Trať Špejchar - Letenské náměstí rekonstrukce 2012

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Špejchar - Letenské náměstí
rekonstrukce 2012


3. června 2012
Rekonstrukce tramvajové tratě zasáhla až do prostoru zastávek Letenské náměstí. | 3.6.2012
Odstraňování velkoplošných panelů BKV u Letenského tunelu. | 3.6.2012
Odstraňování velkoplošných panelů BKV u Letenského tunelu. | 3.6.2012
Odstraňování velkoplošných panelů BKV u Letenského tunelu. | 3.6.2012
Likvidovaný křížový přejezd u provizorních zastávek Sparta. | 3.6.2012
Likvidovaný křížový přejezd u provizorních zastávek Sparta. | 3.6.2012
Likvidovaný křížový přejezd u provizorních zastávek Sparta. | 3.6.2012
Likvidovaný křížový přejezd u provizorních zastávek Sparta. | 3.6.2012
Likvidovaný křížový přejezd u provizorních zastávek Sparta. | 3.6.2012
Odfrézování původních konstrukcí tramvajové tratě jde opravdu do hloubky. | 3.6.2012
26. června 2012
Součástí rekonstrukce tratě byla také zádlažba dosud otevřeného svršku v úseku Špejchar-Sparta. | 26.6.2012
Součástí rekonstrukce tratě byla také zádlažba dosud otevřeného svršku v úseku Špejchar-Sparta. | 26.6.2012
Součástí rekonstrukce tratě byla také zádlažba dosud otevřeného svršku v úseku Špejchar-Sparta. | 26.6.2012
Během různých provizorních etap provozu na Letenské pláni se vrstvy asfaltu vrstvily na dlažební kostky... | 26.6.2012
Zřizování vozovek a tělesa tramvajové tratě na Letenské pláni. | 26.6.2012
Zřizování vozovek a tělesa tramvajové tratě na Letenské pláni. | 26.6.2012
Jak osiřelý voják v poli zůstávalo na křižovatce u Letenského tunelu několik posledních velkoplošných panelů BKV. | 26.6.2012
Zřizování spodku tramvajové tratě u Letenského tunelu. | 26.6.2012
Zřizování tělesa tramvajové tratě na Letenské pláni. | 26.6.2012
Na Letenském náměstí se obnovovaly také inženýrské sítě. | 26.6.2012
Poslední roky jsme si zvykli, že letní měsíce patří významným výlukovým opatřením. Nejinak tomu bylo i v roce 2012, kdy stejně jako v předchozích obdobích významně do harmonogramu prací vstoupili "Blankaři". Po třech letech od předchozí I. etapy rekonstrukce ulice Milady Horákové od křižovatky Špejchar po Spartu přišla řada i na navazující úsek Sparta – Letenské náměstí, týkající se zejména rozšíření komunikace a odsunutí tramvajové tratě o pár metrů jižněji.

Rekonstrukce tramvajové trati na třídě Milady Horákové proběhla od 2. června 2012 v několika dílčích etapách, ve kterých se měnilo vedení jízdních směrů pro individuální dopravu dle konkrétního místa stavebních prací. Nás však zajímá rekonstrukce trati. Při té byl vyrušen provizorní křížový přejezd obratiště Sparta, který sloužil od 28. června 2008 při kompletní uzavírce letenské pláně k obracení linek 25 a 26 a po znovuzprovoznění tratě na ulici Milady Horákové v úseku ke smyčce Špejchar od 1. července 2009 zde stále zůstával zaklínovaný a se sneseným trolejovým vedením bez využití.

Nejprve se stavební práce soustředily do obou krajních úseků mimo křižovatku Letenské náměstí. Ve směru od Sparty s pomocí na místě vytvářených kolejových polí, na opačné straně na Letenském náměstí vznikala pevná jízdní dráha w-tram s přidanými bezvýstužovými pražci. Ve stávajícím úseku od Špejcharu po Spartu navíc probíhala zakrytí dosud otevřeného svršku zádlažbou z velkých žulových kostek.

Od 1. srpna dochází ke kompletní změně dopravního režimu v oblasti způsobeným přesunem stavebních prací do křižovatky. Zde je opět využita pevná jízdní dráha w-tram s přidanými bezvýstužovými pražci v pravidelných rozestupech pro zajištění správné geometrie koleje v oblouku s převýšením. Trať je nově odsunuta více jižním směrem, aby mohl být zřízen v přechodu pro chodce dělící ostrůvek. Zároveň zde došlo k přesunutí parkovacích míst na zúžený chodník.

Veškeré provedené změny na Letné od začátku výstavby tunelu Blanka jasně ukazují, jakým směrem se v současnosti stavební úpravy ubírají. Takřka každé křížení komunikací je nově kryto vzniklým světelným signalizačním zařízením, které by mělo fungovat v režimu s preferencí tramvají, avšak realita je následně odlišná. SSZ je často spouštěno v pevném režimu, případně je logika řízení navržena nelogicky a místo zrychlování tramvají ji více zdržují a preferují individuální dopravu. Čísla hovoří za vše – nárůst jízdní doby dvě minuty oproti roku 2007 a plus dvě nové signalizace a ve výsledku snížení cestovní rychlosti.

