Smyčka Sídliště Řepy původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Sídliště Řepy
původní podoba


Když byl 26. října 1988 zprovozněn nový traťový úsek na Sídliště Řepy, stala se jeho součástí nová koncová smyčka s dvěma předjízdnými kolejemi a dvojicí kolejových spojek. V roce 1995 smyčka doznala drobné úpravy po zprovoznění kusé koleje k železniční stanici Praha-Zličín výhybkou z vnější koleje smyčky. Kusá kolej sloužila k předávání tramvají z (do) výrobního závodu ČKD.

Do zásadní rekonstrukce v roce 2010, která smyčku zásadním způsobem změnila, smyčka začínala elektromagnetickou čepovou výhybkou ev.č.071, která rozdělovala pravými oblouky traťovou kolej na vnější a vnitřní kolej smyčky. Třebaže i vnitřní kolej byla pravidelně využívána k obracení tramvajových linek, z prostorových důvodů nebyla opatřena nástupištěm. Na vnější koleji následovala po cca 60 metrech další elektromagnetická čepová výhybka ev.č.077, díky níž odbočovala z vnější koleje střední kolej smyčky. Od této výhybky pokračovaly všechny tři koleje smyčky levým obloukem. Ze střední koleje bylo prostřednictvím ručně přestavované čepové výhybky umožněno přejetí na vnitřní kolej smyčky. Zhruba v polovině oblouku vnější koleje byla umístěna čepová zajišťovací výhybka umožňující rozvětvení vnější koleje a odbočení na předávací kolej k nádraží Praha - Zličín. Ještě před ukončením levého oblouku byla na střední koleji umístěna ručně přestavovaná čepová výhybka umožňující přejetí na vnější kolej smyčky. Střední kolej ještě před prostorem nástupních zastávek končila, sloučila se s kolejí vnitřní. Obě koleje v nástupních zastávkách byly vybaveny nástupními ostrůvky, za nimiž se vnitřní kolej smyčky slučovala s kolejí vnitřní prostřednictvím sjezdové čepové výhybky. I další tři sjezdové výhybky ve smyčce (na přejezdu střední - vnitřní kolej, střední - vnější kolej a na sloučení vnitřní a střední koleje) byly čepové.

Přímé úseky smyčky byly vybudovány z velkoplošných panelů BKV. Výhybky byly zadlážděny žulovými dlažebními kostkami, oblouky byly klasické stavby a s výjimkou vnější koleje, která byla v oblouku opatřena dlažbou podél kolejnic a mezi nimi asfaltovým krytem, byly dlážděny žulovými kostkami.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
Sídliště Řepy - výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Sídliště Řepy, 200 metrů za křižovatkou ulic Makovského a Galandova, výstupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Sídliště Řepy - výstupní zastávka bez označníku, vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy, 200 metrů za křižovatkou ulic Makovského a Galandova, výstup do vozovky pro dva vlaky 2xT
Sídliště Řepy - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Sídliště Řepy, 138 metrů před křižovatkou ulic Makovského a Galandova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
Sídliště Řepy - nástupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy, 138 metrů před křižovatkou ulic Makovského a Galandova, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT

Provozované linky v popisované smyčce:
Od zahájení provozu smyčky byla na vnější koleji ukončena linka 9, střední kolej patřila lince 4, které od 3. května 1990 ve špičkách pracovních dnů doplňovala linka 7 ukončená na vnitřní koleji. Od 9. listopadu 1998 linku 4 nahradila na střední koleji nově zřízená linka 10. Noční linku 58 na střední koleji od 1. července 2004 doplnila linka 59 ukončená na koleji vnitřní. Po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic od 4. října 2008 nahradila na vnitřní koleji linku 7 navrátivší se linka 4, tentokráte již jen v ranní přepravní špičce. Ani ta zde dlouho nevydržela. Stálé změny v linkovém vedení linku 4 odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov a v Řepích se objevila v ranní špičce pro změnu linka 16.

Fotocesta po smyčce Sídliště Řepy
Celkový pohled na vjezdovou část smyčky Sídliště Řepy. Rozjezdová výhybka z traťové koleje na vnitřní a vnější kolej smyčky. Za rozjezdovou výhybkou z traťové koleje na vnitřní a vnější kolej smyčky se koleje stačí v pravém oblouku do prostoru výstupních zastávek. Prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.
Prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Za prostorem výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy se vnitřní kolej začíná stáčet v levém oblouku. Za prostorem výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy se vnější kolej větví na kolej střední a vnější.
Rozjezdová výhybka z vnější na střední kolej smyčky Sídliště Řepy. Z vnější koleje smyčky Sídliště Řepy odbočuje střední kolej. Na střední koleji následuje rozjezdová výhybka kolejové spojky na vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy. Kolejová spojka střední a vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.
Sjezdová výhybka kolejové spojky střední a vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Rozjezdová výhybka na kolejové propojení Zličín umístěná na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy.
Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.
Rozjezdová výhybka kolejové spojky střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Střední kolej se za kolejovou spojkou na kolej vnější slučuje s kolejí vnitřní. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy a kolejová spojka střední a vnější koleje. Sjezdová výhybka vnitřní a střední koleje smyčky Sídliště Řepy. Kolejová spojka střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.
Sjezdová výhybka kolejové spojky střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.
Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. Za prostorem nástupních zastávek se vnější kolej smyčky Sídliště Řepy stáčí v levém oblouku.
Za prostorem nástupních zastávek smyčky Sídliště Řepy pokračuje vnitřní kolej přímým úsekem, kolej vnější se stáčí v levém oblouku. Vnější kolej smyčky Sídliště Řepy se před sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje stáčí v levém oblouku. Těsně před sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy se vnější kolej napřimuje. Vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy se před sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje stáčí v levém oblouku. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy slučuje obě koleje v kolej traťovou.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023