Trať Hradčanská - Strossmayerovo náměstí původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Hradčanská - Strossmayerovo náměstí
původní podoba


S výjimkou kolejových konstrukcí křižovatky Špejchar byla celá tramvajová trať zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové, za níž se tramvajové koleje umístěné do velkoplošných panelů BKV stáčí táhlým levým obloukem. Obě koleje jsou zde umístěné ve zvětšené osové vzdálenosti, ale po napřímení tratě před křižovatkou Špejchar, sloužící k napojení stejnojmenné smyčky na kolejovou síť se jejich osová vzdálenost normalizuje. Za křižovatkou Špejchar pokračuje tramvajová trať ve středu vozovky přímým úsekem podél stadionu fotbalové Sparty nalevo a písčité letenské pláně vpravo, skryté nyní za plechovými ohradami vynucenými výstavbu další etapy městského okruhu a podzemních garáží na Letné. Za stadiónem Sparty je vstřícně umístěna první dvojice zastávek, nesoucích - jak jinak - jméno Sparta. Po jejich opuštění trať pokračuje přímým úsekem ke dvojici značně frekventovaných světelných křižovatek u Korunovační ulice, přičemž ta druhá napojuje komunikace na Letenský tunel. Po překonání této křižovatky se trať stáčí pravým obloukem na Letenské náměstí, kde jsou umístěny stejnojmenné zastávky. Zastávka v našem směru je jednou z mála, vystavěných v tzv. vídeňském typu. Za zastávkami trať překročí Oveneckou ulicí, jíž vedly koleje první elektrické tramvaje na našem území a stáčí se táhlým pravým obloukem, kopírujícím tvar ulice Milady Horákové, zároveň začíná klesat ke Strossmayerovu náměstí. Před Kamenickou ulicí se však napřimuje a ve středu vozovky bude klesat již jen přímým úsekem. Za Haškovou ulicí jsou zřízeny zastávky Kamenická. Trať pokračuje v klesání a za křižovatkou s Veverkovou ulicí je pouze v našem směru zřízena zastávka Strossmayerovo náměstí. Bezprostředně za zastávkou již následují výhybky kolejové křižovatky Strossmayerovo náměstí, na nichž naše cesta po tramvajové trati končí.

Změněné zastávky umístěné na popisované trati:
Sparta - nácestná zastávka ve směru k zastávce Letenské náměstí ve středu vozovky ulice Milady Horákové, 230 metrů před křižovatkou s ulicí Nad štolou, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Sparta - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Špejchar/Chotkovy sady/Hradčanská ve středu vozovky ulice Milady Horákové, 4 metry před křižovatkou s ulicí U Sparty, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT

