Rekonstrukce tramvajových tratí v úseku Mánes - Staroměstská 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tramvajových tratí v úseku
Mánes - Staroměstská 2011


I letošní letní měsíce se neobešly bez zásadních rekonstrukčních prací. Práce se tentokráte přesunuly na pravý břeh Vltavy, kde doslova paralyzovaly dopravu na celé nábřežní komunikaci mezi Právnickou fakultou a Nádražím Modřany. V tomto článku se zaměříme na úsek v Křížovnické ulici, Smetanově a Masarykově nábřeží.

Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží byla zahájena již 2. května 2011. Mohla za to oprava technologických tunelů Národního divadla, které přivádějí čerstvý vzduch do historické budovy, a také dodávají říční vodu do jejího chladicího systému, vyvolaná cizím investorem. Díky špatnému technickému stavu tunelů byl na tramvajové trati již dříve omezen provoz tramvají – nesměly sem být pravidelně vypravovány vozy Škoda 14T. Dopravní podnik se tedy rozhodl využít dlouhodobé uzavírky nábřežní komunikace a současně opravit i zbylou tramvajovou trať od loni zmodernizovaného úseku od křižovatky Mánes.

K přerušení tramvajového provozu na druhém úseku v Křížovnické a Smetanově nábřeží došlo od 3. července 2011. Současně proběhlo omezení provozu automobilů ve směru od náměstí Jana Palacha k Národnímu divadlu.

Během pouhých tří dní byly již oba vyloučené úseky zbaveny své původní konstrukce – velkoplošných panelů BKV, které zůstávaly zachovány jen na automobilových přejezdech, případně zakrývaly kanalizační vpusti. Na Masarykově nábřeží se po odfrézování vrchní vrstvy živice objevila původní betonová deska s podkladnicemi. Jelikož byl její stav velmi dobrý, proběhla pouze její lehká sanace a zůstala zde zachována pro další generace. Aby byla zachována potřebná niveleta koleje, zvolilo se v novém stavu zřízení upevnění na plastbetonových hrobečcích, tedy tzv. „typu metro“.

Dopravní opatření v I. etapě (2.5.-2.7.2011):
 • Linka 17 v úseku Jiráskovo náměstí - Národní divadlo odkloněna přes zastávky Myslíkova a Národní třída. S výjimkou poločního provozu v pracovní dny provozována ve standardních intervalech.
 • Linka 21 posílena do dvojic, prodloužena na Levského a provozována i v sedlech pracovních dní.
 • Dopravní opatření ve II. etapě (3.7.-31.8.2011):

 • Linka 17 v úseku Jiráskovo náměstí - Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova, Václavské náměstí, Jindřišská, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky a Dlouhá třída. S výjimkou poločního provozu v pracovní dny provozována ve standardních intervalech.
 • Linka 21 zrušena.
 • V trase Malostranská - Staroměstská zavedena náhradní autobusová doprava X-18.
 • Dopravní opatření ve III. etapě (1.9.-prosinec 2011):

 • Linka 17 v úseku Jiráskovo náměstí - Národní divadlo odkloněna přes zastávky Myslíkova a Národní třída. S výjimkou poločního provozu v pracovní dny provozována ve standardních intervalech.
 • Linka 21 posílena do dvojic, provozována i v sedlech pracovních dní.
 • Původní velkoplošné panely BKV v Křížovnické ulici a na Smetanově nábřeží jsou nahrazeny pevnou jízdní dráhou systému W-tram s živičným krytem, jenž se v posledních letech stal v Praze nejčastěji používanou konstrukcí tam, kde trať tvoří současně vozovku. Samozřejmostí jsou i protihlukové rohože uvnitř betonových L profilů a vyztužená podkladní betonová deska.

  Až na opravu krytu se rekonstrukce vyhnula krátkému úseku trati u Karlových lázní, který byl zbudován po povodních v roce 2002. Průběh stavebních prací u zastávek Staroměstská nebyl vůbec jednoduchý, jelikož musel být zachováván jednosměrný provoz automobilů po nábřeží. Zejména problematický byl návoz kolejnic do stavební jámy, kdy návěsy musely do úseku nacouvávat z křižovatky Staroměstská.

