Trať Ústřední dílny DP - Černokostelecká

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ústřední dílny DP - Černokostelecká


Snad o žádné jiné pražské tramvajové trati, jako o té vedené Černokosteleckou ulicí v úseku zastávek Černokostelecká - Ústřední dílny DP nemůžeme prohlásit, že její výstavbu nevyvolaly ani tak přepravní potřeby jako nutnost napojení technologického zázemí údržby tramvají na kolejovou síť.

Přes nadjezd Černokostelecké ulice se okolo smyčky Ústřední dílny DP vrací do Opravny tramvají vůz T3R.PV ev.č.8164 z jedné ze svých prvních zkušebních jízd. | 18.2.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7026 míří během zkušební jízdy do Ústředních dílen a odbočuje na most nad Černokosteleckou ulicí. | 18.2.2005
Ač to tak nevypadá, k zastávce Na Homoli klesá souprava vozů T6A5 ev.č.8505+8606 vypravená na linku 7. | 27.8.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 3 opustil zastávku Na Homoli a stoupá k nadjezdu Černokostelecké ulice. | 30.7.2004
Vůz T3R.P ev.č.8319 vypravený na náhradní linku 37 právě opustil zastávku Na Homoli a míří k Ústředním dílnám DP. | 10.5.2002
Vůz T3SUCS ev.č.7071 vypravený na linku 37 na fotografii dokumentující původní neutěšený stav tramvajové tratě. | 9.9.2000
Souprava vozů T3 ev.č.6953+6954 vypravená na linku 11 míří Černokosteleckou ulicí k zastávce Malešická továrna. | 14.12.1997
Vůz T3 ev.č.6813 na zkušební jízdě uhání k zastávce Na Homoli. | 10.5.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8308+8309 vypravená na linku 7 opustila zastávku Na Homoli a míří k zastávce Malešická továrna | 18.2.2005
Za zastávky Malešická továrna odjíždí souprava vozů T3 ev.č.6568+6609 vypravená na linku 7. Stav kolejiště s provizorními přechody pro chodce přes trať prozrazuje, že fotografie byla pořízena během dočasného zprovoznění po rekonstrukci před provedením třetího podbití a zádlažbou zastávkových prostorů a přejezdů pro automobily. Znalí pak v řidiči poznávají legendárního motolského řidiče pana Jiřího Řeháka. | 11.9.2001
Souprava vozů T6A5 ev.č.8639+8638 vypravená na linku 24 míří k zastávce Malešická továrna. | 12.2.2012
Do zastávky Malešická továrna vjíždí souprava vozů T3 ev.č.6932+6432 vypravená na linku 11. | 14.12.1997
Vůz T6A5 ev.č.8728 vypravený na linku 57 stanicuje v zastávce Malešická továrna při přejezdu na svou trasu z konečné Ústřední dílny DP, kam dorazil ještě jako linka 7. | 23.6.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7260+7261 na zkušební jízdě stanicuje v zastávce Malešická továrna. | 30.7.2004
Trať k Ústředním dílnám slouží samozřejmě také pro zkušební jízdy vozů po opravě, jak dokládá snímek vozu T6A5 ev.č.8644 u zastávky Malešická továrna. | 30.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 3 projíždí mezizastávkovým úsekem od zastávky Malešická továrna k zastávce Depo Hostivař. | 30.7.2004
Během rekonstrukce tramvajové tratě došlo k provizornímu zprovoznění koleje z centra, ovšem bez napájení trolejového vedení, aby bylo opět možné zásobit Ústřední dílny dalšími vozy na opravu a naopak odvézt již opravené vozy zpět do vozoven. Snímek zachycuje vozy T3SUCS ev.č.7282+7226 v úseku bez napájení přetahované svářečským automobilem. | 24.8.2001
Zřejmě již nikdo pořádně nezjistí, co se té noci na Černokostelecké ulici stalo. Vůz KT8D5 ev.č.9002 opatřený měřicími přístroji na zjišťování hlukové zátěže se různými rychlostmi pohyboval v otevřeném kolejovém svršku, když ze smyčky Ústřední dílny DP vyjel pravidelný noční spoj linky 55 obsazený kobyliským vozem T3R.P ev.č.8416. Přestože by všichni čekali, že za vozem KT8D5 zastaví, nestalo se tak... | 3.3.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8346+8347 vypravená na linku 7 míří k zastávce Depo Hostivař, nazývané v době pořízení snímku Hutní základna. | 18.2.2005