Fotocesta po trati Hradčanská - Strossmayerovo náměstí
S rozšířenou osovou vzdáleností začíná tramvajová trať za křižovatkou Hradčanská v táhlém levém oblouku Protisměrné koleje tramvajové tratě se v táhlém levém oblouku postupně sbližují z rozšířené osové vzdálenosti vyvolané potřebou umožnit bezproblémový průjezd vozům KT8D5 v křižovatce Hradčanská Tramvajová trať vedená středem ulice Milady Horákové dokončuje v táhlém levém oblouku sbližování protisměrných kolejí na běžnou osovou vzdálenost Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu ulice Milady Horákové Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem ve středu ulice Milady Horákové
Tramvajová trať se středem ulice Milady Horákové přibližuje ke křižovatce Špejchar Rozvětvení tramvajové tratě od Hradčanské, přímý směr míří na Letenskou pláň k zastávce Sparta, pravý oblouk do smyčky Špejchar Sloučení tramvajové tratě od Hradčanské a oblouků smyčky Špejchar míří přes Letenskou pláň k zastávce Sparta Bezprostředně za křižovatkou Špejchar je patrné, že i zde musela být zvětšena osová vzdálenost protisměrných kolejí pro bezpečnou možnost míjení se protijedoucích tramvají v obloucích Bezprostředně za křižovatkou Špejchar je patrné, že i zde musela být zvětšena osová vzdálenost protisměrných kolejí pro bezpečnou možnost míjení se protijedoucích tramvají v obloucích
Obě protisměrné koleje zřízené metodou velkoplošných panelů BKV se postupně sbližují do standardní osové vzdálenosti Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta
Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta, zmožení cestující a fotbaloví fanoušci se mohou občerstvit u Mc Donalds Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu
Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu
Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem ulice Milady Horákové k zastávkám Sparta podél stadionu stejnojmenného fotbalového klubu, vlevo odbočovaly koleje smyčky a následně jen vratného trojúhelníku Sparta Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Sparta Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Sparta Prostor zastávek Sparta Prostor zastávek Sparta
Tramvajová trať pokračuje středem ulice Milady Horákové ke světelně řízené křižovatce s Korunovační ulicí a vyústěním Letenského tunelu Tramvajová trať pokračuje středem ulice Milady Horákové ke světelně řízené křižovatce s Korunovační ulicí a vyústěním Letenského tunelu Tramvajová trať pokračuje středem ulice Milady Horákové ke světelně řízené křižovatce s Korunovační ulicí a vyústěním Letenského tunelu Tramvajová trať pokračuje středem ulice Milady Horákové ke světelně řízené křižovatce s Korunovační ulicí a vyústěním Letenského tunelu Tramvajová trať pokračuje středem ulice Milady Horákové ke světelně řízené křižovatce s Korunovační ulicí a vyústěním Letenského tunelu
Před samotnou světelně řízenou křižovatkou ulice Milady Horákové s vyústěním Letenského tunelu a Korunovační ulicí je zřízen světelně řízený přechod pro chodce Světelně řízený přechod přes ulici Milady Horákové předchází samotné křižovatce Úsek mezi světelně řízeným přechodem pro chodce a křižovatkou ulice Milady Horákové s vyústěním Letenského tunelu a Korunovační ulicí Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV překračuje křižovatku ulice Milady Horákové s vyústěním Letenského tunelu a Korunovační ulicí Hlavní pozemní komunikace sice pokračuje vlevo do Veletržní ulice, my se však přidržíme i nadále ulice Milady Horákové a tramvajová trať proto pokračuje pravým obloukem do prostoru zastávek Letenské náměstí
Hlavní pozemní komunikace sice pokračuje vlevo do Veletržní ulice, my se však přidržíme i nadále ulice Milady Horákové a tramvajová trať proto pokračuje pravým obloukem do prostoru zastávek Letenské náměstí Prostor zastávek Letenské náměstí, zastávka do centra je zřízena formou tzv.Vídeňské zastávky, u zastávky z centra jde o vytažení hrany chodníku až ke koleji Prostor zastávek Letenské náměstí, zastávka do centra je zřízena formou tzv.Vídeňské zastávky, u zastávky z centra jde o vytažení hrany chodníku až ke koleji Prostor zastávek Letenské náměstí, zastávka do centra je zřízena formou tzv.Vídeňské zastávky, u zastávky z centra jde o vytažení hrany chodníku až ke koleji Bezprostředně za prostorem zastávek Letenské náměstí se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem kopírujícím tvar ulice Milady Horákové a překračuje Oveneckou ulici, v níž ležely před více než stoletím koleje první elektrické tramvajové dráhy v někdejším Československu
Tramvajová trať klesající ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická zabírá celou šíři vozovky s ohledem na zde parkující automobily Tramvajová trať klesající ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická zabírá celou šíři vozovky s ohledem na zde parkující automobily Tramvajová trať klesající ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická zabírá celou šíři vozovky s ohledem na zde parkující automobily Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická
Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové v táhlém pravém oblouku k zastávkám Kamenická U křižovatky s Kamenickou ulicí se tramvajová trať napřimuje a pokračuje v klesání k zastávkám Kamenická
Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové k zastávkám Kamenická Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové k zastávkám Kamenická Prostor zastávek Kamenická Prostor zastávek Kamenická Prostor zastávek Kamenická
Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí
Tramvajová trať klesá ulicí Milady Horákové ke Strossmayerovu náměstí Tramvajová trať klesá prostorem zastávky Strossmayerovo náměstí ke stejnojmenné křižovatce, po stavebních úpravách provedených na počátku roku 2008 je také vozovka v levé části ulici zvýšená do úrovně chodníku a vytažená až k tramvajovým kolejím, čímž došlo v tomto úseku ke zřízení pěší zóny Tramvajová trať klesá prostorem zastávky Strossmayerovo náměstí ke stejnojmenné křižovatce, po stavebních úpravách provedených na počátku roku 2008 je také vozovka v levé části ulici zvýšená do úrovně chodníku a vytažená až k tramvajovým kolejím, čímž došlo v tomto úseku ke zřízení pěší zóny Tramvajová trať klesá prostorem zastávky Strossmayerovo náměstí ke stejnojmenné křižovatce, po stavebních úpravách provedených na počátku roku 2008 je také vozovka v levé části ulici zvýšená do úrovně chodníku a vytažená až k tramvajovým kolejím, čímž došlo v tomto úseku ke zřízení pěší zóny Tramvajová trať končí v prostoru zastávky Strossmayerovo náměstí před stejnojmennou křižovatkou


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021