Křižovatka Lihovar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Lihovar


Historický vůz KT8D5 #9048 občas opustí svoje místo v expozici Muzea MHD a vyjede do ulic na zážitkovou turistiku. Snímek ho tak zachycuje při cestě ze Zlíchova na mostě nad železniční tratí v místě rozjezdové kolejové splítky křižovatky Lihovar. Nad vlevo mířícími oblouky nejsou ještě troleje. | 19.11.2022

Po několikaměsíční rekonstrukci tramvajové trati v ulicích Nádražní a Na Zlíchově v roce 2020 byla v úseku mezi zastávkou Lihovar a mostem přes železniční trať v souvislosti s výstavbou Dvoreckého mostu vložena část kolejové křižovatky s odbočkou na budoucí most. Jedná se o obě rozjezdové a sjezdové výhybky na hlavní trati včetně křížení. Rozjezdové i sjezdové výhybky jsou zabezpečeny proti možnému přestavění. V hlavním směru začaly budoucí křižovatku Lihovar tramvaje využívat od 1. listopadu 2020.

To je on. Budoucí Dvorecký most, který stojí za vznikem nové křižovatky, na vizualizaci vítězného ateliéru Tubes a Atelier6.
Pohled na původní uspořádání komunikace na mostě přes železniční trať ve směru od Zlíchova, kdy byla tramvajová trať, vybudovaná velkoplošnými panely BKV uložena ve středu vozovky. | 5.8.2005
Vůz T3R.PLF #8257 vypravený na linku 14 klesá Nádražní ulicí v jejím původním uspořádání k zastávce Lihovar. | 15.20.2015
Souprava vozů T6A5 #8717+#8718 vypravená na linku 20 projíždí kolejovým obloukem z velkoplošných panelů BKV ve středu Nádražní ulice z mostu nad železniční tratí k zastávce Lihovar. | 3.11.2005
Od 14. března 2020 začala rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici spojená s modernizací tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Sídliště Barrandov s přerušením provozu tramvají v celém úseku Smíchovské nádraží Sídliště Barrandov. Její součástí byla také úprava smyčky Sídliště Barrandov pro tehdy budoucí prodloužení do Slivence. Na Nádraží ulici zůstávala po celou dobu zachována jedna kolej bez trolejového vedení, určená k plánovanému přetahu tramvají, které měly od června 2020 zajišťovat ostrovní provoz tramvají mezi Hlubočepy a Sídlištěm Barrandov. V místě budoucí křižovatky Lihovar fotografie zachycuje přetah dvojice vozů T3R.PLF #8277+#8264 vlečené za odtahovým jeřábem Tatra. | 31.5.2020
Budoucí kolejové uspořádání křižovatky Lihovar.
Vznikající křižovatka Lihovar v pohledu ke kolejové splítce na mostě přes železniční trať. V popředí je patrná neprofrézovaná srdcovka. | 15.10.2020
Již tramvajemi provozovaný hlavní směr křižovatky Lihovar je s dokončenými povrchy, zatímco oblouky na budoucí Dvorecký most vedoucí přes prostor obousměrné vozovky Nádražní ulice ještě na dokončení zákrytu čekají. | 12.11.2020
Souprava vozů T3R.P #8487+#8509 vypravená na linku 12 překonává zatím jediný využitelný směr křižovatky Lihovar mezi zastávkami Lihovar a Zlíchov. Obloukem křižovatky tak najíždí na most se sjezdovou kolejovou splítkou nad železniční tratí. Vpravo jsou patrné odbočující oblouky na budoucí Dvorecký most | 15.9.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9072 vypravený na linku 5 sjezdovou kolejovou splítkou umístěnou na mostě nad železniční tratí míří ke sjezdové výhybce. | 18.11.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9083 vypravený na linku 5 stoupá od zastávky Lihovar k mostu nad železniční tratí. Pod prvním článkem vozu se ukrývá rozjezdová výhybka křižovatky Lihovar. Odbočení vlevo však ještě není možné, protože nad touto kolejovou větví chybí troleje. Nad výhybkou v opačném směru jízdy je pak patrný vyvěšený tzv. rychlostník, který byl poprvé použit právě v prostoru této křižovatky. | 29.9.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9098 vypravený na linku 5 projíždí rozjezdovou splítkou křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí ve směru ke stejnojmenné zastávce. | 18.11.2022
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9259 vypravený na linku 12 míří sjezdovou kolejovou splítkou na Zlíchov. | 18.11.2022
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9276 vypravený na linku 20 stoupá od zastávky Lihovar k mostu nad železniční tratí. Pod prvním článkem vozu se ukrývá rozjezdová výhybka křižovatky Lihovar. Odbočení vlevo však ještě není možné, protože nad touto kolejovou větví chybí troleje. Nad výhybkou v opačném směru jízdy je pak patrný vyvěšený tzv. rychlostník, který byl poprvé použit právě v prostoru této křižovatky. | 18.11.2022