Souprava vozů T3SU ev.č.7020+T3 ev.č.6650 vypravená na linku 7 právě opustila zastávku Depo Hostivař, nazývané v době pořízení snímku Hutní základna. | 28.4.2004
Kolona odstavených vozů vozovny Pankrác na Černokostelecké ulici během výluky vozovny u křižovatky se Sazečskou ulicí. V prostoru tehdejší zastávky Hutní základna z centra stojí jako první souprava vozů T3 ev.č.6965+6964, na křižovatce chybí světelná signalizace a celé místo působí tak trošku ospale. | 9.9.1995
V zastávce Depo Hostivař stanicuje vůz KT8D5.RN2P ev.č.9085 vypravený na linku 24. | 7.7.2007
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8258+T3R.P ev.č.8565 vypravená na linku 32 stanicuje v zastávce Depo Hostivař. | 28.7.2009
Dva řidiči v kabině vozu Škoda 14T ev.č.9144 blížícího se během vypravení na linku 7 k zastávce Depo Hostivař dávají na vědomí, že Mr.Cross provádí zácvik nového řidiče! | 2.6.2008
Vůz T3SU ev.č.7002 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Depo Hostivař, která se v době pořízení snímku jmenovala ještě Hutní základna. | 10.2.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9039 vypravený na linku 3 míří k zastávce Depo Hostivař, nazývané v době pořízení snímku Hutní základna. | 30.7.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8040+8041 vypravená na linku 7 přejíždí most nad kolejištěm železniční stanice Praha-Malešice během rekonstrukce vozovky Černokostelecké ulice. | 3.9.2004
Na snímku zachycujícím mezizastávkový úsek Černokostelecká - Hutní základna (dnes Depo Hostivař) sice okrajově vidíme autobus Karosa B 731.00 ev.č.3292, ale důležitější je pro nás sdružená trolej nad tramvajovou kolejí do centra a naopak zcela chybějící trolej nad kolejí z centra, což je známka toho, že tramvaje jezdí jen po jedné koleji a probíhá sanace a výstavba mostů nad železničními vlečkami. | 18.10.1988
Vedení tramvajový linek zejména během výluk přináší leckdy netradiční linky v netradičních lokalitách. Tak se i stalo, že vůz KT8D5 ev.č.9028 vypravený na linku míří k zastávce Černokostelecká. | 1.8.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7057+T3 ev.č.6693 vypravená na linku 24 opustila zastávku Černokostelecká a míří k mostům nad železničními vlečkami. | 16.11.2002
Sólo vůz T3 ev.č.6649 vypravený na linku 37 stanicuje v zastávce Černokostelecká s typicky „hardcore“ strašnickou úpravou označení linky. | 7.9.2000
Sólo vůz T3 ev.č.6658 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Černokostelecká. | 22.11.1998
Vůz KT8D5 ev.č.9027 vypravený na linku 3 opustil zastávku Černokostelecká a míří k zastávce Nové Strašnice. | 30.7.2004
Vůz T3M ev.č.8047 uhání přes nadjezd Černokostelecké ulice u Ústředních dílen DP na zkušební jízdu. | 30.7.2004
Souprava vozů T3SU ev.č.7010+T3 ev.č.6687 vypravená na linku 7 právě překonala most nad Černokosteleckou ulicí a odbočuje na samostatné těleso v jejím středu. | 18.2.2005
Souprava vozů T6A5 ev.č.8647+8648 vypravená na linku 7 klesá z nadjezdu Černokostelecké ulici k zastávce Na Homoli. | 18.2.2005
Vůz T6A5 ev.č.8680 vypravený na linku 7 opustil zastávku Na Homoli a pomalu stoupá na nadjezd nad dosud souběžnými jízdními pruhy Černokostelecké ulice. | 1.1.2005
