Trať Lehovec - Starý Hloubětín

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Lehovec - Starý Hloubětín


Takřka na dohled k počátku tramvajové tratě Starý Hloubětín - Lehovec se objevily tramvaje již 23. května 1931, když došlo k prodloužení tramvajové trati od dosavadní konečné na Harfě po Poděbradské ulici ke smyčce Starý Hloubětín. Na dalších dvacet let to byl konec rozvojových plánů, třebaže již v roce 1929 se vážně uvažovalo o výstavbě nové tramvajové vozovny o pěti lodích na pozemku v sousedství dnešní smyčky Lehovec. Pozemek však byl vzdálen od tehdejší tramvajové sítě a z výstavby tak sešlo.

Souprava vozů T3 ev.č.6962+6509 vypravená na linku 4 se po původní trati zřízené velkoplošnými panely BKV blíží ke smyčce Lehovec. | 26.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9022 vypravený na linku 3 opustil smyčku Lehovec a míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 16.7.2003
K zastávce Sídliště Hloubětín míří souprava vozů T3M ev.č.8057+8021 vypravená na linku 19. | 20.4.2010
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9075 vypravený na linku 3 uhání od Lehovce k Sídlišti Hloubětín. | 24.3.2012
Souprava vozů T3M ev.č.8075+8103 vypravená na linku 3 uhání otevřeným svrškem zrekonstruované tratě od smyčky Lehovec k zastávce Sídliště Hloubětín. | 20.4.2010
Souprava vozů T3M ev.č.8039+8021 vypravená na linku 19 vjíždí do zastávky Sídliště Hloubětín prostorem dnes již zasypaných výstupů z podchodu na nástupiště. | 5.4.2006
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8068+8015 vypravená na linku 19 vjíždí do zastávky Sídliště Hloubětín. | 20.4.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8374+8375 vypravená na linku 3 stanicuje v zastávce Sídliště Hloubětín. | 20.4.2010
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9096 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Sídliště Hloubětín a okolo se vlní kolejnice ve velkoplošných panelech BKV... | 27.2.2010
Některé linky provozuje Dopravní podnik v týdnu v soupravách a o víkendech v sólo sestavě. Zatímco u soupravové podoby je provoz nízkopodlažních spojů již standardem, o víkendech byly sólo linky pro imobilní cestující a maminky s kočárky zakleté. Nářky cestujících nakonec způsobily vypravování částečně nízkopodlažních vozů T3R.PLF vozovnou Vokovice i na, pro ni, „exotické linky“. Proto u zastávky Sídliště Hloubětín potkáváme vůz ev.č.8270 vypravený na linku 19. | 14.6.2009
Souprava vozů T3M ev.č.8058+8069 vypravená na linku 4 míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 26.7.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8716+8725 vypravená na linku 19 zvolna stoupá Poděbradskou ulicí k zastávce Sídliště Hloubětín. | 25.6.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8309 vypravená na linku 3 opustila zastávku Hloubětín a míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 24.3.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9036 vypravený na náhradní linku X-B za trasu metra B míří k zastávce Hloubětín. | 21.9.2002
Zastávku Hloubětín před několika okamžiky opustil vůz T3M2-DVC ev.č.8068 vypravený na linku 19 a míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 24.3.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku 3 uhání otevřeným svrškem k zastávce Hloubětín. | 20.4.2010
Souprava vozů T6A5 ev.č.8639+8640 vypravená na náhradní linku X-B za trasu metra B stanicuje v zastávce Hloubětín. | 21.9.2002
Vůz Škoda 14T ev.č.9155 vypravený na linku 19 odbavuje cestující v zastávce Hloubětín. | 25.6.2010
