Vlečkový komplex Východního nádraží

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vlečkový komplex Východního nádraží


Nultý kilometrovník vleček Východního nádraží. | 8.4.2006

S mohutným rozvojem strojírenství v Československu po II. světové válce souvisel rozvoj tradičního průmyslového komplexu vysočansko-libeňského areálu ČKD, "rozděleného" dnešní Kolbenovou ulicí. Zatímco vysočanská část areálu byla na železnici napojena spojovací kolejí se značným spádem z nádraží Praha-Vysočany, libeňská část areálu pak úrovňovým křížením s tramvajovou tratí v Českomoravské ulici ústícím do nádraží Praha-Libeň (dříve Praha-Libeň horní nádraží)...

Žlutou čarou je do letecké mapy zakresleno vlečkového kolejiště Východního nádraží.
Pohled z mostu v Kolbenově ulici na postupně snášenou železniční vlečku. V sousedství areálu Pepsi Coly již chybí obě koleje, v dálce zůstává stále ještě jednokolejná část vlečky... | 3.4.2004
...kdy bližší výhybka umožňovala odbočení právě do areálu Pepsi Coly, vzdálenější výhybka patřila k vlečce do automobilky Praga. | 3.4.2004
Snesená dvoukolejná část vlečky mezi Kolbenovou ulicí a areálem ČKD Slévárny. | 3.4.2004
Opuštěná část vlečky v areálu Europa Möbel. | 3.4.2004
Opuštěná část vlečky v areálu Europa Möbel. | 3.4.2004
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 1.4.2005
Kilometrovník 0,3 na likvidované části vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly s jediným zachovalým úsekem koleje v místě přejezdu. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly s jediným zachovalým úsekem koleje v místě přejezdu. | 1.4.2005
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly s jediným zachovalým úsekem koleje v místě přejezdu. | 1.4.2005
Zborcený betonový sloup. | 1.4.2005
Vlečkový most nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Likvidovaná část vlečky mezi Východním nádražím a nádražím Praha-Libeň. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Na stolech projektantů se zrodil návrh zcela nového vlečkového napojení areálů, včetně vzniku předávacího tzv. Východního nádraží s obratem až 400 vozů denně. Budovatelské plány tehdy dokonce počítaly i se splavněním Rokytky až ke vznikajícímu nádraží a zřízení překladiště mezi vodní, kolejovou a silniční dopravou v tomto místě.

Práce na výstavbě nové vlečky o celkové délce kolejí téměř jedenáct kilometrů, byly zahájeny v roce 1963 a provoz byl zahájen již o dva roky později. Během stavby byl zřízen mohutný násep v údolí Rokytky, dva větší mosty pro vlečku samotnou a také výrazný terénní zářez pod Kolbenovou ulicí.

Vlečka vycházela z kolínského zhlaví dnešního nádraží Praha - Libeň a mezi areálem Tesly Hloubětín a Hořejším rybníkem se obloukem stáčela vlevo, téměř o 180 stupňů do prostoru Východního nádraží, které bylo orientováno souběžně s Poděbradskou ulicí. V polovině oblouku trať překonávala na mostě z předpjatého betonu o pěti polích o celkové délce 118 metrů Poděbradskou ulici. Samotné Východní nádraží mělo pět kolejí, čtyři dopravní a pátou, oddělenou plotem, zkušební pro potřeby závodu ČKD Lokomotivka. Z prostoru nádraží odbočovala vlečka do areálu Spalovny Vysočany (Spalovna v provozu do roku 1997) a Spofy. Ze západního zhlaví pokračovala jednokolejná trať po betonovém mostě přes dnešní Freyovu ulici a podél závodu ČKD Kompresory až do areálu závodu ČKD Lokomotivka, kde navázala na původní kolejiště.

Na východním zhlaví předávacího nádraží byla zaústěna krátká vlečka do areálu betonárky a zejména další část vlečky, která se levým obloukem poblíž vozovny Hloubětín přiblížila k tramvajové trati (která se zde samozřejmě objevila více jak o dvě desítky let později), od níž se však záhy vzdálila do hlubokého zářezu mířícího pod most pod Kolbenovou ulicí. Zde odbočovaly vlečky do areálu automobilky Praga a skladovacího a expedičního areálu firem Pepsi Cola a Europa Möbel. Zde se vlečka stávala dvoukolejnou, a zamířila do areálu ČKD Slévárny a následně ČKD Elektrotechnika, kde se také napojila na stávající vlečkový systém.