Souprava vozů T6A5 ev.č.8619+8620 vypravená na linku 24 opustila zastávku Černokostelecká a míří k Depu Hostivař. | 12.2.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8651+8623 vypravená na linku 24 vjíždí do zastávky Na Homoli. | 12.2.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7240+7241 vypravená na odkloněnou linku 26 míří po Černokostelecké ulici do zastávky Na Homoli. | 28.4.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8042+8091 vypravená na linku 24 míří k zastávce Na Homoli. | 18.5.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 24 míří k zastávce Na Homoli. | 16.11.2002
K zastávce Malešická továrna míří sólo vůz T6A5 ev.č.8610 vypravený na linku 7. | 9.10.2011
Původní podoba tramvajové tratě u zastávek Malešická továrna zachycená s autobusem Karosa B 732.40 ev.č.5621 odjíždějícím na lince 268 ze stejnojmenné autobusové zastávky. | 14.12.1997
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7269+T3 ev.č.6689 vypravená na linku 7 se blíží k zastávce Malešická továrna. | 18.2.2005
Vůz T3R.P ev.č.8318 vypravený na linku 37 stanicuje v zastávce Malešická továrna. | 10.5.2002
Vůz T6A5 ev.č.8693 vypravený na linku 7 vjíždí do zastávky Malešická továrna. | 9.10.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8522+8523 vypravená na linku 24 stanicuje v zastávce Malešická továrna. | 7.7.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7246+7247 vypravená na linku 26 míří k zastávce Malešická továrna. | 28.4.2004
Manipulační vůz T3 ev.č.5562 vozovny Kobylisy míří k zastávce Malešická továrna. | 30.7.2004
Novotou zářící vůz T3R.P ev.č.8325 se blíží k zastávce Malešická továrna na jedné z prvních zkušebních jízd po svém dokončení. | 10.5.2002
Na lince 7 se ustálily také nově dodávané vozy Škoda 15T, což dokazuje jejich zástupce, vůz ev.č.9242 mířící k zastávce Depo Hostivař. | 6.1.2012
Vůz T6A5 ev.č.8680 vypravený na linku 7 u zastávky Depo Hostivař, nazývané v době pořízení snímku Hutní základna. | 1.1.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7160+7161 vypravená na linku 22 uhání otevřeným svrškem tramvajové tratě od Malešické továrny k Depu Hostivař. | 7.7.2007
K zastávce Depo Hostivař se blíží vůz Škoda 14T ev.č.9118 vypravený na linku 7. | 4.4.2012
Vůz Škoda 15T ev.č.9215 vypravený na linku 24 míří do zastávky Depo Hostivař. | 12.2.2012
V zastávce Depo Hostivař stanicuje sólo vůz T6A5 ev.č.8738 vypravený na linku 7. | 9.1.2005
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8174+8173 vypravená na linku 32 stanicuje v zastávce Depo Hostivař. | 28.7.2009
V zastávce Depo Hostivař stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6865+6929 vypravená na linku 24. | 18.5.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7026+7069 vypravená na linku 7 opustila zastávku Depo Hostivař, nazývané v době pořízení snímku Hutní základna. | 3.9.2004
K zastávce Depo Hostivař klesá souprava vozů T3SUCS ev.č.7049+7048 vypravená na linku 7. | 2.6.2008
Souprava vozů T3M ev.č.8023+8034 vypravená na linku 7 překonává mosty nad železničními vlečkami pod Černokosteleckou ulicí během rekonstrukce její severní vozovky. | 3.9.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8651+8623 vypravená na linku 24 klesá k zastávce Černokostelecká. | 12.2.2012
Souprava vozů T3 ev.č.6614+6142 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Černokostelecká. O nástupních ostrůvcích původní tratě si cestující mohli nechat jen zdát a například nástup z úrovně kolejiště do vozu T6A5 znamenal překonání 90 centimetrů... | 30.10.1998
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7166+7167 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Černokostelecká. | 4.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7234+7235 vypravená na linku 26 minula vjezdovou kolej do smyčky Černokostelecká a na světelně řízeném přechodu pro chodce vyčkává, až pánové v poklidu přejdou komunikaci. | 4.5.2004

