Smyčka Starý Hloubětín

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Starý Hloubětín


Vůz KT8D5 ev.č.9001 na lince 19 v nástupní zastávce na levé koleji, vůz ev.č.9024 na lince 3 na pravé koleji v zastávce výstupní smyčky Starý HLoubětín
Souprava vozů T6A5 ev.č.8711+8712 na lince 12 ve smyčce Starý Hloubětín
23. května 1931 se vydaly tramvajové vozy po prodloužené tramvajové trati z Harfy až k nově zřízené smyčce, zvané až do roku 1998 Hloubětín, která se tak na dlouhou dobu stala smyčkou koncovou. Teprve poté co byla uvedena do provozu nová vozovna Hloubětín a 27. dubna 1951 byla dokončena manipulační trať ve Kbelské ulici, jíž byla vozovna připojena ke kolejové síti. Smyčka Hloubětín tak již sice nestála na konci tramvajové tratě, ale byla i nadále smyčkou koncovou. Trať pokračovala dále a odbočovala vlevo do Kbelské ulice, ale sloužila jen k manipulačním účelům a pro cestující se vůbec nic nezměnilo. Koncovou smyčkou přestal být Hloubětín až od 30. června 1976, kdy bylo uvedeno do provozu prodloužení stávající tramvajové tratě Poděbradskou ulicí do smyčky Lehovec. S ohledem na výstavbu přeložky stávající tramvajové tratě z Kbelské ulice na samostatné těleso podél vozovny Hloubětín, a výstavbu nové křižovatky Starý Hloubětín byl od 4. března 1986 přerušen ve smyčce provoz a smyčka byla odpojena od ostatní kolejové sítě. Do částečného provozu byla opět uvedena 21. dubna téhož roku, ale s odpojenou vnitřní kolejí, která tak zůstávala stále mimo provoz. 16. března 1987 pak byl ve smyčce opět přerušen provoz, aby mohlo dojít k opětovnému připojení vnitřní koleje. To bylo do provozu uvedeno 31. března 1987. Smyčka byla k 9. listopadu 1998, kdy byla uvedena do provozu další část trasy B Metra, přejmenována z Hloubětína na Starý Hloubětín. Jménem Hloubětín, se totiž od stejného data honosí stanice Metra a blízké zastávky povrchové dopravy, nazývající se do té doby Havana. Zastávky umístěné v prostoru smyčky byla jedněmi z posledních, jenž nebyly vybaveny standardním pražským zastávkovým sloupkem. Piktogram tramvaje, společně s deskou pro jízdní řády, byl až do roku 2001 umístěn na klasické parkové lampě, která byla pouze natřena na červeno, aby měla alespoň částečnou podobnost se zastávkovým sloupkem. Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 27 vozů typu T.

Souprava vozů T3M ev.č.8006+8102 na lince 12 ve smyčce Starý Hloubětín
Vůz KT8D5 ev.č.9024 na lince 12 ve smyčce Starý Hloubětín
Vjezd do smyčky umožňuje křižovatka Starý Hloubětín ze dvou traťových směrů. Smyčka Starý Hloubětín je mezi ostatními pražskými smyčkami raritní svým provedením. Je sice také protisměrnou smyčkou, jako řada jejích kolegyň (Podbaba, Petřiny apod.), ale vnější kolej smyčky je navíc vybavena předjízdnou kolejí, tudíž jde o smyčku tříkolejnou. Za zmíněnou křižovatkou okamžitě následuje rozjezdová, ručně přestavitelná, čepová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky. Zatímco kolej vnější pokračuje přímým úsekem do prostoru výstupní zastávky, kolej vnitřní nejprve odbočí vlevo, překříží (s ohledem na typ smyčky) sama sebe a teprve poté následuje výstupní zastávka vnitřní koleje. Kolej pak pokračuje pravým obloukem do přímého prostoru nástupní zastávky. Za výstupní zastávkou vnější koleje následuje ručně přestavitelná čepová výhybka, která vnější kolej rozvětví na kolej střední a vnější. Obě koleje pokračují levým obloukem, protisměrně vůči koleji vnitřní. Před přímým úsekem nástupní zastávky vnější koleje je umístěna čepová sjezdová výhybka střední a vnější koleje. Za prostorem nástupní zastávky vnější koleje následuje pravý oblouk, jímž se ve sjezdové čepové výhybce sloučí vnější kolej s kolejí vnitřní a následuje již jen křižovatka Starý Hloubětín.

Celé obratiště je zřízeno klasickou konstrukcí. Kryt tvoří z velké části stařičký a notně narušený asfaltový koberec. Pouze prostor první rozjezdové a poslední sjezdové výhybky - přiléhající ke křižovatce Starý Hloubětín kryjí žulové dlažební kostky.

Zastávky umístěné na popisované smyčce:
Starý Hloubětín - 2 občasné výstupní a 2 občasné nástupní zastávky.

Provozované linky na popisované smyčce:
Po té, co byla linka 12 trvale ukončena v oblasti Palmovky se tato rozlehlá smyčka stala nevyužívanou a zející prázdnotou...

Plánek popisované smyčky ve formátu .pdf:
smyčka Starý Hloubětín
legenda k plánku

Fotocesta po smyčce Styrý Hloubětín
Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín
Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín Smyčka Starý Hloubětín


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022