V zastávce Havana, dnes zvané Hloubětín, zastavil jeden ze dvou prototypů vozů KT8D5 nesoucí ev.č.0018, během najíždění prvních zkušebních kilometrů po pražských kolejích. Díky snímku vidíme i původní podobu tramvajové tratě, před rekonstrukcí do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Náklon vozidla v zastávce způsobují klopené oblouky, bohužel i laikovi je jasné, že nástup do vozu musel být skutečně vysokopodlažní... | 29.10.1984
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 zachycený v zastávce Hloubětín během najíždění zkušebních kilometrů po pražských ulicích. | 14.6.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7213+7283 vypravená na linku 19 se blíží k zastávce Hloubětín. | 16.7.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 3 uhání od zastávky Hloubětín na Kbelskou. | 26.7.2004
K zastávce Hloubětín míří vůz T3R.PLF ev.č.8282 vypravený na linku 19. | 27.8.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9208 vypravený na linku 3 míří k zastávce Hloubětín. | 23.5.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8102+8043 vypravená na linku 19 uhání k zastávce Kbelská. | 20.4.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9047 vypravený na linku 3 poblíž zastávky Kbelská. | 16.7.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8033+8090 vypravená na linku 19 stanicuje v zastávce Kbelská. | 16.7.2003
Vůz T3M ev.č.8006 vypravený na linku 19 stanicuje v zastávce Kbelská. | 29.1.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 3 zachycuje během stanicování v zastávce Kbelská velmi netradiční fotografie. | 27.2.2010
Vůz T3M2-DVC ev.č.8009 vypravený na linku 19 opustil zastávku Kbelská a přes světelně řízenou křižovatku se stejnojmennou ulicí míří ke křižovatce Starý Hloubětín. | 27.2.2010
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8053+8068 vypravená na linku 16 překračuje frekventovanou křižovatku u zastávky Kbelská, kde je nově konstrukce tramvajové tratě tvořena prefabrikovanými betonovými panely. | 11.4.2014
Souprava vozů T3M ev.č.8071+8036 se, vypravená na linku 12, blíží ke křižovatce Starý Hloubětín. | 21.9.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6864+6879 vypravená na linku 4 právě opouští křižovatku Starý Hloubětín a míří k zastávce Kbelská. | 26.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9002 z první dodané čtyřkusové série vypravený na linku 15 opouští smyčku Lehovec. | 1986
Vůz KT8D5 ev.č.9030 v původní barevné kombinaci laku míří během vypravení na linku 35 do konečné zastávky Lehovec. | 3.4.2004
Vůz T3M ev.č.8075 vypravený na linku 31 opustil smyčku Lehovec a míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 16.7.2003
Vůz T3M2-DVC ev.č.8087 vypravený na náhradní linku 31 se blíží ke smyčce Lehovec. | 16.7.2003
Křižovatkou u zastávky Sídliště Hloubětín, ještě neopatřenou světelnou signalizací, burácí na velkoplošných panelech BKV souprava vozů T3M ev.č.8006+8097 vypravená na linku 3. | 14.6.2009
Vůz KT8D5 ev.č.9010 vypravený na linku 3 vjíždí do zastávky Sídliště Hloubětín. | 17.10.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9039 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Sídliště Hloubětín. | 26.7.2004
V zastávce Sídliště Hloubětín stanicuje vůz Škoda 14T ev.č.9150 vypravený na linku 19. | 20.4.2010