Nedostačující kapacita ústředních tramvajových dílen v Rustonce vedla Elektrické podniky v období před vypuknutím II. světové války k myšlence na výstavbu dílen nových. Již na sklonku 20. let 20. století proto Elektrické podniky zakoupily pozemek na rozhraní Malešic a Hostivaře pro výstavbu nového areálu Ústředních tramvajových dílen, který tehdy měl nahradit Centrálu. K pozemku tehdy nevedla jediná tramvajová trať, ta nejbližší končila od roku 1937 v Nových Strašnicích. Jenže realizace projektu byla nakonec odvolána.

Během druhé světové války se tramvajová trať ocitla opět na stolech projektantů, v roce 1942 byl projekt dokonce schválen, ale stavba opět nezačala, podruhé...

Dvouletka a pětiletka jsou dnes již možná úsměvné výrazy patřící do fondů českého jazyka v období socialismu, přesto první ze jmenovaných, neboli dvouletý ekonomický plán republiky v oblasti Nových Strašnic naplánoval a nakonec i zrealizoval sídliště Solidarita. Zvýšeným přepravním nárokům nemohly tramvaje vyjít vstříc posílením dopravy, ani nebylo možné do Nových Strašnic vyslat moderní jednosměrné tramvaje, jelikož na konci tratě byla zřízena úvraťová konečná. Po měsících snah byl na Černokostelecké získán vhodný pozemek pro kolejovou smyčku nedaleko od dosavadní konečné a trať se dočkala prodloužení o 72 metrů do nové smyčky Černokostelecká k 24. červenci 1952.

V roce 1960 konečně vyslovil Státní výbor pro výstavbu souhlas s realizací nových Ústředních dílen, a vypadalo to, že i tramvajová trať má zelenou, nakonec se však s výstavbou začalo až v srpnu 1962. Hned následující rok byl kritickým. Pro akutní nedostatek kolejnic byla stavba prodloužení tramvajové tratě na několik let dokonce přerušena. Novým usnesením z května 1964 vláda zařadila Ústřední dílny mezi přednostně zabezpečované a sledované stavby, jenže ani to nepomáhalo a veškeré stavební práce se dostávaly do výrazného skluzu. Po letech odkladů se stavba tratě v roce 1965 konečně rozeběhla a tramvaje se po nové trati, mezi smyčkami Černokostelecká a Ústřední dílny DP, rozjely až 2. května 1967.

Stavební práce v samotném areálu Ústředních dílen pokračovaly vlažným tempem a 31. prosinec 1967, jako termín dokončení, se stával nereálným. Po zahájení provozu na nové trati se 14. října 1967 v areálu Ústředních dílen objevila první tramvaj, která byla nasunuta do objektu, aby se vyzkoušel nově instalovaný hydraulický zvedák. Třebaže nebyly všechny stavební práce zdaleka dokončeny, 2. ledna 1968 zahájila nová opravna zkušební provoz. Postupné přebírání pracovišť se ale táhlo ještě další dva roky.