  Vrchní stavba Dopravního pondiku si na místo odskočila z výluky tramvajové trati do Modřan, aby v krátké týdenní epizodě od 15. do 23. července vyměnila přiléhající část rozvětvení křižovatky Staroměstská, včetně oblouků směřujících na Mánesův most. Nově jsou zde umístěny blokové výměny s pružnými jazyky a radiovým ovládáním.

  Postupující stavební práce si vynutily kompletní uzavírku Křížovnické ulice v obou směrech v termínu od 11. do 31.srpna 2011. To proběhla oprava posledního úseku podél budovy Klementina.

  V rámci rekonstrukce došlo k úpravám a bezbariérovému zpřístupnění zastávek Staroměstská a Národní divadlo a k osazení elektronických integrovaných zastávkových označníků ZIO X5 tzv. „mastodontů“ do obou zastávek.

  Součástí modernizace traťového úseku byla snaha o zlepšení preference tramvají na signalizaci Národní divadlo. Nově je dvě stě metrů před křižovatkou umístěn rádiový přijímač, který slouží k detekci tramvaje před semaforem. Oproti klasickému trolejovému kontaktu je přijímač schopen vyhodnotit směr jízdy v křižovatce a zařadit tak příslušnou fázi, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd.

  Provoz k Národnímu divadlu byl obnoven 1. září 2011, zbytek stavby bude dokončen zřejmě v prosinci 2011, v závislosti na průběhu náročné rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla.

  Projekt tramvajové tratě o celkové délce cca 900 metrů vytvořil Metroprojekt Praha a.s.. Zhotovitelem díla v celkové hodnotě 95 mil.Kč byla společnost EUROVIA CS, a.s..