Po otevření Východního nádraží bylo možné opustit zmíněnou sklonově náročnou spojovací koleje do nádraží Praha - Vysočany (která však zůstala zachována).

Provoz na vlečkách byl organizován vcelku jednoduše, na Východní nádraží vždy lokomotiva ČSD (později samozřejmě ČD) přivezla naložené vozy, které na místa určení v jednotlivých závodech následně rozvážely vlečkové lokomotivky ČKD, a opačně probíhal samozřejmě odvoz vozů zpět. Pro údržbu a zbrojení vlečkových lokomotiv sloužila remíza v prostoru Východního nádraží.

Politické změny po roce 1989 spojené se ztrátou trhů v Sovětském svazu znamenaly postupný zánik celého průmyslového areálu a vlečkového systému. Prvním náznakem bylo ukončení využívání vlečky automobilkou Praga v roce 1991. Přesto byla v její těsné blízkosti vybudována nová odbočná kolej do rozsáhlého skladovacího a expedičního areálu (např. Pepsi Cola a Europa Möbel), která se však příliš nevyužívala a kolejiště Východního nádraží pomalu začalo ztrácet dech...

Vznik nové firmy ČKD Dopravní systémy, která vznikla v roce 1994 sloučením závodů ČKD Lokomotivka, ĆKD Tatra a ČKD Trakce znamenala sestěhování původních závodů do nového areálu na Zličíně. Osudy skomírajících areálů se vzájemně prolínaly s osudy vlečkového komplexu, v létě roku 2001 byly na Východním nádraží v provozu jen dvě koleje, do údržby tratě se neinvestovalo... Objem přeprav se pohyboval okolo 50 vozů měsíčně oproti plánovaným 400 denně... V závěru roku 2001 zakoupil Východní nádraží zahraniční zájemce, zbývající dvě vlečkové lokomotivy promptně prodává a Drážní úřad již nevylučuje možnost snesení vleček.... Do roku 2003 sloužila část vlečky pro obsluhu skladů, ještě na několik let (nejméně do roku 2006) byl obnoven sklonově náročný krátký úsek z nádraží Praha-Vysočany ke kovovýrobě v areálu ČKD, protože od Východního i libeňského nádraží už byla vlečka odříznuta.

Po letních prázdninách roku 2004 již byly všechny vlečky snesené. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo 20. října 2005 změnu územního plánu která v této oblasti stanovila využití území jako obytně-rekreační zóny. V letech 2008–2010 byla v místech hlavní části vlečky ČKD Lokomotivka a předávacího nádraží vybudována cyklostezka Rokytka, která využila i mosty přes Freyovu a Poděbradskou ulici...

Při psaní předchozích řádek si člověk uvědomí, jak ten čas letí. Jméno jednoho z největších strojírenských kolosů naší země - firmy ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk), je pomalu zapomenuto a v pražských Vysočanech pomalu zmizely v prachu i rozsáhlé haly a kolejiště železničních vleček k nim vedoucí. Slávu někdejšího "lepšího" vlečkového systému ČKD už teď připomínají jen archivní fotografie, rozpadlé budovy, zarůstající náspy a opuštěné mosty....