Od 31. května 1972 do roku 1974 vyvolala rekonstrukce parovodu dlouhodobou výluku smyčky Ústřední dílny DP. Jako vhodné se ukázalo obracení tramvají přímo v areálu Ústředních dílen na kolejovém trojúhelníku ve vjezdové části.

V roce 1988 začala provoz tramvají mezi Černokosteleckou a dnešní zastávkou Depo Hostivař omezovat výstavba mostu přes vznikající vlečku do areálu České pošty. Provoz tramvají byl v tomto místě udržován jednokolejně. Od 13. října 1988 do 14. listopadu 1989 byl provoz udržován po koleji do centra a od 22. listopadu 1989 do 22. října 1990 po koleji z centra. Až 6. listopadu byl zahájen normální dvoukolejný provoz po novém mostě. Místo nového přemostění bylo jasně identifikovatelné - klasickou konstrukci tramvajové tratě na pražcích v tomto úseku nahradilo uložení do velkoplošných panelů BKV.

Po dobu výluky tramvajové vozovny Pankrác v roce 1995 sloužila širá trať v Černokostelecké ulici jako dočasná plocha k odstavování tramvajových vozů. To začalo večerním zatažením 21. srpna 1995. V přízemí podnikového objektu v Sazečské ulici byla zřízena provizorní výpravna a místnost pro záložní řidiče. Zvýšené těleso bylo na okrajích vymezeno kovovými zábranami, o střežení odstavených vozů se v nočních hodinách starala bezpečnostní agentura. Tramvajové linky byly po dobu odstavení vozů zkráceny do smyčky Černokostelecká. Odstavování tramvají na Černokostelecké ulici skončilo ranním výjezdem 18. října 1995. Večer již tramvaje zatahovaly do vozovny Pankrác, kde byla obnovena také jejich údržba.

V roce 1997 byl, v souvislosti s havarijním stavem mostní konstrukce nadjezdu nad Černokosteleckou ulicí, zrekonstruován koncový úsek tratě včetně smyčky Ústřední dílny DP. Zbylá část tramvajové tratě od nadjezdu Černokostelecké ulice po smyčku Černokostelecká zůstávala bez povšimnutí ve stavu z roku 1967, kdy byly při výstavbě žlábkové kolejnice NP3 uloženy na železobetonové pražce do štěrkového lože. Příčné přejezdy pro automobily byly vydlážděny žulovou dlažbou a zbývající traťový prostor byl, patrně až později, zakryt asfaltovou vrstvou. Mluvit o zastávkách se zvýšenou nástupní hranou se nedalo ani ve snu, ostrůvky byly takřka v jedné úrovni s temenem kolejnice.

Po letech provozu, během nichž se maximálně měnily kolejnice na nejpostiženějších místech, se na příčných drátech trolejového vedení postupně objevilo velké množství žlutých cedulek s omezenými rychlostmi a stav svršku začínal být kritický.

V roce 2001 proto přistoupil Dopravní podnik ke komplexní rekonstrukci tramvajové tratě. Rekonstrukce začala 30. června vybudováním napojení odvodňovacích šachet na kanalizaci. Automobilová doprava byla z vozovky převedena na tramvajové těleso, jenž sice zůstalo provozuschopné až do 14. července, aby bylo možné navážet vozy do Ústředních dílen DP, ale již bez běžného provozu tramvají, které nahradila náhradní autobusová linka.

Po návratu automobilů na vozovky začala samotná rekonstrukce tramvajového tělesa. Během ní došlo 24. a 25. srpna k zajímavé akci, kdy byla provizorně zprovozněna kolej z centra, ovšem bez napájení trolejového vedení, aby bylo opět možné zásobit Ústřední dílny dalšími vozy na opravu a naopak odvézt již opravené vozy zpět do vozoven. Vozy byly v úseku bez napájení přetahovány svářečským automobilem.