Vůz Škoda 14T Elektra #9147 vypravený na linku 5 míří sjezdovou kolejovou splítkou na Zlíchov. Do zahájení provozu tramvajové tratě do Slivence musely být na linku 5 nasazovány, s ohledem na ukončení na úvrati Holyně pouze obousměrné vozy KT8D5.RN2P. V průběhu napojování nové tratě však byla linka 5 ukončena ve smyčce Sídliště Barrandov, a proto se ní mohly objevit jednosměrné tramvaje. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9318 vypravený na linku 20 s celovozovou propagací 30 let České republiky míří rozjezdovou splítkou křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí ke stejnojmenné zastávce. | 29.9.2023
Pohled na podobu stoupání tramvajové tratě k provizornímu mostu přes železniční trať v tramvajovou kolejovou splítkou. Souprava vozů T3 #6825+#6826 vypravená na linku 12 opouští samotný provizorní most ve směru k Lihovaru a uvolňuje tak prostor pro průjezd osobního automobilu jedoucímu na Zlíchov. Tento provizorní most s kolejovou splítkou od ledna 1970 nahradil pro havarijní stav most původní. Provizorní most vydržel na svém místě až do roku 1987. | 22.2.1987
Pohled na původní uspořádání Nádražní ulice ve směru k zastávkám Lihovar od mostu nad železniční tratí. | 5.8.2005
Vůz KT8D5.RN2P #9067 vypravený na linku 12 překonává most nad železniční tratí ještě v původním uspořádání komunikace. Trať zřízená velkoplošnými panely BKV je uložena ve středu vozovky. | 30.12.2015
Vůz Škoda 14T Elektra #9113 vypravený na cvičnou jízdu pózuje fotografovi v oblouku Nádražní ulice před mostem přes železniční trať ještě v původním uspořádání komunikace, kdy byla tramvajová trať vedena v jejím středu. | 2.2.2010
Od 14. března 2020 začala rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici spojená s modernizací tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Sídliště Barrandov s přerušením provozu tramvají v celém úseku Smíchovské nádraží Sídliště Barrandov. Její součástí byla také úprava smyčky Sídliště Barrandov pro tehdy budoucí prodloužení do Slivence. Na Nádraží ulici zůstávala po celou dobu zachována jedna kolej bez trolejového vedení, určená k plánovanému přetahu tramvají, které měly od června 2020 zajišťovat ostrovní provoz tramvají mezi Hlubočepy a Sídlištěm Barrandov. V místě budoucí křižovatky Lihovar fotografie zachycuje přetah dvojice vozů T6A5 #8739+#8748 vlečené za odtahovým jeřábem Tatra. | 31.5.2020
Vznikající kolejová splítka na mostě přes železniční trať. | 15.10.2020
Vznikající křižovatka Lihovar. | 15.10.2020
Zatímco vůz Škoda 14T Elektra #9158 vypravený na linku 5 opatřený novým lakem PID míří kolejovou splítkou přes most nad železniční tratí ke Zlíchovu, vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9283 vypravený na linku 12 jede k Lihovaru. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9308 vypravený na linku 20 zachycený v místě rozpletu rozjezdové kolejové splítky křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9349 vypravený na linku 5 vjíždí od Zlíchova prostorem světelné křižovatky na rozjezdovou kolejovou splítku křižovatky Lihovar. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9350 vypravený na linku 12 projíždí křižovatkou Lihovar ve směru na Zlíchov a takřka celou délkou je již v prostoru sjezdové kolejové splítky. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9366 vypravený na linku 20 míří sjezdovou kolejovou splítkou na Zlíchov. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9377 vypravený na linku 12 projíždí obloukem křižovatky Lihovar. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9392 vypravený na linku 5 stoupá od zastávky Lihovar k mostu nad železniční tratí. Pod prvním článkem vozu se ukrývá rozjezdová výhybka křižovatky Lihovar. | 13.10.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9387 vypravený na linku 12 zachycený v místě rozpletu rozjezdové kolejové splítky křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí. Nad vlevo mířícími oblouky nejsou ještě troleje. | 19.11.2022
Srdcovky kolejové křižovatky Lihovar umožňují zatím průjezd pouze v pojížděném směru Lihovar- Zlíchov. Kolejové oblouky na Dvorecký most nejsou zatím v srdcovkách profrézované. | 13.10.2023