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 kolauduje dokončovanou trať na Lehovec, což dokazují ještě nedokončené nástupní ostrůvky zastávek Sídliště Hloubětín v pozadí. | 14.4.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6894+6969 vypravená na linku 3 se blíží k zastávce Sídliště Hloubětín. | 26.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7122+7123 vypravená na linku 19 sviští po bezžlábkových kolejnicích k zastávce Sídliště Hloubětín. | 20.10.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 19 uhání k zastávce Sídliště Hloubětín. | 16.7.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8066+8049 vypravená na linku 19 překonala přejezd pro automobily před zastávkou Hloubětín, do níž po pár metrech vjede.{20.4.2010
Souprava vozů T6A5 ev.č.8734+8735 vypravená na linku 19 míří k zastávce Hloubětín. | 20.4.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8313 vypravená na linku 3 míří k zastávce Hloubětín. | 20.4.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8217 vypravená na linku 19 míří otevřeným svrškem do prostoru zastávky Hloubětín. V pozadí si můžeme všimnout viditelného rozšíření osové vzdálenosti protisměrných kolejí, aby bylo mezi ně možné umístit sloupy nesoucí trolejové vedení. | 20.4.2010
V zastávce Hloubětín stanicuje vůz T3R.PV ev.č.8152 vypravený na noční linku 52. | 31.7.2008
Setkání vozu KT8D5 ev.č.9020 vypraveného na linku 3 s vozem Škoda 14T ev.č.9113 vypraveným na linku 19 v zastávce Hloubětín. | 20.4.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9115 na cvičné jízdě stanicuje v zastávce Hloubětín. Čelo vozu je opatřeno černou stužkou k uctění památky zesnulého kolegy. | 26.9.2011
Když spolupracovník Pražských tramvají Absolut slavil narozeniny, objednal si jako dárek vůz T3 ev.č.6102, s nímž projel zajímavá místa kolejové sítě pražských tramvají. A také novotou zářící trať na Lehovec, což dokazuje snímek vozu u zastávky Hloubětín. | 17.7.2010
Vůz T3R.PV ev.č.8153 vypravený na linku 19 opustil zastávku Hloubětín a po trati tvořené velkoplošnými panely BKV uhání na Kbelskou. | 27.2.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9041 v původní barevné kombinaci laku vypravený na výlukovou linku 35 míří obloukem Poděbradské ulice k zastávce Hloubětín. | 3.4.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 19 míří k zastávce Hloubětín. | 20.4.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na náhradní linku X-B za trasu metra B míří k zastávce Kbelská. | 21.9.2002
Atypický vůz T3M ev.č.8029 vypravený na linku 19 opustil zastávku Kbelská a uhání otevřeným svrškem k zastávce Hloubětín. | 24.3.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8609+8610 vypravená na odkloněnou linku 4 stanicuje v zastávce Kbelská. | 26.7.2007
Prototypový vůz Škoda 14T ev.č.9111 během zkušebního provozu na lince stanicuje v zastávce Kbelská. | 29.1.2006
K vozu ev.č.8006 přidáme druhý a v zastávce Kbelská stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8006+8046 vypravená na odkloněnou linku 4. | 26.7.2004
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 vjíždí před zastávkami Kbelská na bezžlábkové kolejnice a zahajuje tak kolaudaci tratě. | 14.4.2010
Zkušební zatěžovací jízdy na trati po rekonstrukci prováděl vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 opatřený novým profilem kol PR-1. Zkrátka tam a zpátky, tam a zpátky... | 15.4.2010
Posledních pár centimetrů dělí pantograf vozu T3M2-DVC ev.č.8068 vypraveného na linku 19 od vjetí na pracovní trolejový kontakt ovládající postavení výhybky křižovatky Starý Hloubětín. | 24.3.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 19 míří ke křižovatce Starý Hloubětín. | 1.6.2007
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9053 vypravený na linku 25 pomalu opouští bezžlábkové kolejnice S49 a míří ke křižovatce Starý Hloubětín. | 11.4.2014

