Křižovatka Dvorecký most

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Dvorecký most


Pracovní vůz T3 #5521 většinou jako první tramvaj projíždí rekonstruované úseky a novostavby tramvajových tratí. Stejně tak vyzkoušel přímý směr nových kolejových konstrukcí křižovatky Dvorecký most od Kublova. | 12.5.2023

Na jaře roku 2023 se na Podolském nábřeží mezi zastávkami Kublov a Dvorce po dvanácti letech objevily stavební stroje, které vyjmuly část přímé tratě, zrekonstruované v roce 2011. V souvislosti s výstavbou Dvoreckého mostu byla do prostoru mezi silničním přejezdem tramvajové tratě k botelu Racek a areálem Žlutých lázní vložena část kolejové křižovatky s odbočkou na budoucí most. Jedná se o obě rozjezdové a sjezdové výhybky na hlavní trati včetně křížení. Rozjezdové i sjezdové výhybky jsou zabezpečeny proti možnému přestavění. V přímém směru začaly budoucí křižovatku Dvorecký most tramvaje využívat od 16. května 2023. Připomeňme si historii místa.

To je on. Budoucí Dvorecký most, který stojí za vznikem nové křižovatky, na vizualizaci vítězného ateliéru Tubes a Atelier6.
Vůz Škoda 14T Elektra #9113 zachycený během vypravení na linku 3 u Kublova poblíž prostoru nynější křižovatky Dvorecký most. | 3.9.2011
Budoucí kolejové uspořádání křižovatky Dvorecký most.
Pohled na dvě třetiny kolejové konstrukce křižovatky Dvorecký most. Uložena jsou rozvětvení z hlavní tratě ve směru z centra i do centra na budoucí most. | 17.4.2023
Pohled na dvě třetiny kolejové konstrukce křižovatky Dvorecký most. Uložena jsou rozvětvení z hlavní tratě ve směru z centra i do centra na budoucí most. | 17.4.2023
Pohled na dvě třetiny kolejové konstrukce křižovatky Dvorecký most. Uložena jsou rozvětvení z hlavní tratě ve směru z centra i do centra na budoucí most. | 17.4.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9072 vypravený na linku 17 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru do centra. Vůz je již nad rozjezdovou výhybkou a zpod vozu odbočuje kolejový oblouk na most. | 7.9.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9079 s celovozovým lakem Pražské integrované dopravy vypravený na linku 17 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru z centra. Vůz je čelem nad křížením traťové koleje z mostu. | 7.9.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9085 vypravený na linku 17 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru do centra. Vůz je přímo nad rozjezdovou výhybkou na most. | 7.9.2023
Souprava vozů T3 #6816+#6745 vypravená na linku 17 burácí na trati tvořené ještě velkoplošnými panely BKV podél plaveckého stadionu k zastávce Kublov prostorem nynější křižovatky Dvorecký most. | 15.3.2004
Vůz T3R.P #8211 vypravený na linku 21 míří k zastávce Kublov prostorem nynější křižovatky Dvorecký most. | 22.4.2012
Prostor budoucí křižovatky Dvorecký most po snesení původně pouze přímých kolejí tramvajové tratě. | 11.4.2023
Pohled na dvě třetiny kolejové konstrukce křižovatky Dvorecký most. Uložena jsou rozvětvení z hlavní tratě ve směru z centra i do centra na budoucí most. | 17.4.2023
Pohled na dvě třetiny kolejové konstrukce křižovatky Dvorecký most. Uložena jsou rozvětvení z hlavní tratě ve směru z centra i do centra na budoucí most. | 17.4.2023
Pracovní vůz T3 #5521 většinou jako první tramvaj projíždí rekonstruované úseky a novostavby tramvajových tratí. Stejně tak vyzkoušel přímý směr nových kolejových konstrukcí křižovatky Dvorecký most od Dvorců. | 12.5.2023
Vůz Škoda 14T Elektra #9166 vypravený na linku 17 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru z centra. Vůz je již nad rozjezdovou výhybkou na most a před jeho čelem je patrné křížení budoucí koleje z mostu. | 7.9.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9254 vypravený na linku 3 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru z centra. Vůz je již nad rozjezdovou výhybkou na most a před jeho čelem je patrné křížení budoucí koleje z mostu. | 7.9.2023
Vůz Škoda 14T Elektra #9142 vypravený na linku 3 projíždí prostorem vznikající křižovatky Dvorecký most ve směru do centra. Vůz je přímo nad rozjezdovou výhybkou na most. | 7.9.2023

K Podolské vodárně se tramvaje přiblížily 31. července 1910, když po dokončení Vyšehradského tunelu a nábřežních zdí byl zahájen provoz na novostavbě tramvajové tratě od Palackého náměstí. Plně dvoukolejná trať tehdy odbočovala z nábřeží do dnešní Podolské ulice a končila krátkým jednokolejným obratištěm na nároží se Sinkulovou ulicí. Dne 25. června 1922 bylo uvedeno do provozu prodloužení tramvajové tratě vedené dnešní Podolskou ulicí až k Cementárně (tedy do již zmíněného prostoru, kde je dnes plavecký stadion). O dva roky později, 15. srpna 1924, bylo do provozu uvedeno prodloužení tramvajové tratě v podobě jednokolejné tratě Cementárna – Braník (Lomy) s jednou výhybnou (bez zastávky). Ve stanici Cementárna bylo vložením křížového přejezdu zřízeno obratiště vlečných vozů. Již o rok později však byla postavena druhá kolej, zprovozněná 3. července 1925.

