěných pražcích. | 7.9.2007 Pokračující pokládka klasické kolejové konstrukce z kolejnic na železobetonových pražcích uložených ve štěrkovém loži v ulici Na Moráni. | 7.9.2007 Část tratě v ulici Na Moráni je v prostoru zastávky Palackého náměstí uložena na betonové desce. | 7.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 7. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 12. září 2007
Část tratě v ulici Na Moráni využívá betonovou desku podchodu metra na Palackého náměstí, na kolejnice jsou právě lepeny pryžové bokovnice. | 12.9.2007 V ulici Na Moráni jsou již položeny obě traťové koleje a jsou připravené na směrové a výškové vyrovnání. | 12.9.2007 Na Rašínově nábřeží dochází k pokládce asfaltového krytu vozovky. | 12.9.2007 Vznikající nástupní ostrůvek zastávky Palackého náměstí na nábřeží. | 12.9.2007 Betonové díly podélných prahů oddělujících tramvajové koleje od vozovky. | 12.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 16. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 12. září 2007
Gordický uzel připomíná střední část křižovatky. | 16.9.2007 Na položených kolejích tratě v ulici Na Moráni dochází ke směrovému a výškovému vyrovnání kolejí, jejich podbití a svařování styků. | 16.9.2007 Na položených kolejích tratě v ulici Na Moráni dochází ke směrovému a výškovému vyrovnání kolejí, jejich podbití a svařování styků. | 16.9.2007 Na Palackého náměstí dochází k vyplňování prostoru mezi kolejnicemi betonem, na nějž bude umístěna závěrečná vrstva vozovky. | 16.9.2007 Vznikající nástupní ostrůvek zastávky Palackého náměstí na nábřeží. | 16.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 16. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 19. září 2007
Po dvou měsících od zahájení rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí se stavební práce přesunuly na její druhou polovinu, přiléhající k Palackého mostu a jízda automobilů po nábřeží byla přesměrována na již zrekonstruovanou polovinu křižovatky. | 19.9.2007 Po dvou měsících od zahájení rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí se stavební práce přesunuly na její druhou polovinu, přiléhající k Palackého mostu a jízda automobilů po nábřeží byla přesměrována na již zrekonstruovanou polovinu křižovatky. | 19.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v Lidické ulici a na Palackého mostě pokračuje další etapou mezi Zborovskou ulicí a Palackého náměstím. | 19.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v Lidické ulici a na Palackého mostě pokračuje další etapou mezi Zborovskou ulicí a Palackého náměstím. | 19.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v Lidické ulici a na Palackého mostě pokračuje další etapou mezi Zborovskou ulicí a Palackého náměstím. | 19.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 19. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 27. září 2007
Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí došlo ve druhé etapě k pokládce zatím chybějícího rozvětvení z Palackého mostu. | 27.9.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí došlo ve druhé etapě k pokládce zatím chybějícího rozvětvení z Palackého mostu. | 27.9.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí došlo ve druhé etapě k pokládce zatím chybějícího rozvětvení z Palackého mostu. | 27.9.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí došlo ve druhé etapě k pokládce zatím chybějícího rozvětvení z Palackého mostu. | 27.9.2007 Na rekonstruované křižovatce Palackého náměstí došlo ve druhé etapě k pokládce zatím chybějícího rozvětvení z Palackého mostu. | 27.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 27. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 28. září 2007
V druhé etapě rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí došlo k pokládce rozvětvení od Palackého mostu. | 28.9.2007 Na čerstvě položeném rozvětvení křižovatky Palackého náměstí od Palackého mostu dochází ke svařování kolejnic kolejové konstrukce. | 28.9.2007 Velkoplošné panely BKV určené k pokládce na Palackého mostě. | 28.9.2007 Těleso tramvajové tratě na Palackého mostě s připravenou podkladovou vrstvou pro pokládku velkoplošných panelů BKV. | 28.9.2007 Na rekonstruované tramvajové trati v ulici Na Moráni dochází k pokládce závěrečné vrstvy vozovky, aby byl po kolejích umožněn provoz autobusové linky 176. | 28.9.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 28. září 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 3. října 2007
Ve vrcholu křižovatky Palackého náměstí od Palackého mostu je mezikolejový prostor vyléván betonem. | 3.10.2007 Rekonstrukce tramvajové trati do velkoplošných panelů BKV mezi křižovatkou Palackého náměstí a Zborovskou ulicí. | 3.10.2007 Vynechaný prostor ve velkoplošném panelu v Lidické ulici pro kanalizační poklop. | 3.10.2007 Výstavba rozšířeného ostrůvku zastávky Palackého náměstí směrem k Výtoni. | 3.10.2007 V ulici Na Moráni dochází k závěrečným dokončovacím pracím, pokládce litého asfaltu v prostoru mezi krajní kolejnicí tramvajové tratě a obrubníky. | 3.10.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 3. října 2007
Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 9. října 2007
Na křižovatce Palackého náměstí došlo k dokončení asfaltového krytu vozovky a začíná velký úklid. Kdyby nechyběly troleje, mohlo by se říci, že Palackého náměstí hlásí HOTOVO! | 9.10.2007 Na křižovatce Palackého náměstí došlo k dokončení asfaltového krytu vozovky a začíná velký úklid. Kdyby nechyběly troleje, mohlo by se říci, že Palackého náměstí hlásí HOTOVO! | 9.10.2007 Na křižovatce Palackého náměstí došlo k dokončení asfaltového krytu vozovky a začíná velký úklid. Kdyby nechyběly troleje, mohlo by se říci, že Palackého náměstí hlásí HOTOVO! | 9.10.2007 Na křižovatce Palackého náměstí došlo k dokončení asfaltového krytu vozovky a začíná velký úklid. Kdyby nechyběly troleje, mohlo by se říci, že Palackého náměstí hlásí HOTOVO! | 9.10.2007 Na křižovatce Palackého náměstí došlo k dokončení asfaltového krytu vozovky a začíná velký úklid. Kdyby nechyběly troleje, mohlo by se říci, že Palackého náměstí hlásí HOTOVO! | 9.10.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 9. října 2007
Předkolaudace křižovatky Palackého náměstí .:::. 21. října 2007
Na Palackého mostě vyčkávají vozy KT8D5 ev.č.9004 a 9039 na zahájení zkušebního “leštění” nové křižovatky. | 21.10.2007 Oba vozy KT8D5 ev.č.9004 a 9039 projíždí souběžnou jízdou křižovatkou Palackého náměstí. | 21.10.2007 Vozy KT8D5 projíždí důkladně všechny oblouky křižovatky v různých vzájemných postaveních vůči sobě. | 21.10.2007 Vozy KT8D5 ev.č.9039 a 9004 zkouší průjezdní profil při jízdě do oblouků. | 21.10.2007 Vozy KT8D5 ev.č.9039 a 9004 zkouší průjezdní profil při jízdě do protioblouků. | 21.10.2007
 Další fotografie z průběhu předkolaudace .:::. 21. října 2007www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024