Provizorní oblouky namísto křižovatky Hradčanská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Provizorní oblouky namísto
křižovatky Hradčanská


Tramvajovou křižovatkou Hradčanská, na křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové projely na nějaký ten čas poslední tramvajové vozy 1. února 2009. V té době však již byly od 13. května 2008 v pravidelném provozu využívány pouze oblouky mezi zastávkami Chotkovy sady a Hradčanská.

Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Po likvidované kolejové konstrukci křižovatky Hradčanská již zůstává pouze zemní pláň | 28.2.2009
Zřizování dočasného kolejového oblouku v prostoru křižovatky Hradčanská k propojení tratí v Badeniho ulici a na Letenské pláni | 31.10.2009
Zřizování dočasného kolejového oblouku v prostoru křižovatky Hradčanská k propojení tratí v Badeniho ulici a na Letenské pláni | 31.10.2009
Souprava vozů T3U ev.č.7008+T3 ev.č.6900 vypravená linku 26 projíždí dočasným obloukem v prostoru křižovatky Hradčanská | 21.11.2009
Výstavba nové křižovatky Hradčanská | 12.8.2010
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
Likvidace původní kolejové konstrukce křižovatky Hradčanská | 14.2.2009
V části po zlikvidované kolejové konstrukci křižovatky Hradčanská začínají masivní zemní práce tunelového komplexu Blanka | 28.2.2009
Zřizování dočasného kolejového oblouku v prostoru křižovatky Hradčanská k propojení tratí v Badeniho ulici a na Letenské pláni | 31.10.2009
V Badeniho ulici proběhla výstavba panelových nástupišť dočasných zastávek Hradčanská, díky nimž můžeme cestujícím tvrdit, jaký je tu přestupní uzel na metro, které je však vzdálené několik desítek metrů pěší chůze skrz staveniště... | 31.10.2009
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8628 vypravená linku 26 projíždí dočasným obloukem v prostoru křižovatky Hradčanská | 31.5.2010
Demontáž provizorního oblouku v prostoru křižovatky Hradčanská začíná... | 1.6.2010
Výstavba nové křižovatky Hradčanská, která je nově od zastávek Hradčanská vybavená rozjezdovou splítkovou kolejí a rozřazovacími kolejemi | 12.8.2010
Od tohoto data byl totiž zcela vyloučen provoz v traťovém úseku od křižovatky Špejchar přes Letenskou pláň na Strossmayerovo náměstí pro výstavbu tunelového komplexu Blanka, rekonstrukci úseku Letenské náměstí - Strossmayerovo náměstí ve velkoplošných panelech BKV a zřizování dočasného obratiště Sparta. Do 28. června 2008 byl ještě udržován manipulační provoz pro případ nutného obracení vlaků mezi smyčkou Špejchar a křižovatkou Hradčanská. V tento den se konala rozlučková jízda Kroužku městské dopravy s obratištěm Špejchar a tímto traťovým úsekem a již druhý den místo obsadili stavbaři tunelu Blanka, kteří zde budovali hloubené tunely pomocí čelní ražby pod ochrannou stropní desky.

Ač bylo zprovoznění propojení tratě na ulici Milady Horákové od Letenské pláně s Badeniho plánováno na září 2009, vlekoucí se stavební činnost, nedodržování termínu a neustálé změny harmonogramu staveb jej odsunuly až na listopad 2009.
Protože prostorem křižovatky Hradčanská prochází rozhraní staveb tunelového komplexu Blanka, nebylo možné opětovně křižovatku zprovoznit najednou. Plánovaný cca půlroční provoz mezi Badeniho ulicí a Letenskou plání by si v případě pokládky pouhé pojížděné části kolejové konstrukce vyžádal zbytečné ojetí výhybek a kolejových křížení, včetně omezení rychlosti průjezdu tramvají oproti širé trati. Došlo proto k netradičnímu řešení v podobě propojení obou tratí provizorními prostými oblouky.
V průběhu měsíce září 2009 je zasypáváno staveniště a pláň zemního tělesa je upravována pro provizorní tramvajovou trať. Dne 20. října 2009 jsou do štěrku ukládány první pražce společně s pár metry kolejnic. V pátek 30. října vznikají z panelů provizorní zastávky Hradčanská v Badeniho ulici a následujícího dne je opětovně propojena kolejová konstrukce na obou koncích.

Ověřovací jízda je provedena 2. listopadu 2009 měřícím vozem T3 ev.č.5521, který prověřil správnost instalace trolejového vedení a zajistil sjízdnost traťového úseku. S ranním výjezdem 3. listopadu 2009 se na Letenskou pláň a do Badeniho ulice vrátily po více než roční pauze tramvajové linky 1, 15 a 26, linka 8 zůstávala nadále odkloněna přes Malostranskou a Čechův most a linka 25 byla ukončena v obratišti Špejchar.

Provizorium si žilo svým životem až do 31. května 2010, kdy stavební práce na tunelu pokročily natolik, že mohly být zahájeny stavební práce na definitivním kolejovém rozvětvení na Hradčanské. Již následujícího dne byla rozebrána kolejová pole a probíhala postupná likvidace provizorních zastávek Hradčanská v Badeniho ulici. K 6. červnu byly na místo již dovezeny nové výměny a součásti kolejové konstrukce a zahájeny stavební práce na zemním tělese pod budoucí křižovatkou. Ke stejnému dni dorazila z Drážďan podbíječka a proběhlo třetí podbití zbývající tratě mezi křižovatkami Špejchar a Hradčanská, před jejím zatravněním.

Kolejovou konstrukci oblouků tvořila klasická konstrukce žlábkové kolejnice NT1 na betonových pražcích B03. Provizorní zastávky Hradčanská v Badeniho ulici byly tvořeny z betonových prefabrikátů, u kterých bylo v zastávce do centra zakotveno trubkové zábradlí. U obou ostrůvků byly v čele směrem ke Hradčanské zřízeny dobetonováním nájezdové rampičky pro vozíčkáře končící v blátě a rozježděném štěrku...

Konečná podoba křižovatky Hradčanská s rozřazovacími kolejemi a prodlouženou rozjezdovou splítkou byla veřejnosti představena 1. září 2010.

Fotocesta po provizorních obloucích v prostoru křižovatky Hradčanská
Pohled na provizorní kolejový oblouk z Badeniho ulice do ulice Milady Horákové ve směru k Letenské pláni | 21.11.2009 Pohled na provizorní kolejový oblouk z Badeniho ulice do ulice Milady Horákové ve směru k Letenské pláni | 21.11.2009 Pohled na provizorní kolejový oblouk z Badeniho ulice do ulice Milady Horákové ve směru k Letenské pláni | 21.11.2009 Pohled na provizorní kolejový oblouk z Badeniho ulice do ulice Milady Horákové ve směru k Letenské pláni | 21.11.2009 Pohled na provizorní kolejový oblouk z ulice Milady Horákové od Letenské pláně do Badeniho ulice | 21.11.2009


Související články:
 Křižovatka Hradčanská

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024