V padesátých letech minulého století proběhla výstavba Podolského nábřeží, tzv. pravobřežní komunikace. Tramvajová trať byla etapovitě překládána z Podolské ulice do středu nově vznikajícího Podolského nábřeží. První část přeložky, od dnešního plaveckého stadionu po nově zřízenou smyčku Dvorce, byla dokončena 21. května 1952. Stará trať v Podolské ulici byla v tomto úseku zrušena. V roce 1956 byla k 15. červnu dokončena poslední etapa přeložky tramvajové tratě z Podolské ulice na Podolské nábřeží a byl tak ukončen provoz na staré trati přes Nedvědovo náměstí.

V souvislosti s historií tramvajové tratě musíme připomenout zprovoznění plaveckého stadiónu v Podolí v roce 1965 v prostoru někdejší cementárny. Není totiž bez zajímavosti, že u něj nikdy nebyla zřízena zastávka, přestože stadion leží zhruba v polovině mezi Kublovem a Dvorci, vzdálenými od sebe takřka kilometr, takže každý z poměrně velkého počtu návštěvníků musí ujít skoro půl kilometru tam (a stejnou délku zpět), aby ke stadionu došel.

V roce 1982 byla tramvajová trať rekonstruována metodou velkoplošných panelů BKV, které zde vydržely až do roku 2011, kdy je po rekonstrukci nahradila klasická konstrukce na pražcích s otevřeným svrškem a bezžlábkovými kolejnicemi S49, použitými zde jako na čtvrtém místě v Praze.

Od roku 2003 probíhaly ve veřejném prostoru debaty o potřebě zřízení nového mostu přes řeku Vltavu, který by propojil oblast Dvorců se smíchovskou stranou. Most byl plánován jako silniční a tramvajový, nakonec došlo k rozhodnutí, že bude určen pro pěší, cyklisty, autobusy, tramvaje a složky IZS. V původních návrzích most ústil na pravém břehu Vltavy v ose Jeremenkovy ulice, nakonec byl pravobřežní konec mostu situován do úrovně jižního okraje areálu plaveckého stadionu v Podolí, mezi Žluté lázně a plavecký stadion, severně od Jeremenkovy ulice. Levobřežní poloha v oblasti smíchovského Lihovaru je v podstatě od počátku neměnná.

Stavba mostu byla zahájena 13. září 2022. Zatímco na smíchovské straně byl zřízen zárodek kolejové křižovatky u Lihovaru již v roce 2020, během rekonstrukce Nádražní ulice, na straně podolské křižovatka začala vznikat až v roce 2023 během výluky v termínu 1. dubna – 15. května 2023. Aby nebylo nutné znovu zásadně omezit dopravu po rozsáhlé výluce v souvislosti s napojováním nové tratě do Libuše a opravou tratě v úseku Nádraží Braník – Levského a přejezdu přes komunikaci u zastávky Přístaviště, došlo k vzájemné koordinaci těchto akcí.

Do tratě tak byly vloženy obě rozjezdové a sjezdové výhybky, včetně odbočných větví, zatím ukončených na okraji levého jízdního pruhu pro automobily. Oproti křižovatce Lihovar jsou zde umístěné srdcovky průjezdné i do oblouků křižovatky. Důvodem je kratší časový úsek do zahájení provozu i v odbočných větvích.

Konstrukce tratě:
Křižovatka je vybudována klasickou metodou žlábkových kolejnic na příčných dřevěných pražcích, zákryt tvoří asfaltový povrch.

Radiově ovládané výhybky křižovatky:

 • do dokončení bez radiově ovládané výhybky
 • Provozované linky na popisované křižovatce:

 • Linka 2
 • (přímý směr mezi zastávkami Kublov <-> Dvorce)
 • Linka 3
 • (přímý směr mezi zastávkami Kublov <-> Dvorce)
 • Linka 17
 • (přímý směr mezi zastávkami Kublov <-> Dvorce)
 • Linka 21
 • (přímý směr mezi zastávkami Kublov <-> Dvorce)
 • Linka 92
 • (přímý směr mezi zastávkami Kublov <-> Dvorce)

  Fotocesta po křižovatce Dvorecký most
  Rozvětvení křižovatky Dvorecký most ve směru z centra, přímý směr pokračuje k zastávkám Dvorce, pravé oblouky míří na budoucí Dvorecký most.. Rozvětvení křižovatky Dvorecký most ve směru do centra, přímý směr pokračuje k zastávkám Kublov, levé oblouky míří na budoucí Dvorecký most. Pravé oblouky rozvětvení křižovatky Dvorecký most ve směru z centra míří na budoucí Dvorecký most.. Dočasné ukončení pravých oblouků křižovatky Dvorecký most ve směru na Dvorecký most je ve vozovce. Dočasné ukončení levých oblouků křižovatky Dvorecký most ve směru na Dvorecký most je ve vozovce.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024