Následně byla do 11. září dokončena rekonstrukce tramvajového svršku a dočasně obnoven provoz tramvají. Od 17. října byl na trati opět přerušen provoz. Po provedení třetího podbití byly definitivně vybudovány přejezdy. Na dvou nejzatíženějších (s ulicemi Dřevčickou a Sazečskou) byly osazeny železobetonové přejezdové panely, ostatní přejezdy získaly povrch z betonové dlažby. Třetího listopadu pak byl definitivně zahájen pravidelný provoz.

Původní uspořádání kolejového svršku v podobě žlábkových kolejnic na železobetonových příčných pražcích zůstalo v podstatě zachováno. Pouze žulovou dlažbu a zpuchřelý asfaltový koberec nahradil otevřený kolejový svršek. V místě zastávek, příčných přejezdů a křižovatek je použita barevná betonová dlažba. Na mostě přes vlečku byly pro malou konstrukční výšku mostovky pražce zabetonovány do spojitě vyztužené betonové desky, spočívající přímo na mostní konstrukci.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v blízkosti smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku, respektive sjezdové výhybky vnitřní koleje a rozjezdové výhybky koleje vnější, jimž předchází manipulační trať napojující areál Ústředních dílen DP. Tramvajová trať zde v přímém úseku, jako součást asfaltové vozovky překračuje po mostě dva jízdní pruhy vozovky Černokostelecké ulice. Následuje levý oblouk, v němž tramvajová trať přechází do otevřeného svršku a pravou kolejí se přimyká k severní vozovce Černokostelecké ulice, od které ji odděluje pouhý obrubník, zatímco od protisměrné vozovky jí odděluje stromy porostlý svah náspu. Trať začíná klesat v táhlém levém oblouku a před prostorem zastávek Na Homoli se dostává do středu vozovky Černokostelecké ulice v prostoru automobilového přejezdu, vydlážděného šedivými betonovými kostkami. Následují již zmíněné zastávky Na Homoli, vydlážděné v prostoru kolejiště žlutou zámkovou betonovou dlažbou. I za zastávkami pokračuje tramvajová trať otevřeným svrškem na zvýšeném tělese v táhlém levém oblouku. Před zastávkami Malešická továrna se tramvajová trať napřímí a stejně jako u zastávek Na Homoli opustí otevřený kolejový svršek v automobilovém přejezdu, vydlážděném betonovou šedou kostkou. Za přejezdem jsou zřízeny samotné zastávky, kolejiště i zde kryje žlutá zámková dlažba. Po opuštění zastávek tramvajová trať pokračuje v přímém úseku otevřeným kolejovým svrškem. Zhruba v polovině úseku je zřízen automobilový přejezd krytý opět šedou betonovou dlažbou. Na světelné křižovatce se Sazečskou ulicí kryjí automobilový přejezd zádlažbové panely, za křižovatkou jsou zřízeny zastávky Depo Hostivař, kde prostor kolejiště opět kryje žlutá zámková dlažba. Po opuštění zastávek trať začne v přímém úseku a otevřeném kolejovém svršku stoupat, aby na mostech překročila nejprve vlečku do areálu České pošty a následně také kolejiště nákladového nádraží Praha - Malešice. V místě prvního mostu jsou na krátkém úseku tratě pražce z důvodu nízké stavební výšky uloženy do betonu, položeném na mostní izolaci. Po překonání mostu trať klesá do prostoru křižovatky s Dřevčickou ulicí, v níž automobilový přejezd opět kryjí zádlažbové panely. Za přejezdem následuje poslední krátký úsek v otevřeném svršku, který vystřídá žlutá zámková dlažba, jenž kolejiště kryje až k místu napojení smyčky Černokostelecká. Ještě před tím, jsou však na trati zřízeny zastávky Černokostelecká, za nimiž se trať stáčí v mírném levém oblouku, míjí světelnou signalizaci kryjící nejen výjezd ze smyčky Černokostelecká, ale také přechod pro chodce. Pak se již zleva připojuje výjezdová kolej ze smyčky Černokostelecká a z protisměrné koleje odbočuje v rozjezdové výhybce naopak kolej vjezdová. V tomto místě sice naše cesta končí, chcete-li, můžete pokračovat až na Vinici.

