Trať Palmovka - Dělnická rekonstrukce a oprava 2012

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Palmovka - Dělnická
rekonstrukce a oprava 2012


I s postupujícími rekonstrukcemi tramvajových tratí se stále častěji objevují další problémová místa. Bezpochyby jedním z nejhorších míst v kolejové síti v roce 2012 zůstávala část Dělnické ulice v okolí zastávek Maniny. Přestože tramvajová trať opravovaná na samotném mostě v srpnu 2009 stále drží, horšily se zbylé úseky z velkoplošných panelů BKV geometrickou řadou. Slibovaná rekonstrukce libeňského soumostí se totiž neustále odkládá...

Práce na opravě tratě v prostoru křižovatky dolní Palmovka. | 27.7.2012
Odfrézovaná spodní vrstva tramvajové tratě po odstranění velkoplošných panelů BKV. | 27.7.2012
Po odfrézování spodních živičné vrstvy pod velkoplošnými panely BKV se v plné nahotě ukázal stav spodku. | 27.7.2012
Po odfrézování spodních živičné vrstvy pod velkoplošnými panely BKV se v plné nahotě ukázal stav spodku. | 27.7.2012
Stačilo odstranit velkoplošné panely BKV a živice okolní vozovky se doslova vylámala do uvolněného prostoru... | 27.7.2012
Odstraňování velkoplošných panelů BKV na Libeňském mostě. | 27.7.2012
Shrnutá geotextilie uložená pod velkoplošnými panely BKV. | 27.7.2012
Vždy ve čtveřici vytěžené velkoplošné panely BKV opouští na návěsu Libeňský most. | 27.7.2012
Na holešovickém předmostí se práce dotkly koleje z centra v níž byla vyvěšena omezená rychlost do 20 km/h. | 27.7.2012
Opravovaná kolej na holešovickém předmostí. | 27.7.2012
Stav blokových kolejnic B1 leckdy způsobil, že v místě sváru okamžitě praskly jak perník. | 27.7.2012
Nejpoškozenější velkoplošné panely BKV se dočkaly výměny. | 27.7.2012
Velkoplošné panely BKV s opravdu kvalitní jízdní dráhou... | 27.7.2012
Podobným způsobem v uplynulých měsících na Maninách blokové kolejnice B1 vystřelily z velkoplošných panelů BKV samovolně. Na snímku jde samozřejmě o následek likvidace původní tratě. | 27.7.2012
Demontáž původní konstrukce tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV v Dělnické ulici. | 27.7.2012
Neustále flikované sváry kolejnic B1 způsobily jejich křehkost a při snaze o demontáž praskaly po částech. | 27.7.2012
Původně byla rekonstrukce Dělnické projektována jako společné dílo s přestavbou Libeňského mostu, který je již deset let ve špatném technickém stavu. Jenže na opravu mostu ve správě TSK stále nebyly městem vyčleněny potřebné finanční prostředky a stále odkládaná rekonstrukce tratě v Dělnické ulici způsobila, že dožila v křečových bolestech.

Z megaprojektu rekonstrukce celého úseku tak byl k realizaci v roce 2012 vybrán úsek tratě v Dělnické ulici o délce 400 metrů a úsek mezi zastávkou Libeňský most a křižovatkou dolní Palmovka, kde došlo k repanelizaci velkoplošných panelů BKV. Realizaci zajistila jednotka Dopravní cesta Tramvaje.

Na holešovické straně byl úsek mezi křižovatkou Dělnická a Jankovcovou ulicí před Libeňským mostem zrekonstruován systémem w-tram v původní poloze. V daném rozsahu stavby nebylo bohužel možné bezbariérové zpřístupnění zastávek Maniny. Do Dělnické ulice, na výjezdu ze zastávky Maniny, bylo osazeno vzdálené rádio pro detekci tramvají ke světelně řízené křižovatce Dělnická x Komunardů, na níž byl upraven software a doplněna výzvová návěstidla. Zároveň byla v koleji směr Libeňský most opraven úsek s omezenou rychlostí 20 km/h na předmostí v části již zachovávaného úseku tvořeného velkoplošnými panely BKV.

Klíčovou byla koordinace prací Dopravního podniku s pracemi Pražské teplárenské na rekonstrukci teplovodu, který je uložen pod jižní vozovkou. Jednání o koordinaci obou staveb probíhala od roku 2011. Složitou logistiku přitom pocítili nejen zhotovitelé, ale i místní uživatelé komunikace, kterým se na několik týdnů zhoršila možnost přístupu k objektům, a jejichž trpělivost byla pro realizaci nezbytná.

Na libeňské straně pak byl, jak jsme se již zmínili, repanelizován velkoplošnými panely BKV úsek Libeňský most - Palmovka o celkové délce cca 750 metrů jednokolejně.

Kromě hlavních prací byl během výluky vyměněn vrchol křižovatky Dělnická od Libeňského mostu, který však byl napojen pouze na trať k Ortenovu náměstí. Zároveň došlo k výměně výhybkové konstrukce na dolní Palmovce.

