Rekonstrukce tramvajové tratě Myslíkova - Mánes a navazujících křižovatek

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tramvajové tratě
Myslíkova - Mánes
a navazujících křižovatek


V roce 2010 se stalo po dlouhé době něco výjimečného - proběhla téměř naráz obnova mnoha klíčových kolejových konstrukcí tramvajových tratí v centrální části města. Mezi jednu z těchto významných akcí léta 2010 patřila i rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici. Předmětem stavby byly kromě samotné trati v Myslíkově ulici také rekonstrukce křižovatky Myslíkova, křižovatky Mánes a navazujícího úseku na Masarykově nábřeží v prostoru zastávek Jiráskovo náměstí.

Přestože rekonstrukce Myslíkovy ulice administrativě započala již v roce 2009, výkopem pro vodovodní řad, samotná renovace tramvajové trati byla zahájena 24. dubna vyjmutím výměn křižovatky Myslíkova následovaná od 4. května 2010 rekonstrukcí spodku tramvajové tratě. Samotnou rekonstrukci doprovázela kompletní obnova inženýrských sítí, díky kterým byla rozkopaná Myslíkova ulice skoro křížem krážem. Protože byl požadavek na zachování automobilového provozu v Myslíkově ulici po celou dobu její rekonstrukce, byla realizace stavby rozvržena do několika etap takovým způsobem, aby byl v co nejdelším možném termínu zabezpečen jednosměrný průjezd ulicí Myslíkova ve směru od ulice Odborů k Masarykovu nábřeží. Z téhož důvodu byly koleje v místě výkopů několikrát přerušeny a následně došlo k opětovnému zadláždění výkopů.

Od konce května probíhala stavební činnost v úseku ulic Spálená a Odborů, kde bylo nejprve renovováno kolejové rozvětvení a následně se práce posunuly koncem června za křižovatku s ulicí Odborů. Současně od 1. června došlo k přerušení provozu i na Jiráskově náměstí a stavební práce probíhaly i z opačné strany od křižovatky Mánes, kde již 13. června byly položeny základní prvky kolejového rozvětvení včetně oblouků s přechodnicemi až po vyústění Náplavní ulice. Jako poslední byl rekonstruován úsek mezi ulicemi Náplavní a Na Zderaze.

V Myslíkově ulici jsou místo klasické kolejové konstrukce na betonových pražcích s krytem z velké žulové dlažby kolejnice nově upevněny do podkladní betonové desky včetně tramvajového spodku a odvodnění pomocí plastových podkladnic technologií W-tram. Nové zastávky Myslíkova jsou s ohledem na šířkové uspořádání zřízeny jako zastávkové mysy. Vzhledem k vjezdům do objektů jsou nástupiště v obou směrech mírně posunuta oproti původnímu stavu a jsou vybudována se zvýšenou nástupní hranou. Od křižovatky Mánes po ulici Náplavní je použit klasický svršek na betonových pražcích s dodatečnou betonáží, kolejové těleso přiléhající ke křižovatce Myslíkova je uloženo na dřevěných pražcích s dodatečnou betonáží mezikolejnicového prostoru.

Trakční trolejové vedení bylo ponecháno stávající, jelikož prošlo renovací již v roce 2009. Při renovaci se využily historizující prvky, čímž v Myslíkově ulici vzniklo jakési malé provozní muzeum trakčního vedeni. Z tohoto důvodu došlo jen místně k úpravě trolejového vodiče, který byl posunut nad novou osu kolejí.

Rekonstrukce vozovek a chodníků je realizována souběžně jako samostatná akce TSK. Chodníky tvoří mozaiková dlažba šedá/bílá, parkovací zálivy dlažba DL 160, vjezdy do objektů dlažba DL 100 a povrch vozovek včetně tramvajové tratě asfaltový kryt. Přestože výměna chodníkových krytů měla být dokončena do 31. srpna 2010 i na počátku září stále usilovně pokračovala.... Opětovné zprovoznění tramvajového provozu bylo zrealizováno od 22. července 2010 obousměrně odkloněnou linkou 14, jejíž dočasný odklon byl 1. září 2010 prohlášen trvalým.

Stavba Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova byla zařazena do programu Evropské unie s názvem Operační program Praha - konkurenceschopnost, investorem je Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.. Zhotovitelem akce byla firma Hans Wendel s.r.o., na základě projektu Pragoprojektu a.s. a Dipro spol.s.r.o. Celkové výdaje projektu RTT Myslíkova činily 145 mil. Kč.

Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 18. května 2010
Pohled na ukládání kolejnic před jejich geometrickým vyrovnáním a podbetonováním | 18.5.2010 Pohled na ukládání kolejnic před jejich geometrickým vyrovnáním a podbetonováním | 18.5.2010 Pokládání kolejnic do vany pro následné vylití betonem a zaštěrkovávání části přilehající ke křižovatce Myslíkova uložené na dřevěných pražcích | 18.5.2010 Odkryté původní inženýrské sítě pod tramvajovou tratí v Myslíkově ulic | 18.5.2010 Uložené žlábkové kolejnice a dřevěné pražce pro pokládku | 18.5.2010
Obnažování původního kolejového tělesa | 18.5.2010 Ohrada a výkop na křižovatce Odborů x Myslíkova x Černá | 18.5.2010 Pohled od ulice Odborů ke křižovatce Myslíkova | 18.5.2010 Zaštěrkovávání kolejí na dřevěných pražcích u křižovatky Myslíkova | 18.5.2010 Zaštěrkovávání kolejí na dřevěných pražcích u křižovatky Myslíkova | 18.5.2010
Po rekonstrukci inženýrských sítí došlo k opětovné provizorní zádlažbě vozovky pro pojíždění automobily | 18.5.2010 Kolejnice připravené k pokládce | 18.5.2010 Betonové L profily pro ohraničení kolejového lože | 18.5.2010 Stavební ruch v Myslíkově ulici | 18.5.2010 Tudy prý bude opět jezdit tramvaj... | 18.5.2010
Výkop v jízdním pruhu u křižovatky Mánes převedl automobily do protisměru | 18.5.2010 Štěrková pláň pro pokládku kolejí křižovatky Myslíkova | 18.5.2010 Rozvážení dřevěných pražců pro pokládku kolejnic křižovatky MYslíkova | 18.5.2010 Vznikající vrchol křižovatky MYslíkova v MYslíkově ulici | 18.5.2010 Přímý směr křižovatky Myslíkova mezi Karlovým náměstím a Lazarskou je ještě provozován ve starých kolejích, zatímco vedle vzniká nová křižovatka | 18.5.2010
Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 31. května 2010
Pohled na rekonstruovanou křižovatku Myslíkova z Myslíkovy ulice | 31.5.2010 Čerstvě betonem vylitý mezipražcový prostor oblouků křižovatky Myslíkova | 31.5.2010 Čerstvě betonem vylitý mezipražcový prostor oblouků křižovatky Myslíkova | 31.5.2010 Rekonstruovaná křižovatka Myslíkova | 31.5.2010 Rekonstruovaný oblouk z Myslíkovy ulice na Masarykovo nábřeží | 31.5.2010
Rekonstruovaný oblouk z Myslíkovy ulice na Masarykovo nábřeží | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici před Masarykovým nábřežím | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010
Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 31.5.2010 Část tramvajové tratě v MYslíkově ulici přiléhající ke křižovatce MYslíkova je uložena na dřevěných pražcích | 31.5.2010 Část tramvajové tratě v MYslíkově ulici přiléhající ke křižovatce MYslíkova je uložena na dřevěných pražcích | 31.5.2010
Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 2. července 2010
U křižovatky Myslíkova probíhá asfaltování povrchu tramvajového tělesa... | 2.7.2010 ...o kus dál visí ve vzduchu kolejnice připravené na podbetonování... | 2.7.2010 ...a o další kus dál již je asfaltový kryt dokončen, touto salámovou metodou je rekonstruována trať aby bylo zajištěno stále pojíždění automobily | 2.7.2010 Pokládka kolejnic do připraveného pryžového lože | 2.7.2010 Vznikající zastávka Myslíkova do centra je již opatřena označníkem | 2.7.2010
Dokončený asfaltový zákryt tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 2.7.2010 Obrubníky | 2.7.2010 Postupně se přibližující rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici z obou stran | 2.7.2010 Kolejnice připravené k podbetonování v pryžové vaně | 2.7.2010 Vznikající zastávky Myslíkova | 2.7.2010
Vznikající zastávky Myslíkova | 2.7.2010 Dokončený oblouk z Myslíkovy ulice na Masarykovo nábřeží | 2.7.2010 Rekonstrukce křižovatky Myslíkova se začátkem prázdnin dotknula také přímého směru | 2.7.2010 Rekonstrukce křižovatky Myslíkova se začátkem prázdnin dotknula také přímého směru | 2.7.2010 Rekonstrukce křižovatky Myslíkova se začátkem prázdnin dotknula také přímého směru | 2.7.2010
Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 6. července 2010
Prostor zastávek Myslíkova vytvořený nově zastávkovými mysy | 6.7.2010 Vznikající odsunutá zastávka Myslíkova do centra | 6.7.2010 Trať v Myslíkově ulici přiléhající ke křižovatce Myslíkova | 6.7.2010 Zatímco vnitřní prostor mezi kolejnicemi již tvoří nový asfaltový zákryt, vnější část je provizorně zakryta dlažbou | 6.7.2010 K dotvoření vozovky se v Myslíkově ulici využívalo všelicos, včetně zde nikdy pro tramvajovou trať nevyužitých velkoplošných panelů BKV | 6.7.2010