O tom, že veškeré stavby současnosti jsou podřízeny spíše politickým vlivům a zájmům lobbystických skupin, nežli jejich uživatelům, svědčí velice nešťastný přesun zastávek, zejména pak odsun Sparty z centra až za křižovatku s ulicí U Sparty naproti fotbalovému stadionu. Nevýhodná poloha nových zastávek se ukázala již krátce po zprovoznění první etapy, kdy bylo nutné na přání občanů zachovat provizorní zastávky Sparta zřízené za křižovatkou Letenské náměstí původně jako výstupní a nástupní v souvislosti s obratištěm Sparta. Po rekonstrukci v roce 2012 se stálá zastávka Sparta do centra přemístila blíže ke křižovatce s ulicí u Sparty a nahradila tak provizorní zastávku v tomto směru. V protisměru zůstala zastávka zachována a obdržela nový název Korunovační. Samozřejmě bylo mnohem jednodušší zastávky Sparta ponechat v původních polohách...

Celková délka rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Sparta - Letenské náměstí činila 450 metrů a proběhla v režii Odboru městského investora. Velkoplošné panely BKV zmizely z celého úseku a nově je trať až po křižovatku u Letenského tunelu zřízena na betonových pražcích se zákrytem z velké žulové dlažby, případně zatravněním na zvýšeném tělese. Úsek od Letenského tunelu po zastávky Letenské náměstí, který je v úrovni vozovky, je zřízen metodou w-tram s asfaltovým zákrytem. Do provozu byla v nové geometrii uvedena 1. září 2012, automobilisté si však na kompletní otevření křižovatky Letenský tunel a vozovky ke Špejcharu museli počkat ještě další měsíc. Příčina, kvůli níž se práce prodloužily, byly dle Metrostavu údajně způsobeny vedením inženýrských sítí, které vůbec neodpovídaly zákresům a plánům.
Dopravní opatření:
 • Linky 1, 8, 51 a 56 vedeny odklonem přes Chotkovy sady a Čechův most.
 • Linka 15 zrušena.
 • Linka 25 od Vypichu zkrácena na Špejchar.
 • Linka 26 od Žižkova ze Strossmayerova náměstí odkloněna přes Vltavskou a Maniny na Palmovku (náhrada linky 25).
 • V trase Letenské náměstí - Strossmayerovo náměstí zavedena náhradní tramvajová linka 31 (kyvadlově po jedné koleji).
 • V trase Hradčanská - Letenské náměstí v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X1.
 • V trase Hradčanská - Strossmayerovo náměstí v nočním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X51.
 • Rekonstrukce úseku Špejchar-Letenské náměstí .:::. 7. července 2012
  Za kolejemi pocházejícími z roku 2009 vidíme koleje z roku 2012. | 7.7.2012 Za kolejemi pocházejícími z roku 2009 vidíme koleje z roku 2012. | 7.7.2012 Již položené koleje tramvajové tratě na Letenské pláni. | 7.7.2012 Již položené koleje tramvajové tratě na Letenské pláni. | 7.7.2012 Již položené koleje tramvajové tratě na Letenské pláni. | 7.7.2012
  Již položené koleje tramvajové tratě na Letenské pláni. | 7.7.2012 Celkový pohled na tramvajovou trať na Letenské pláni. | 7.7.2012 Křižovatka u Letenského tunelu připomínající pole neorané... | 7.7.2012 Křižovatka u Letenského tunelu připomínající pole neorané možná zaujme jízdním kolem v popředí. Ano, i takto se dopravovali dělnící po svém pracovišti... | 7.7.2012 Až do léta 2012 zůstávaly v dlažbě viditelné stopy po vjezdové koleji blokové smyčky Sparta. | 7.7.2012
  Rekonstrukce úseku Špejchar-Letenské náměstí .:::. 20. července 2012
  V prostoru zastávky Letenské náměstí naváže na konstrukci velkoplošných panelů BKV tratě zřízená konstrukcí w-tram. | 20.7.2012 V prostoru zastávky Letenské náměstí naváže na konstrukci velkoplošných panelů BKV tratě zřízená konstrukcí w-tram. | 20.7.2012 Trať na Letenském náměstí zřízená konstrukcí w-tram. | 20.7.2012 Trať na Letenském náměstí zřízená konstrukcí w-tram. | 20.7.2012 Čerstvě podbetonovaná kolej. | 20.7.2012
  Trať na Letenském náměstí zřízená konstrukcí w-tram. | 20.7.2012 Svařování kolejnic. | 20.7.2012 Rektifikační pomůcky udržující kolej před zatuhnutím betonu ve správné niveletě. | 20.7.2012 Zatímco v blízkosti vidíme rozlévající se beton do antivibračního lože kontrukce koleje w-tram, v dálce je viitelná klasická konstrukce na příčných pražcích ve štěrkovém loži. | 20.7.2012 Přechod tratě zřízené metodou w-tram do klasické konstrukce na příčných pražcích ve štěrkovém loži. | 20.7.2012
  Rekostrukce tramvajové tratě u Letenského tunelu. | 20.7.2012 Pracovní hemžení na Letenském náměstí. | 20.7.2012 Tramvajová trať na Letenské pláni ještě bez středových sloupů trolejového vedení. | 20.7.2012 Tramvajová trať na Letenské pláni ještě bez středových sloupů trolejového vedení. | 20.7.2012 Již zadlážděná tramvajová trať u zastávky Sparta. | 20.7.2012


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021