Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel


Jednou ze dvou funkčních křižovatek, kde se v pražské kolejové síti využívá předsunuté kolejové rozvětvení, umožňující zvýšit propustnost křižovatky a zrychlující průjezd tramvajových vlaků rozdílnými směry je ta, ležící u Letenského tunelu. Omezená osová vzdálenost kolejí a katastrofický stav kolejové konstrukce na počátku nového tisíciletí však neumožňoval efektivní využití všech předností tohoto řešení. Nutná rekonstrukce křižovatky se tak stala nezbytným předpokladem k zajištění pravidelného provozu.

Stále odkládaná rekonstrukce Štefánikova mostu a doslova havarijní stav kolejové konstrukce křižovatky Letenský tunel donutil pražský Dopravní podnik již v roce 2006 k rozhodnutí provizorně vyměnit část kolejové konstrukce křižovatky ještě před zahájením rekonstrukce Štefánikova mostu a obě stavby tak na sebe nevázat. Využil tak plně výluky tramvajového provozu na trati, vedené přes náměstí Republiky, uzavřené z důvodu výstavby obchodního centra Palladium v termínu od 13. května do 16. září 2006, aby vyměnil v termínu od 5. do 12. srpna 2006 část kolejové konstrukce za novou, zachovávající původní však geometrii křižovatky, včetně zachování zákazů potkávání tramvají.

Omezená osová vzdálenost obou souběžných kolejí, od zastávky Nábřeží kapitána Jaroše, neumožňovala bezpečný provoz s vozy KT8D5, a proto měly ostatní tramvajové vlaky za situace, že se na jedné z rozjezdových kolejí takový vlak nacházel, zakázáno najíždět na souběžnou kolej. V prostoru rozjezdové výhybky na předjízdnou kolej bylo zakázáno, při výskytu vozu KT8D5 na této výhybce také potkání protijedoucí tramvají. Geometrie kolejiště navíc nedovolovala v prostoru kolejových oblouků ze Štefánikova mostu potkávání protijedoucích tramvají. V souvislosti s rekonstrukcí Štefánikova mostu proto došlo v roce 2007 ke kompletní rekonstrukci křižovatky a navazující tratě na Štefánikově mostě, odstraňující zmíněné nedostatky.

Původní křižovatka byla vybavena 2 rozjezdovými elektromagnetickými výhybkami s pružnými jazyky ev.č.302 od Strossmayerova náměstí a ev.č.373 od Čechova mostu, která byla radiově ovladatelná. Rozjezdová výhybka ze Štefánikova mostu byla čepová, ručně přestavitelná. Sjezdové výhybky ke Strossmayerovu náměstí a na Štefánikův most byly čepové, výhybka k Čechovu mostu byla vybavena pružnými jazyky. Konstrukce kolejového svršku na západním předpolí mostu byla klasické konstrukce na dřevěných pražcích, koleje na východním předpolí u předsunutého rozvětvení od rozjezdové výhybky v délce cca 90 metrů byly zbudovány metodou velkoplošných panelů BKV, usazených na betonové desce původní trati. Samotná výhybka byla uložena na dřevěných pražcích. Severní předpolí mostu bylo rovněž tvořeno betonovou deskou, na které byly uloženy sjezdová a rozjezdová výhybka. Kryt křižovatky a přilehlých vozovek tvořila velká žulová dlažba.

Samotná rekonstrukce křižovatky v roce 2007 proběhla ve dvou etapách. První, zahájená 3. února 2007 znamenala přerušení provozu na vrcholu křižovatky přiléhajícímu ke Štefánikova mostu. V přímém směru zůstával tramvajový provoz stále zachován. V této etapě došlo ke snesení pouze té části konstrukce přímo související s rekonstrukcí mostovky Štefánikova mostu. Probíhalo zde odtěžení a obnažení podkladových vrstev s jejich následným vyspravením.

Druhý etapa začala 6.července 2007 a znamenala kompletní výluku křižovatky u Letenského tunelu. Po snesení kolejové konstrukce na nábřeží kpt. Jaroše tvořené velkoplošnými panely BKV došlo k odkrytí pozůstatků původního spodku tramvajové tratě - betonové desky s upevňovadly a po cca 4 metrech zabetonovanými dřevěnými pražci zajišťujícími při betonáži patřičný rozchod kolejnic. Na nábřeží Edvarda Beneše ukrývala žulová dlažba trať klasické konstrukce na pražcích. Po odstranění původní kolejové konstrukce proběhlo odstranění pozůstatků upevňovadel na betonové desce, její vyspravení a položení nové kolejové konstrukce.