V podstatě od roku 2010 hledal pražský Dopravní podnik odpověď na otázku, jak zrekonstruovat tramvajovou trať v Nádražní ulici, která byla zřízena velkoplošnými panely BKV a umístěna ve středu vozovky.

Nakonec zvítězila varianta, která kromě samotné rekonstrukce tramvajovou trať plné oddělila od silniční dopravy v úseku dlouhém bezmála 900 metrů tím, že došlo k jejímu přemístění do okrajové polohy vedle železniční tratě. Trať tak prošla v roce 2020 rekonstrukcí v přestavovaném území jako první a rovnou v definitivní poloze. Ale co tomu předcházelo?

Do oblasti Lihovaru se tramvajová trať dostávala postupným prodlužováním od centra Prahy a 16. července 1925 byla ukončena na Lihovaru, před vjezdem na nadjezd nad železniční tratí. O dva roky později byla prodloužena přes most do Hlubočep, kde byla zakončena 25 metrů dlouhým kusým úsekem na vlastním tělese s křížovým kolejovým přejezdem. Protože tramvajová doprava do této oblasti posilovala, hledala se lokalita, kde by bylo možné vybudovat kapacitní smyčku. Našla se vedle zlíchovského lihovaru, v těsné blízkosti železniční tratě. Provoz na nové smyčce Lihovar byl zahájen 30. září 1951.

Most přes železniční trať na Lihovaru byl nejslabším článkem tramvajové tratě do Hlubočep. Mezi lednem 1969 a lednem 1970 musel být pro havarijní stav snesen a nahrazen provizorním mostem s kolejovou splítkou. Tento provizorní most vydržel na svém místě až do roku 1987.

Mezitím od roku 1986 probíhala výstavba nového mostu v jiné poloze, než byl most původní. Od 1. listopadu 1986 je nejprve pro stavbu nového mostu přes železniční trať a přestavbu návazných komunikací v oblasti Strakonické zrušena smyčka Lihovar. Do Hlubočep se po provizorním mostě stále ještě jezdilo, výstavba nového mostu přes železniční trať vyvolala přerušení provozu do Hlubočep až od 14. dubna 1987. Nový most s tramvajovou tratí umístěnou ve středu vozovky byl dokončen k 1. září 1987.

Jak již je tedy zmíněno, v roce 2020 prošla tramvajová trať rekonstrukcí a byla odsunuta do boční polohy, včetně úseku na mostě. Od zastávek Lihovar tak trať stoupá, aby se dostala nad železniční trať, kterou celou dobu kopírovala. Ještě, než ji překoná, je zde vložena část kolejové konstrukce v podobě obou rozjezdových a sjezdových výhybek, včetně odbočných větví budoucí křižovatky Lihovar. Pokud by byla trať na nájezdu na most vedena standardně uprostřed, znamenalo by to pro odbočení na Dvorecký most vybudování mnohem širšího zaústění mostu do Nádražní ulice. I zde se tedy využilo vedení trati při okraji komunikace. Trať je na mostě přes železniční trať řešena jako splítka od kolejového trojúhelníku, a to kvůli nemožnosti umístění výhybek a jejich přestavníkových skříní na mostní konstrukci.