Druhá tramvajová větev do Nového Hloubětína byla uvedena do provozu 27. října 1948 a jako poslední pražská trať nebyla zakončená smyčkou. Ta však byla záhy doplněna již 17. dubna 1949. Po dvaceti letech od zprovoznění tratě na Starý Hloubětín se tramvaje od stávající konečné vydaly o pár desítek metrů dále, až ke křižovatce s Kbelskou ulicí. Účelem tohoto nepatrného prodloužení bylo napojení nové manipulační tratě vedené Kbelskou ulicí, která propojovala kolejovou síť s novou vozovnu Hloubětín, a umožňovala výjezd jak ke Starému, tak i Novému Hloubětínu. Po dokončeném propojení projely první tramvajové vlaky 27. dubna 1951.

Již v následujícím roce začaly vznikat první plány na prodloužení tramvajové tratě od Starého Hloubětína po Poděbradské ulici až k Černému mostu. Ve Výhledovém plánu výstavby sítě elektrických drah a trolejbusů se proto v roce 1952 objevuje plánovaná trať elektrické dráhy Hloubětín – Černý most o délce 1800 m, plánovaná k realizaci na léta 1954–1955. V roce 1953 byla stavba tratě schválena, ale její realizace byla odložena až na léta 1962–1963.

Další impuls ke stavbě tratě přišel v roce 1960, když se začalo projednávat rozšíření Poděbradské z Hloubětína až k Černému mostu, s tím, že uprostřed rekonstruované komunikace měla být zřízena dvoukolejná tramvajová trať. Následující rok se rozeběhla výstavba sídliště Hloubětín.

Zatímco o trasování vlastní tratě bylo vcelku jasno od počátku, konečná poloha smyčky se stále zpřesňovala. Původní poloha počítala s umístěním o něco dále, přibližně v prostoru proti vyústění dnešní ulice Za Černým mostem do Cíglerovy.

Stavba nové tramvajové tratě byla zahrnuta do náročné rekonstrukce Poděbradské třídy už od smyčky Harfa. V první etapě, nazvané Poděbradská I, mělo dojít k rekonstrukci traťového úseku Harfa – Starý Hloubětín, včetně odsunutí smyčky (Starý) Hloubětín a zvýšení její kapacity. Tato etapa měla proběhnout v letech 1971 – 1972 a na ní měla navázat v letech 1974 – 1977 druhá etapa, nazvaná Poděbradská II. Ta měla zahrnovat dokončení komunikace a tratě v hloubětínském sídlišti, výstavbu smyčky tramvají, autobusů ČSAD a zastávek autobusů DP a celé mimoúrovňové křižovatky na Černém mostě.

Výstavba tratě začala vložením dvoukolejného trojúhelníku na křižovatce Poděbradské a Kbelské, během úplné výluky trvající od 19. dubna do 1. června 1971 s tím, že během vkládání trojúhelníku nedošlo k narušení pravidelného provozu tramvají, protože výluka přerušila jen provoz na tehdy pouze manipulační trati v Kbelské ulici k vozovně Hloubětín. Vyjíždějící a zatahující hloubětínské vlaky využívaly druhou traťovou větev od Nového Hloubětína. Od 17. června byla zahájena přestavba smyčky (Starý) Hloubětín, spočívající v jejím odsunutí od Poděbradské ulice a přidání předjízdné koleje k vnější koleji smyčky. Od 18. října následovala výluka celého úseku od Harfy až po vozovnu Hloubětín.

První zkušební jízda na rekonstruovaném úseku trati proběhla 5. srpna 1972 a 9. srpna oficiální zkušební jízda. Je pravděpodobné, že k tomuto datu byla poprvé projeta i dokončená část novostavby tratě k dnešní zastávce Hloubětín, tehdejší Havaně. Pravidelný provoz v úseku Harfa – (Starý) Hloubětín (včetně rekonstruované smyčky), respektive až po Kbelskou ulici, k vjezdu do vozovny Hloubětín, byl obnoven 14. srpna 1972.

Výstavba zbývajícího úseku tramvajové tratě ke koncové smyčce rozhodně neprobíhala závratným tempem, přesto byl přijat socialistický závazek o zkrácení doby výstavby tratě tramvajové tratě, s cílem zkrátit výstavbu o 18 měsíců a uvést ji do provozu k 1. červenci 1976. Výstavba tratě zřizované klasickou konstrukcí kolej na betonových pražcích poté chytla druhý dech a dokončování cca 650 metrů dlouhého úseku probíhalo rychlejším tempem.