Na rozdíl od své předchůdkyně bude možné v novém stavu projíždět veškeré oblouky křižovatky bez omezení potkávání. Napomůže k tomu také širší osová vzdálenost kolejí v předsunutém rozvětvení.

V novém stavu jsou všechny rozjezdové výhyby elektricky ovládané s pružnými jazyky, včetně radiového ovládání, sjezdové disponují pružnými jazyky. Kryt tramvajové trati a komunikací na Štefánikově mostě kryje asfaltový povrch, nábřežní komunikace velká žulová dlažba. Projektantem trati je Metroprojekt, a.s. výrobcem kolejové konstrukce jsou Pražské strojírny a zhotovitelem stavby Stavby silnic a železnic, a.s.

Křižovatka Letenský tunel .:::. 8. července 2007
Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel začala snášením stávající kolejové konstrukce. | 8.7.2007 Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel začala snášením stávající kolejové konstrukce. | 8.7.2007 Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel začala snášením stávající kolejové konstrukce, na nábřeží kapitána Jaroše se tak objevila původní konstrukce spodku tratě v podobě betonové desky se zabetonovanými dřevěnými pražci. | 8.7.2007 Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel začala snášením stávající kolejové konstrukce. | 8.7.2007 Rekonstrukce křižovatky Letenský tunel začala snášením stávající kolejové konstrukce. | 8.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 8. července 2007
Křižovatka Letenský tunel .:::. 12. července 2007
Původní betonová deska po vytrhání dřevěných pražců, vybourání podkladnic a odfrézování vrchní narušené vrstvy, aby mohlo dojít k jejímu opětovnému využití. | 12.7.2007 Původní betonová deska po vytrhání dřevěných pražců, vybourání podkladnic a odfrézování vrchní narušené vrstvy, aby mohlo dojít k jejímu opětovnému využití. | 12.7.2007 V prostoru rozjezdové výhybky na předjízdnou kolej byla původní betonová deska vybourána a výhybky byla uložena na pražcích - zde dojde k obnovení betonové desky. | 12.7.2007 Původní betonová deska po vytrhání dřevěných pražců, vybourání podkladnic a odfrézování vrchní narušené vrstvy, aby mohlo dojít k jejímu opětovnému využití. | 12.7.2007 Vrchol křižovatky Letenský tunel směrem k Čechovu mostu byl po rekonstrukcích uložen na pražcích, i zde bude obnovena betonová deska. | 12.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 12. července 2007
Křižovatka Letenský tunel .:::. 29. července 2007
Celkový pohled na vrchol křižovatky Letenský tunel ležící na Štefánikově mostě. | 29.7.2007 Rozjezdová výhybka přejízdné koleje rekonstruované křižovatky Letenský tunel od Strossmayerova náměstí s vynechaným prostorem pro uložení přestavníku v obnovené betonové desce. | 29.7.2007 Sjezdová výhybka rekonstruované křižovatky Letenský tunel směrem ke Strossmayerovu náměstí je zatím provizorně uložena na cihlách. | 29.7.2007 Vrchol rekonstruované křižovatky Letenský tunel od Čechova mostu je uložen na obnovené betonové desce, mezi kolejnicemi jsou rozpěry, zajišťující zachování rozchodu do úplného zatvrdnutí betonových bochánků. | 29.7.2007 Detail upevnění kolejnice na podkladnici k betonovým bochánkům, které mají za úkol vyrovnat nerovnosti betonové desky, mezi kolejnicemi jsou rozpěry, zajišťující zachování rozchodu do úplného zatvrdnutí betonových bochánků. | 29.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 29. července 2007
Křižovatka Letenský tunel .:::. 11. srpna 2007
Na rekonstruované křižovatce Letenský tunel dochází k zádlažbě střední části a pokládání asfaltového krytu v prostoru předjízdné koleje. | 11.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Letenský tunel dochází k zádlažbě střední části a pokládání asfaltového krytu v prostoru předjízdné koleje. | 11.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Letenský tunel dochází k zádlažbě střední části a pokládání asfaltového krytu v prostoru předjízdné koleje. | 11.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Letenský tunel dochází k zádlažbě střední části a pokládání asfaltového krytu v prostoru předjízdné koleje. | 11.8.2007 Na rekonstruované křižovatce Letenský tunel dochází k zádlažbě střední části a pokládání asfaltového krytu v prostoru předjízdné koleje. | 11.8.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 11. srpna 2007www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023