Pevná jízdní dráha likvidované vlečky na mostě nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006
Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Pohled na most nad Poděbradskou ulicí. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006
Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006
Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Železobetonové sloupy lamp osvětlujících kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006
Snesenou vlečkovou kolej spojující nádraží Praha-Libeň s Východním nádražím připomíná již jen štěrkové lože a pražce. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka, která končila šturcem. | 8.4.2006
Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006
Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Oddělena plotem vedla souběžně s kolejiště Východního nádraží zkušební kolej závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Zničené železobetonové sloupy osvětlovacích lamp. | 8.4.2006 Železobetonové sloupy lamp osvětlujících kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Námezník již v likvidovaném kolejišti předávacího Východního nádraží ztratil smysl... | 8.4.2006 Pohled východní zhlaví Východního nádraží... Doleva ubíhala kolej ke Kolbenově ulici, doprava pak k nádraží Praha-Libeň. Zarostlým středem mířila vlečka do betonárky. | 8.4.2006 Středem východního zhlaví opouštěla Východní nádraží vlečka do blízké betonárky, kterou připomínají jen pražce... | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Kilometrovník 2,3... | 8.4.2006 Památka na časy minulé... | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží s budovou lokomotivní remízy. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží s budovou lokomotivní remízy. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006
Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006
Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Opuštěná budova lokomotivní remízy v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží s opouštěnou budovou stavědla v pozadí. | 8.4.2006
Opuštěné stavědlo Východního nádraží. | 8.4.2006
Opuštěné stavědlo Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Zlikvidovaná kolejová váha v areálu východního nádraží. | 8.4.2006
Zlikvidovaná kolejová váha v areálu východního nádraží. | 8.4.2006 Zlikvidovaná kolejová váha v areálu východního nádraží. | 8.4.2006 Zlikvidovaná kolejová váha v areálu východního nádraží. | 8.4.2006 Kilometrovník 2,8. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006
Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště předávacího Východního nádraží. | 8.4.2006 Uhelná výsypka Spalovny Vysočany v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Uhelná výsypka Spalovny Vysočany v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006
Uhelná výsypka Spalovny Vysočany v areálu Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006 Likvidované kolejiště Východního nádraží. | 8.4.2006
Přestože byl most přes Freyovu ulici vybudován pro dvě koleje železniční vlečky, položena byla pouze jedna a druhá polovina sloužila k uložení trubek technologických rozvodů. | 8.4.2006
Přestože byl most přes Freyovu ulici vybudován pro dvě koleje železniční vlečky, položena byla pouze jedna a druhá polovina sloužila k uložení trubek technologických rozvodů. | 8.4.2006 Přestože byl most přes Freyovu ulici vybudován pro dvě koleje železniční vlečky, položena byla pouze jedna a druhá polovina sloužila k uložení trubek technologických rozvodů. | 8.4.2006 Přestože byl most přes Freyovu ulici vybudován pro dvě koleje železniční vlečky, položena byla pouze jedna a druhá polovina sloužila k uložení trubek technologických rozvodů. | 8.4.2006 Zbytky podkladnic na mostě přes Freyovu ulici. | 8.4.2006 Za mostem přes Freyovu ulici se železniční vlečka od Východního nádraží dostávala do areálu ČKD Kompresory. | 8.4.2006
Přestože byl most přes Freyovu ulici vybudován pro dvě koleje železniční vlečky, položena byla pouze jedna a druhá polovina sloužila k uložení trubek technologických rozvodů. | 8.4.2006 Vstupní prostor jímž se vlečka z Východního nádraží dostávala do areálu ČKD Kompresory a následně se napojovala na původní kolejiště závodu ČKD Lokomotivka. | 8.4.2006 Výstavba cyklostezky začíná... | 14.7.2007 Výstavba cyklostezky začíná... | 14.7.2007 Most přes Poděbradskou ulici již slouží jinému účelu... | 24.3.2012
Středem východního zhlaví opouštěla Východní nádraží vlečka do blízké betonárky, kterou dnes připomínají jen pražce... | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalá kolej v místě přejezdu pro automobily v části vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 24.3.2012 Zachovalá kolej v místě přejezdu pro automobily v části vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 24.3.2012 Zachovalá kolej v místě přejezdu pro automobily v části vlečky mezi Východním nádražím a areálem Pepsi Coly. | 24.3.2012
Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Tudy vjížděly lokomotivy do areálu Pepsi Coly. | 24.3.2012 Existence vleček připomínají i drážní lampy v areálu Pepsi Coly. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Osiřelý mostový jeřáb. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zlikvidovaná vlečka spojující Východní nádraží s areálem ČKD Slévárny. | 24.3.2012 V areálu závodu ČKD Slévárny byla využívána i úzkorozchodná drážka. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012 Z prachu se stále vynořují zbytky rozsáhlého vlečkového kolejiště... | 24.3.2012 Z prachu se stále vynořují zbytky rozsáhlého vlečkového kolejiště... | 24.3.2012 Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012
Zachovalé koleje v areálu někdejšího závodu ČKD Slévárny. | 24.3.2012


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022