V samém závěru akce pak byl o víkendu 1. a 2. září 2012 ještě vyměněn vrchol křižovatky Dělnická od Pražské tržnice, který byl již samozřejmě propojen s vrcholem od Dělnické ulice. To však již byl na trati přes Libeňský most obnoven provoz k Ortenovo náměstí.

Dlužno poznamenat, že dopravní opatření již bylo uzpůsobeno novému linkovému vedení, plánovanému organizací Ropid společně se zavedením sítě nových metropolitních linek od 3. září. Asi aby si Pražané zvykli. Jedinou odlišností tak bylo opačné řetězení linek 14 a 24 na Ortenově náměstí, kdy výlukový stav přiváděl na Ortenovo náměstí linku 24 od Dělnické a linku 14 od Výstaviště, zatímco v základním stavu od září 2012 je to přesně naopak.
Dopravní opatření v I. etapě 24.7.-31.8.2012:
 • Linka 1 ve směru od Vltavské ukončena v zastávce Dělnická, dále pokračuje jako linka 12 na Sídliště Barrandov.
 • Linka 3 ve směru od Modřan ze zastávky Bílá labuť odkloněna přes Křižíkovu, Palmovku a Vychovatelnu do obratiště Březiněveská.
 • Linka 12 ve směru od Výstaviště ukončena v zastávce Dělnická, dále pokračuje jako linka 1 na Petřiny.
 • Linka 14 ve směru od Výstaviště odkloněna přes Ortenovo náměstí do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 24 na Kubánské náměstí.
 • Linka 24 ve směru od Kubánského náměstí od Bílé labutě odkloněna přes Vltavskou do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 14 na Barrandov.
 • Linka 54 ve směru od Modřan ze Strossmayerova náměstí odkloněna přes Vltavskou a Ortenovo náměstí do obratiště Výstaviště.
 • V trase Lehovec - Nádraží Libeň - Palmovka - Krejcárek - Spojovací zavedena náhradní tramvajová linka 33.
 • V trase Palmovka - Dělnická - Palmovka v nepřetržitém provozu zavedena náhradní autobusová doprava X25.
 • Dopravní opatření v II. etapě 1.9.-3.9.2012:

 • Linka 1 v úseku Strossmayerovo náměstí - Maniny odkloněna přes Veletržní palác a Ortenovo náměstí.
 • Linka 3 ve směru od Modřan ze zastávky Bílá labuť odkloněna přes Křižíkovu, Palmovku a Vychovatelnu do obratiště Březiněveská.
 • Linka 5 ve směru Náměstí Republiky odkloněna ze Strossmayerova náměstí přes Veletržní palác do obratiště Výstaviště Holešovice.
 • Linka 14 ve směru z Barrandova ze zastávky Vltavská odkloněna přes Veletržní palác do obratiště Výstaviště Holešovice.
 • Linka 14 ve směru z Kubánského náměstí z Ortenova náměstí odkloněna přes Maniny na Palmovku (proti lince 12).
 • Linka 25 v úseku Strossmayerovo náměstí - Maniny odkloněna přes Veletržní palác a Ortenovo náměstí.
 • V trase Maniny - Strossmayerovo náměstí - Maniny v nepřetržitém provozu zavedena náhradní autobusová doprava X25.
 • Rekonstrukce tratě v Dělnické ulici .:::. 17. srpna 2012
  Dokončování rekonstrukce tramvajové tratě mezi ulicemi Jankovcova a Na Maninách metodou w-tram s pokládkou posledních vrstev vozovky. | 17.8.2012 Dokončování rekonstrukce tramvajové tratě mezi ulicemi Jankovcova a Na Maninách metodou w-tram s pokládkou posledních vrstev vozovky. | 17.8.2012 Dokončování rekonstrukce tramvajové tratě mezi ulicemi Jankovcova a Na Maninách metodou w-tram s pokládkou posledních vrstev vozovky. | 17.8.2012 Dokončování rekonstrukce tramvajové tratě mezi ulicemi Jankovcova a Na Maninách metodou w-tram s pokládkou posledních vrstev vozovky. | 17.8.2012 Dokončování rekonstrukce tramvajové tratě mezi ulicemi Jankovcova a Na Maninách metodou w-tram s pokládkou posledních vrstev vozovky. | 17.8.2012
  V prostoru zastávky Maniny jsou teprve uložené kolejnice komstrukce w-tram. | 17.8.2012 Mezi ulicemi Na Maninách a Komunardů se práce soustředí teprve na zřizování spodku tramvajové tratě. | 17.8.2012 Mezi ulicemi Na Maninách a Komunardů se práce soustředí teprve na zřizování spodku tramvajové tratě. | 17.8.2012 Nepropojená původní část křižovatky Dělnická na již nahrazenou část mířící k Libeňskému mostu. | 17.8.2012 Nepropojená původní část křižovatky Dělnická na již nahrazenou část mířící k Libeňskému mostu. | 17.8.2012

  Zdroj: DP kontakt

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021