  Rekonstrukce úseku Národní divadlo-Staroměstská .:::. 8. července 2011
  Snesené velkoplošné panely BKV a odfrézované podkladní vrstvy tramvajové tratě na Smetanově nábřeží u Národního divadla. | 8.7.2011 Snesené velkoplošné panely BKV a odfrézované podkladní vrstvy tramvajové tratě na Smetanově nábřeží u Národního divadla. | 8.7.2011 V Křížovnické ulici je zmatek nad zmatek, kolej z centra, skrývající se za ohradou je již bez kolejnic, auta jezdí protisměrem... | 8.7.2011 Práce na spodku tramvajové tratě v Křížovnické ulici u zastávky Staroměstská. | 8.7.2011 Práce na spodku tramvajové tratě v Křížovnické ulici u zastávky Staroměstská. | 8.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 8. července 2011
  Rekonstrukce úseku Národní divadlo-Staroměstská .:::. 16. července 2011
  Na Smetanově nábřeží probíhá zřizování spodku tramvajového tělesa. | 16.7.2011 Betonové “L” profily pro vymezení rozsahu spodku tramvajového tělesa slouží také jako základ pro nalepení antivibračních rohoží. | 16.7.2011 Spodek tramvajové tratě vytvořený umístěním “L” profilů, obložením antivibračními rohožemi a rozložením kari sítě pro větší pevnost betonové desky. | 16.7.2011 Zřizování tramvajové tratě systémem w-tram do připraveného spodku obloženého antivibračními rohožemi a zpevněného kari sítí. | 16.7.2011 Zřizování tramvajové tratě systémem w-tram do připraveného spodku obloženého antivibračními rohožemi a zpevněného kari sítí. | 16.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 16. července 2011
  Rekonstrukce úseku Národní divadlo-Staroměstská .:::. 24. července 2011
  Část přímého úseku tratě na nábřeží u vyústění Divadelní ulice rekonstruovaná metodou w-tram je již zalita betonem. | 24.7.2011 Práce na zřizování kolejí se nyní přesunuly zejména do oblouku u zastávky Karlovy lázně. | 24.7.2011 Různé fáze skládání a instalace podkladnic pod kolejnice před jejich pobetonováním. | 24.7.2011 Práce na zřizování kolejí se nyní přesunuly zejména do oblouku u zastávky Karlovy lázně. | 24.7.2011 Součástí rekonstrukce tramvajové tratě je také oprava nejzatíženějšího vrcholu križovatky Staroměstská od Národní divadla s využitím blokových výhybek. | 24.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 24. července 2011
  Rekonstrukce úseku Mánes-Národní divadlo .:::. 24. července 2011
  Díky zachovalosti původní betonové desky je trať v tomto úseku rekonstruována s jejím využitím. | 24.7.2011 Čerstvě dokončené hrobečky, rozchod koleje je ještě fixován provizorními rozchodnicemi. | 24.7.2011 Zachování rozchodu v oblouku u zastávky Národní divadlo budou kolejnicím na plastbetonových hrobečcích pomáhat udržet rozchodnice. | 24.7.2011 Zachování rozchodu v oblouku u zastávky Národní divadlo budou kolejnicím na plastbetonových hrobečcích pomáhat udržet rozchodnice. | 24.7.2011 V zachovalé původní betonové desce stále objevuje původní podkladnice. | 24.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 24. července 2011
  Rekonstrukce úseku Národní divadlo-Staroměstská .:::. 29. července 2011
  Bezprostředně ke křižovatce Národní divadlo je již dotažena “vana”, jejíž okraje jsou stabilizovány betonovými “L” profily a celkově je obložena antivibračními rohožemi. Zpevnění podloží zajišťují kari sítě. | 29.7.2011 Zřizování pevné jízdní dráhy, aneb tramvajová trať konstrukce w-tram v praxi. | 29.7.2011 Přímý úsek tratě u vyústění Divadelní ulice je již podbetonovaný a je na něm zřizována první vrstva asfaltového zákrytu. | 29.7.2011 Konec původního svršku tvořeného velkoplošnými panely BKV a začátek nového, systému w-tram. | 29.7.2011 Díky dokončení části přilehlé tratě bylo možné u vyústění Veleslavínovy ulice uzavřít přejezd pro automobily, odtěžit zbývající část původních velkoplošných panelů BKV a pokračovat ve zřizování tratě systémem w-tram. | 29.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 29. července 2011
  Rekonstrukce úseku Mánes-Národní divadlo .:::. 29. července 2011
  Díky zachovalosti původní betonové desky je trať v úseku Mánes - Národní divadlo rekonstruována s jejím využitím, kdy jsou kolejnice s pomocí plastbetonových hrobečků upevňovány na ní. | 29.7.2011 Zachovalé velkoplošné panely BKV umožňují automobilům výjezd z Žofína. | 29.7.2011 V místě technologických tunelů Národního divadla byla snesena tramvajová trať a došlo k odbagrování nadloží. Provizorní propojení vozovky umožňuje dočasný most. | 29.7.2011 Nahlédnutí pod pokličku nábřežní komunikace k technologickým tunelům Národního divadla. | 29.7.2011 Nahlédnutí pod pokličku nábřežní komunikace k technologickým tunelům Národního divadla. | 29.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 29. července 2011
  Rekonstrukce úseku Národní divadlo-Staroměstská .:::. 13. srpna 2011
  Úsek Národní divadlo - Karlovy lázně hlásí takřka hotovo. | 13.8.2011 Již obnovená trať v místě překopu inženýrských sítí. | 13.8.2011 Rekonstrukční práce se nyní přesunuly do úseku Křížovnické náměstí - Platnéřská ulice, probíhá zde zřizování spodních vrstev tratě. | 13.8.2011 Rekonstrukční práce se nyní přesunuly do úseku Křížovnické náměstí - Platnéřská ulice, probíhá zde zřizování spodních vrstev tratě. | 13.8.2011 Zdroj mnoha problémů, kapacitně nedostačující nástupní ostrůvek zastávky Staroměstská bude nadále úzkým střízlíkem pro jednu soupravu... | 13.8.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 13. srpna 2011
  Rekonstrukce úseku Mánes-Národní divadlo .:::. 13. srpna 2011
  Zatím nedobetonovaná část tratě. | 13.8.2011 Podkladnice s upevňovacími šrouby zakrývají před zabetonováním plastové krytky. | 13.8.2011 Lepení antivibračních bokovnic na kolejnice. | 13.8.2011 Za přejezdem ze Žofína jsou zatím zajišťovány kolejnice rozchodnicemi před umístěním na plastbetonové hrobečky do původní betonové desky. | 13.8.2011 Nahlédnutí pod pokličku nábřežní komunikace k technologickým tunelům Národního divadla. | 13.8.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 13. srpna 2011  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024