Součástí tramvajové tratě v Myslíkově ulici je jakési muzeum trolejového vedení, na snímku odsunutý úsekový izolátor staršího typu | 6.7.2010 Rekonstruovaná trať v Myslíkově ulici opravdu vznikala na etapy, zatímco v popředí je již dokončená část s asfaltovým krytem mezi kolejnicemi a nedokončenou vnější hranou, provizorně krytou štěrkem a geotextilií, dále na snímku se trať teprve rodí | 6.7.2010 Rekonstruovaná trať v Myslíkově ulici opravdu vznikala na etapy, zatímco v popředí je již dokončená část s asfaltovým krytem mezi kolejnicemi a nedokončenou vnější hranou, provizorně krytou štěrkem a geotextilií, dále na snímku se trať teprve rodí | 6.7.2010 Detail provizorně fixované koleje před vylitím betonem | 6.7.2010 Vznikající nové těleso tratě v Myslíkově ulici | 6.7.2010
Dokončená část tratě v Myslíkově ulici s nedokončenými podélnými pásy vozovek, kde je ještě zachována dlažba | 6.7.2010 Připravené koleje fixované do konečné polohy před vylitím betonem | 6.7.2010 Takřka chirurgický řez spodkem tramvajového tělesa, na němž vidíme antivibrační rohože, betonovou podkladní desku a několik vrstev asfaltového krytu v jedné části, zatímco v druhé se vše na zřízení konstrukční vrstvy teprve připravuje | 6.7.2010 Dokončená část tramvajové tratě v pohledu ke křižovatce Mánes, vozovky si zatím o dokončenosti mohou jen snít | 6.7.2010 Na části tramvajové tratě se stále pracuje, v dokončené části Myslíkovy ulice je patrná změna nivelety, vozovky jsou výše než tramvajové těleso, na nějž musí být zřízeny pro automobily nájezdy | 6.7.2010
Dokončená část tramvajové tratě v pohledu ke křižovatce Mánes, vozovky si zatím o dokončenosti mohou jen snít | 6.7.2010 Dokončený oblouk z Myslíkovy ulice na Masarykovo nábřeží | 6.7.2010 Součástí rekonstrukce křižovatky Myslíkova bylo zřízení klasického kolejového svršku na dřevěných pražcích až ke světelné křižovatce s ulicí Odborů | 6.7.2010 Pohled na rekonstruovanou křižovatku Myslíkova od Karlova náměstí | 6.7.2010 Pohled na rekonstruovanou křižovatku Myslíkova od Karlova náměstí | 6.7.2010
Pohled na rekonstruovanou křižovatku Myslíkova od Karlova náměstí | 6.7.2010 Ukládání výhybek křižovatky Myslíkova a svařování kolejnic rekonstruovaného traťového úseku ke Karlovu náměstí | 6.7.2010 Rekonstrukce křižovatky Myslíkova je v plném proudu | 6.7.2010 Součástí rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici byla rekonstrukce křižovatky Myslíkova a vrcholu křižovatky Lazarská od Myslíkovy, mezi oběma křižovatkami došlo k vyrušení úseku z velkoplošných panelů BKV | 6.7.2010 Součástí rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici byla rekonstrukce křižovatky Myslíkova a vrcholu křižovatky Lazarská od Myslíkovy, mezi oběma křižovatkami došlo k vyrušení úseku z velkoplošných panelů BKV | 6.7.2010
Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 16. července 2010
Pokládka a zhutňování asfaltového krytu vozovek podél tramvajového tělesa | 16.7.2010 Prostor zastávek Myslíkova | 16.7.2010 Vznikající chodník na křižovatce s ulicí Odborů | 16.7.2010 Někdejší vodárenská věž shlíží na to, cože se to v Myslíkově ulici po čtyřech desetiletích nečinnosti děje | 16.7.2010 Vznikající parkovací zálivy v Myslíkově ulici | 16.7.2010
Rekonstrukce Myslíkovy ulice je v plném proudu | 16.7.2010 Odpojené napájení kabely trolejového vedení v Myslíkově ulici | 16.7.2010 Kompletně ležící kolejová konstrukce křižovatky Myslíkova | 16.7.2010 Svářečský koncert na křižovatce Myslíkova | 16.7.2010 Součástí rekonstrukce Myslíkovy ulice se stal i vrchol křižovatky Lazarská od Myslíkovy a traťový úsek mezi oběma křižovatkami | 16.7.2010
Myslíkova ulice a křižovatky Myslíkova a Mánes .:::. 17. července 2010
Rekonstruovaná Myslíkova ulice je plná asfaltu... | 17.7.2010 Asfaltový kryt tramvajové tělesa v Myslíkově ulici | 17.7.2010 Prostor zastávek Myslíkova | 17.7.2010 Dokončovaná rekonstrukce tramvajové tratě v Myslíkově ulici | 17.7.2010 Odvodňovač kolejnic v Myslíkově ulici | 17.7.2010
Obrubníky vznikajících parkovacích mysů a výjezdů z vedlejších komunikací | 17.7.2010 Asfaltování křižovatky MYslíkova | 17.7.2010 Dokončená tramvajová trať před křižovatkou Myslíkova | 17.7.2010 Betonování mezikolejnicových prostorů v křižovatce Myslíkova | 17.7.2010 Zřizování klasického svršku tramvajové tratě mezi křižovatkami Lazarská a Myslíkova | 17.7.2010


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024