Oproti křižovatce Dvorecký most, byla ta na smíchovské straně vložena do trati s výrazným časovým předstihem. Již v době rekonstrukce trati byla stabilizována poloha mostu bylo by tedy nešťastné ji za pár let zavírat znovu, neboť dodatečné vložení odbočení na Dvorecký most by znamenalo několikatýdenní výluku tramvají na Barrandov. V praxi totiž není možné položit pražce pod budoucí trojúhelník a tyto, neprovázané kolejovou konstrukcí, nesymetricky zatěžovat. Kolejová konstrukce sama funguje jako rošt pro roznášení zatížení na pražce a dále do štěrkového lože. Aby však vložené kolejová konstrukce zatím zbytečně nezpomalovaly provoz, srdcovky zůstaly pro nepojížděný směr neprofrézované a umožňují tedy vyšší rychlost.

Protože však Dopravní a návěstní předpis D1/2 striktně stanovuje povolené rychlosti jízdy nebylo zvýšení rychlosti možné bez úpravy provozně-předpisové soustavy. Proto vznikla zcela nová návěst, jejíž cílem umožnění odlišných (vyšších) rychlostí jízdy tramvajových vlaků v označených úsecích, než povoluje příslušné ustanovení provozního předpisu D 1/2. Povolení vyšší rychlosti je možné nejen na určených výhybkách, při jízdě přes křížení, ale i na širé tramvajové trati. Návěst „Rychlostník“ tak označuje začátek traťového úseku, ve kterém je dovolena rychlost vyšší, než stanovuje příslušné ustanovení provozního předpisu D 1/2. Nejvyšší možná dovolená rychlost je na návěstidle uvedena bílým číslem. Traťový úsek musí být ukončen návěstí „Konec rychlostníku“, další návěstí „Rychlostník“ nebo upraven jinými VPZ omezujícími rychlost.

Konstrukce tratě:
Křižovatka je vybudována klasickou metodou žlábkových kolejnic na příčných dřevěných pražcích. Obě kolejové splítky na mostní konstrukci jsou zřízeny na betonové desce. Zákryt tvoří asfaltový povrch.

Radiově ovládané výhybky křižovatky:

 • do dokončení bez radiově ovládané výhybky
 • Provozované linky na popisované křižovatce:

 • Linka 4
 • (hlavní směr mezi zastávkami Lihovar <-> Zlíchov)
 • Linka 5
 • (hlavní směr mezi zastávkami Lihovar <-> Zlíchov)
 • Linka 12
 • (hlavní směr mezi zastávkami Lihovar <-> Zlíchov)
 • Linka 20
 • (hlavní směr mezi zastávkami Lihovar <-> Zlíchov)
 • Linka 94
 • (hlavní směr mezi zastávkami Lihovar <-> Zlíchov)

  Fotocesta po křižovatce Lihovar
  Rozvětvení křižovatky Lihovar ve směru z centra, levé oblouky míří na budoucí Dvorecký most, pravé ke Zlíchovu. Dočasné ukončení levých oblouků křižovatky Lihovar ve směru na Dvorecký most je ve vozovce. Dočasné ukončení oblouků křižovatky Lihovar ve směru z Dvoreckého mostu ke Smíchovskému nádraží. Pohled na připojení kolejových oblouků ze Dvoreckého mostu do splítky na mostě nad železniční tratí. Rozjezdová a sjezdová kolejová splítka křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí.
  Kolejové rozvětvení křižovatky Lihovar ve směru do centra je umístěno na mostě nad železniční tratí a z tohoto důvodu jsou výhybky předsazeny před samotný most a koleje na mostě jsou realizovány formou kolejových splítek. Kolejové splítky křižovatky Lihovar na mostě nad železniční tratí. Pravé oblouky rozvětvení křižovatky Lihovar ve směru do centra míří na budoucí Dvorecký most. Pravé oblouky rozvětvení křižovatky Lihovar ve směru do centra míří na budoucí Dvorecký most. Dočasné ukončení oblouků křižovatky Lihovar ve směru z Dvoreckého mostu na Lihovar.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024