Spodek tratě byl stavebně takřka dokončen ke konci května 1976, následně probíhalo natahování trolejového vedení na sloupy umístěné mezi kolejemi. Po téměř čtvrtstoletí příprav a postupné výstavby mělo dojít ke zprovoznění tratě k datu 30. června 1976, tedy dokonce o jeden den dříve, než určoval socialistický závazek. Protože ještě nebyly dokončeny všechny stavební práce, byla pro první dny provozu na trati stanovena maximální rychlost 5 km/h s dispečerským dozorem. Ač byla trať novostavbou, musely být projednány výjimky z průjezdného profilu v místech vyústění podchodů na nástupiště, ostatně z tohoto důvodu dodnes tramvajáci před zastávkou Hloubětín do centra brzdí na 20 km/h. Na nové trati byly zřízeny zastávky Kbelská, Havana (Hloubětín), Slévačská (Sídliště Hloubětín) a Černý most (Lehovec). S výjimkou Kbelské byly všechny zastávky přístupné bariérovými podchody.

V souvislosti se zprovozněním nové tramvajové tratě byla zavedena přeprava cestujících také po dosud manipulační trati ve Kbelské ulici. Tramvajová konečná Lehovec se ve své době stala důležitým přestupním uzlem na autobusovou dopravu - ostatně v jejím těsném sousedství vzniklo za tímto účelem malé autobusové nádraží.

Další vliv na podobu tramvajové tratě měla i v 80. letech pokračující výstavba nových silničních komunikací, zejména na tzv. průmyslovém polokruhu, vyžadující přestavbu a rozšíření Kbelské ulice, v níž již nebylo místo na tramvajové koleje. Protože nebylo možné vyřadit z provozu hloubětínskou vozovnu, došlo k výstavbě nové tramvajové tratě přeložené souběžně s Kbelskou ulicí na západní stranu vozovny, zcela mimo uliční síť na vlastní těleso. Počínaje 4. březnem 1986 byl v oblasti přerušen provoz tramvají pro vkládání nové kolejové křižovatky na vjezdu do smyčky (Starý) Hloubětín, obsahující nový vrchol ústící do prostoru nově zřizované tratě k hloubětínské vozovně a napojený oblouky do třech traťových směrů (ke smyčce Lehovec, do smyčky (Starý) Hloubětín a k Harfě). V přímém směru a na vjezdu do smyčky byl provoz obnoven 21. dubna téhož roku.

Novostavba tratě podél hloubětínské vozovny se dočkala zprovoznění 2. července 1987, poté, co došlo k odpojení traťového úseku ke smyčce Nový Hloubětín. Protože však stále nebyla dokončena rekonstrukce kolejiště vozovny Hloubětín na propojení s novým vjezdem, využívaly hloubětínské vlaky nadále část tratě ve Kbelské ulici ke smyčce (Starý) Hloubětín. Nové napojení hloubětínské vozovny bylo dokončeno 24. srpna 1987 a o sedm dní později projel Kbelskou ulicí poslední tramvajový vlak. Zároveň se k tomuto datu začalo s odpojováním staré tratě ve Kbelské ulici a vyrušením křižovatky Kbelská. Od smyčky (Starý) Hloubětín až do zastávky Kbelská byla trať rekonstruována metodou velkoplošných panelů BKV. Provoz byl obnoven 28. září 1987.

Mezi 5. zářím a 18. listopadem 1989 probíhala rekonstrukce tohoto třináct let „starého“ úseku tehdy módní metodou velkoplošných panelů BKV. Od 3. května 1990 následujícího roku došlo k přejmenování zastávek Slévačská na Sídliště Hloubětín a Černý most na Lehovec. V souvislosti se zprovozněním trati metra IV.B od 9. listopadu 1998 změnila zastávka Havana jméno na Hloubětín a původní zastávka Hloubětín byla po 67 letech své existence přejmenována na Starý Hloubětín.

V dubnu a květnu 1994 bylo na trati rekonstruováno trolejové vedení a v roce 2001 se uskutečnila oprava tratě na křižovatce s Kbelskou ulicí.

V roce 2006 začaly přípravné práce na celkovou rekonstrukci tratě, plánovanou stále ještě technologií velkoplošných panelů BKV. Naléhavější rekonstrukce projekt ale naštěstí upozaďovaly. Díky tomu byl tento takřka přímý a koncový úsek pražské tramvajové sítě vybrán k jedné obnovené premiéře, tedy návratu bezžlábkových kolejnic na pražské tramvajové tratě.