Celá trať je zřízena klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích. Krátký úsek od smyčky Ústřední dílny DP přes nadjezd Černokostelecké ulice, kde jsou koleje součástí vozovky, až k místu, kde trať opouští vozovku a zamíří na zvýšené těleso mezi protisměrnými vozovkami, kryje tramvajové koleje asfaltový koberec. Zbývající úsek k zastávce Černokostelecká je zřízen v podobě otevřeného svršku. Prostor zastávek je vydlážděn žlutou betonovou dlažbou, automobilové přejezdy až na výjimky šedivou betonovou kostkou. Onu výjimku tvoří přejezdy u zastávek Depo Hostivař a Černokostelecká, kde jsou použity betonové zádlažbové panely. Od prostoru zastávky Černokostelecká až ke kolejové konstrukci smyčky Černokostelecká, je trať kryta žlutou betonovou zámkovou dlažbou.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Na Homoli
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Malešická továrna na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 80 metrů za křižovatkou s ulicí U vozovny, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Na Homoli
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávkám Ústřední dílny DP na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 8 metrů před křižovatkou s ulicí U vozovny, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Malešická továrna
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Depo Hostivař na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, cca 400 metrů před křižovatkou s ulicí Sazečská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Malešická továrna
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Na Homoli na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, cca 450 metrů za křižovatkou s ulicí Sazečská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Depo Hostivař
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Černokostelecká na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 86 metrů za křižovatkou s ulicí Sazečská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Depo Hostivař
  - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Malešická továrna na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Sazečská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Černokostelecká
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nové Strašnice na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Dřevčická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Černokostelecká
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Depo Hostivař na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Černokostelecká, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Dřevčická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tratě je v denním provozu vedena pouze linka 7, kterou v nočním provozu vystřídá linka 55.

