Trojúhelník Kotevní

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trojúhelník Kotevní


Zatímco souprava vozů T3 ev.č.6516+6517 vypravená na linku 27 opouští Kotevní ulici, souprava vozů T3M ev.č.8063+8062 vypravená na linku 41 vyčkává na uvolnění prostoru první úvratě na Nádražní ulici. | 11.5.1985
Soupravu vozů T3M ev.č.8090+8091 vypravenou na linku 5 vyčkávající na uvolnění první úvratě na Nádražní ulici a soupravu vozů T3 ev.č.6782+6749 vypravenou na linku 12, která právě opustila druhou úvrať v Kotevní ulici, doplňují dobové reálie tehdejší doby - vozidlo VB, neboli Veřejné bezpečnosti a vpravo na chodníku plechové bedýnky na přepravu vajíček, ach kde je těm zrezivělým a zdeformovaným přepravkám konec... :-) | 11.5.1985
Souprava vozů T3 ev.č.6563+6562 vypravená na linku 12 manipuluje v prostoru první úvratě trojúhelníku Kotevní na Nádražní ulici - traťová kolej do centra je již snesená, a souprava vozů T3 ev.č.6723+6722 vypravená na linku 41 opustila druhou úvrať v Kotevní ulici. | 11.5.1985
Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985
Souprava vozů T3 ev.č.6722+6723 vypravená na linku 41 manipuluje na kusé koleji druhé úvratě trojúhelníku Kotevní ve stejnojmenné ulici. | 11.5.1985
Souprava vozů T3M ev.č.8007+8006 vypravená na linku 5 manipuluje na kusé koleji druhé úvratě trojúhelníku Kotevní ve stejnojmenné ulici. | 11.5.1985
Celkový pohled na uspořádání druhé úvratě trojúhelníku Kotevní ve stejnojmenné ulici se soupravou vozů T3 ev.č.6125+6510 vypravenou na linku 12. | 11.5.1985
Souprava vozů T3 ev.č.6226+6674 vypravená na linku 24 opouští kusou kolej trojúhelníku Kotevní v Kotevní ulici a pravý obloukem odbočuje na Nádražní ulici. | 11.5.1985
Snímek z nadhledu dokládá nejen až někdy přespříliš rušný provoz obratiště Kotevní, ale umožňuje nám i pohled na napojení výjezdového oblouku z Kotevní ulice zpět na Nádražní. | 16.4.1985
Pozůstatky po napojení výjezdového oblouku z Kotevní ulice jsou ještě v dlažbě patrné, trojúhelník samotný však již neexistuje a nově položené koleje přebrušuje kolejový brus Schörling ev.č.4092. | 3.6.1985
Zatímco souprava vozů T3 ev.č.6566+6567 vypravená na linku 5 vyčkává na uvolnění prostoru první úvratě na Nádražní ulici, souprava vozů T3 ev.č.6562+6563 vypravená na linku 12 již opouští Kotevní ulici. | 11.5.1985
Souprava vozů T3 ev.č.6563+6562 vypravená na linku 12 najíždí do prostoru první úvratě trojúhelníku Kotevní na Nádražní ulici, zatímco souprava vozů T3 ev.č.6723+6722 vypravená na linku 41 již Kotevní ulici opustila. | 11.5.1985
Pohled na soupravu vozů T3M ev.č.8062+8063 vypravenou na linku 41 opouštějící kusou kolej trojúhelníku Kotevní v Kotevní ulici z lávky pro pěší přes Smíchovské nádraží pěkně skrz staveniště. | 11.5.1985
Souprava vozů T3 ev.č.6566+6567 vypravená na linku 5 manipuluje na kusé koleji druhé úvratě trojúhelníku Kotevní ve stejnojmenné ulici. | 11.5.1985
Pohled na stejné místo v Kotevní ulici z Nádražní ulice jako na levé fotografii po letech.... | 22.11.2006
Pohled na stejné místo v Kotevní ulici k Nádražní ulici jako na levé fotografii po letech.... | 22.11.2006
Že bývalo na vratném trojúhelníku v Kotevní ulici někdy až přespříliš rušno dokládá náladový snímek focený z nadhledu s nadhledem :-) | 16.4.1985
Souprava vozů T3 neznámých ev.č. vypravená na linku 5 opouští Kotevní ulici. | 16.4.1985
Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985
Pozůstatky po napojení výjezdového oblouku z Kotevní ulice jsou ještě v dlažbě patrné, trojúhelník samotný však již neexistuje a nově položené koleje přebrušuje kolejový brus Schörling ev.č.4092. | 3.6.1985
Když v roce 1974 ukončil pražský Dopravní podnik provoz obousměrných dvounápravových vozů, ovládly ulice jednosměrné vozy typu T3. Zatímco obousměrná tramvaj změní směr jízdy s využitím jedné vložené výhybky do tratě před místem samotné rekonstrukce, u tramvají jednosměrných je ke změně směru jízdy třeba zřídit minimálně vratný trojúhelník, když již ne přímo provizorní smyčku.

Výstavba takového provizoria je složitou záležitostí, a proto není moc využívána. Častěji je tedy přerušován provoz v celém úseku mezi křižovatkami, případně nejbližším vratným zařízením. Během rekonstrukcí tratí začaly tedy být vylučovány rozsáhlejší traťové úseky, než bylo třeba, spojené se zaváděním náhradní autobusové dopravy.

Určitým provizorním řešením, bylo spřahování upravených vozů typů T2 a T3 záděmi k sobě, čímž došlo k umělému vytvoření obousměrné tramvaje, jejíž nevýhodou byla možnost přepravy cestujících vždy pouze v prvním voze ve směru jízdy. Až nástup obousměrných vozů KT8D5 o více než deset let později opět umožnil přivádět tramvaje až k vyloučenému místu. Tento provoz ještě zjednodušil nákup povrchových kolejových výhybek Californien, umožňujících zřídit vratné zařízení během krátké noční výluky.

Probíhající výstavba trasy metra B zasáhla do provozu tramvají v oblasti smíchovského nádraží poprvé 20. října 1978, kdy byla v I. etapě stavby metra zrušena tehdejší smyčka Smíchovské nádraží a na trati v Nádražní ulici přerušen provoz. Jelikož byla smyčka dvoukolejná, posloužila část jejího kolejiště jako součást přeložky původní tratě v Nádražní ulici. Ani tento stav nevydržel dlouho a od 21. prosince následujícího roku začaly jezdit tramvaje po nové provizorní trati, z větší části jednokolejné.

V roce 1985 bylo nutné dokončit a vyřešit přednádražní prostor s novými výstupy z metra a tramvajovou tratí přeloženou do nové polohy. Z tohoto důvodu bylo nutné ukončit provoz na provizorní trati. Od 22. ledna tak byly tramvajové linky jedoucí od Anděla (který se již chystal na nové jméno Moskevská) ukončeny v zastávce Plzeňka. Do příčné Kotevní ulice byl zaústěn provizorní vratný trojúhelník, umožňující ukončení jednosměrných vozů. Hlavní důvodem, proč byly linky ukončeny až na Plzeňce, bylo právě blízké smíchovské nádraží, kapacitně praskající ve švech, které by zůstalo zcela bez návaznosti na hromadnou dopravu.
Vlak přijíždějící od Anděla odbavil cestující ve výstupní zastávce Plzeňka, která byla ve stejné poloze jako dnešní nácestná zastávka z centra. Následně pokračoval přímo dalších cca 70 metrů. Zde končilo těleso tramvajové tratě a vlak zde změnil směr jízdy, odbočil vpravo do Kotevní ulice, kde opět změnil směr jízdy a pokračoval vpravo do Nádražní ulice k nástupní zastávce Plzeňka. Ta byla zřízena takřka vstřícně zastávce z centra a na svém místě byste jí našli ještě v roce 1998, kdy sloužila jako nácestná pro vlaky jedoucí do centra. Po výstavbě nové smyčky Smíchovské nádraží byla přesunuta blíže ke smyčce, neboť jistý čas sloužila jako nástupní zastávka pro vlaky jedoucí ze smyčky do centra. Trolejové vedení bylo neseno převěsy, zachycenými na sloupy pouličního osvětlení, případně dočasně instalované sloupy trolejového vedení.

Ke zřízení dočasného obratiště nebyly třeba žádné zásadní stavební úpravy. Pro obratovou kusou kolej byly využity velkoplošné panely BKV, uložené na konstrukci vozovky, stejně jako 2 výhybky.

Při procházce dnešním Smíchovem byste pozůstatky po tomto obratišti hledali marně. Jelikož bylo trolejové vedení zavěšeno na sloupech veřejného osvětlení a nikoliv pomocí růžic, nelze na fasádách okolních budov zaznamenat ani tyto němé svědky historie. Svou stopu obratiště zanechalo již jen na dobových fotografiích.

Na trojúhelníku v Kotevní ulici manipuluje souprava vozů T3M ev.č.8070+8071 vypravená na linku 5. | 25.5.1985 Netradiční pohled na soupravu vozů T3M ev.č.8070+8071 vypravenou na linku 5 manipulující na trojúhelníku v Kotevní ulici přes soupravu vozů T3 ev.č.6577+6578. | 25.5.1985 Z trojúhelníku v Kotevní ulici zpět na Nádražní ulici vyjela souprava vozů T3M ev.č.8070+8071 vypravená na linku 5. | 25.5.1985
Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985
Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985 Na trojúhelník v Kotevní ulici zamířil i vůz pro kontrolu trolejového vedení T1 ev.č.5200. | 24.2.1985www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021