  Fotocesta po trati Ústřední dílny DP-Černokostelecká
  Bezprostředně za smyčkou Ústřední dílny Dopravního podniku se na nadjezdu Černokostelecké ulice tramvajová trať stáčí v levém oblouku. V levém oblouku se tramvajová trať přimyká k vozovce Černokostelecké ulice. V levém oblouku se tramvajová trať přimyká k vozovce Černokostelecké ulice. Krátce po napřímení tramvajové tratě končí její asfaltový kryt a kolejiště pokračuje v podobě otevřeného svršku a tramvajová trať začíná klesat. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku záhy vystřídá táhlý levý oblouk.
  Pohled opačným směrem na pravý oblouk, mířící na nadjezd Černokostelecké ulice. Táhlým levým obloukem tramvajová trať klesá k zastávce Na Homoli. Táhlým levým obloukem tramvajová trať klesá k zastávce Na Homoli. Táhlým levým obloukem tramvajová trať klesá k zastávce Na Homoli. Před protisměrnými zastávkami Na Homoli se tramvajová trať dostává do středu protisměrných vozovek Černokostelecké ulice.
  Příčný přejezd pro automobily před protisměrnými zastávkami Na Homoli kryje šedivá betonová dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Na Homoli kryje žlutá zámková dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Na Homoli kryje žlutá zámková dlažba. Za protisměrnými zastávkami Na Homoli trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku. K protisměrným zastávkám Malešická továrna trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku.
  K protisměrným zastávkám Malešická továrna trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku. K protisměrným zastávkám Malešická továrna trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku. K protisměrným zastávkám Malešická továrna trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku. K protisměrným zastávkám Malešická továrna trať pokračuje ve středu Černokostelecké ulice otevřeným svrškem v táhlém levém oblouku. Před protisměrnými zastávkami Malešická továrna je nejprve umístěn přechod pro chodce.
  Před protisměrnými zastávkami Malešická továrna se trať začíná napřimovat. Příčný přejezd pro automobily u protisměrných zastávek kryje šedivá betonová dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Malešická továrna kryje žlutá zámková dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Malešická továrna kryje žlutá zámková dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Malešická továrna kryje žlutá zámková dlažba, za ním trať pokračuje opět otevřeným svrškem.
  K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. Tramvajová trať se přibližuje k přejezdu pro automobily.
  Příčný přejezd pro automobily mezi zastávkami Malešická továrna a Depo Hostivař kryje šedivá betonová dlažba. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice. K protisměrným zastávkám Depo Hostivař trať pokračuje otevřeným svrškem v přímém úseku ve středu Černokostelecké ulice.
  Příčný přejezd pro automobily před protisměrnými zastávkami Depo Hostivař je montovaný z železobetonových panelů. Příčný přejezd pro automobily před protisměrnými zastávkami Depo Hostivař je montovaný z železobetonových panelů. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Depo Hostivař kryje žlutá zámková dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Depo Hostivař kryje žlutá zámková dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Depo Hostivař kryje žlutá zámková dlažba.
  Za protisměrnými zastávkami Depo Hostivař začíná tramvajová trať v otevřeném svršku a středu Černokostelecké ulice stoupat, aby překonala železniční tratě vedené pod mostem Černokostelecké ulice. Tramvajová trať za protisměrnými zastávkami Depo Hostivař v otevřeném svršku ve středu Černokostelecké ulice stoupá na most nad železničními tratěmi. Tramvajová trať za protisměrnými zastávkami Depo Hostivař v otevřeném svršku ve středu Černokostelecké ulice stoupá na most nad železničními tratěmi. Tramvajová trať se vyšplhala na úroveň mostovky prvního ze dvou mostů nad železničními tratěmi, koleje se blíží k úseku tvořeném pevnou jízdní dráhou. S ohledem na mostovku prvního z mostů je na krátkém úseku tratě nemožné uložit pražce do štěrkového lože a proto jsou uloženy do betonové desky.
  Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku mezi oběma mosty. Tramvajová trať v otevřeném svršku překračuje na mostě kolejiště nádraží Praha-Malešice. Za mostem přes kolejiště nádraží Praha-Malešice začíná tramvajová trať v otevřeném svršku klesat do prostoru protisměrných zastávek Černokostelecká. Z prostoru mezi protisměrnými kolejemi mizí sloupy trolejového vedení. Tramvajová trať klesá ve středu Černokostelecké ulice k protisměrným zastávkám Černokostelecká.
  Tramvajová trať klesá ve středu Černokostelecké ulice k protisměrným zastávkám Černokostelecká, před zastávkami je zřízen úrovňový přejezd pro automobily. Před protisměrnými zastávkami Černokostelecká je zřízen poslední příčný přejezd pro automobily montovaný z železobetonových panelů. Za příčným přejezdem pro automobily před protisměrnými zastávkami Černokostelecká následuje poslední úsek tratě zřízené v podobě otevřeného kolejového svršku. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Černokostelecká kryje žlutá betonová dlažba. Prostor kolejiště protisměrných zastávek Černokostelecká kryje žlutá betonová dlažba.
  Za protisměrnými zastávkami Černokostelecká trať pokračuje táhlým levým obloukem, kryt kolejiště tvoří žlutá betonová dlažba. Tramvajová trať se následně napřimuje, nic to však nemění na tom, že jí i nadále kryje žlutá betonová dlažba. Před kolejovou konstrukcí, umožňující vjezd do a výjezd ze smyčky Černokostelecká je zřízen přechod pro chodce. Kolejová konstrukce napojující smyčku Černokostelecká k trati v Černokostelecké ulici. Žlutá betonová dlažba kryje prostor kolejiště v místě napojení smyčky Černokostelecká.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022