Samotná rekonstrukce započala 1. března 2010. K přelomové pokládce prvních 15 metrů dlouhých kolejových polí tvořených kolejnicí S49 došlo v pondělí 8. března nad přejezdem Hloubětínská. Během rekonstrukce trvající do 20. dubna 2010, byly zaslepeny a zasypány výstupy z podchodu na nástupiště zastávek Sídliště Hloubětín, což umožnilo přiblížení zastávek ke křižovatce a zřízení bezbariérových přechodů zabezpečených světelnou signalizací. Přestože součástí rekonstrukce nebyla výměna oblouků ve smyčce Lehovec, došlo k nahrazení všech výměn, zřízení radiového ovládání a redukce kolejových spojek v obratišti.

Nově je trať v Poděbradské od přejezdu s Kbelskou po vjezd do obratiště Lehovec tvořena otevřeným kolejovým svrškem s bezžlábkovou kolejnicí S49, upevněnou k betonovým pražcům, které jsou v místě s vysokým sklonem zajištěny pomocí pražcových kotev proti posunu. Následující měření navíc prokázala, že zvolená technologie velmi výrazně snížila hlukovou zátěž okolí tramvajové tratě.

Rekonstrukce tramvajové tratě, jenž proběhla v roce 2010, končila cca 130 metrů před křižovatkou křižovatce Starý Hloubětín a bezžlábkové kolejnice, tehdy nadále převáděla do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Hlavním důvodem nerekonstruování tohoto úseku byl vysoce frekventovaný přejezd přes tzv. průmyslový polokruh (křižovatka Poděbradské, Kbelské a Průmyslové ulice) přes který byla vedena veškerá kamionová doprava mezi dálnicemi D1 a D8. Zprovoznění Vysočanské radiály v listopadu 2011 toto změnilo, a proto bylo možné přistoupit k rekonstrukci zbývajícího úseku. Kromě přemístění stožárů trolejové vedení do středu tramvajového tělesa byl úsek, s výjimkou samotného přejezdu i nadále frekventované křižovatky, zřízen v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49 na železobetonových pražcích.

Samotný přejezd v místě křižovatky Poděbradské, Kbelské a Průmyslové ulice byl navržený společností Hochtief a vyrobený v jihlavské firmě Rieder Beton, s.r.o. Složený je z 19 kusů železobetonových panelů o rozměrech 2,5 x 6,4, 0,38 metru s osovou vzdáleností kolejí 4 metry. Každý díl prefabrikátu, určený pro kolejnice S49 váží takřka 15 tun. Kolejnice jsou do žlabu upevněny s pomocí rektifikačních prvků, pryže a pružné zálivky. Prefabrikáty byly ukládány na 30 cm vysokou betonovou desku a všechny díly přejezdu byly propojeny šroubovými spoji.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v blízkosti smyčky Lehovec, kde je tramvajová trať ještě zřízena klasickou konstrukcí žlábkových kolejnic se zákrytem z velké žulové dlažby, aby byl umožněn vjezd autobusům do obratiště v sousedství naší smyčky. Velmi záhy však koleje tramvajové tratě přechází do otevřeného svršku a následně dochází i k záměně žlábkových kolejnic za bezžlábkové. Koleje tramvajové tratě v přímém úseku míří ke světelně řízené křižovatce se Slévačskou ulicí, a díky přiblížení se také dvoupruhové vozovky pro automobily v našem směru se koleje dostávají do středu mezi protisměrné vozovky. V prostoru světelně řízené křižovatky se Slévačkou ulicí je kolejiště zakryto asfaltovou vozovkou, za ní pak následují zastávky Sídliště Hloubětín. Za zastávkami trať pokračuje v přímém úseku a po cca 100 metrech následuje přechod pro chodce. Trať se v otevřeném svršku blíží ke křižovatce s Chvalskou ulicí, kde je zřízen druhý úrovňový přejezd pro automobily. Za ním se protisměrné koleje přiblíží k sobě, sloupy trolejového vedení umístěné až dosud ve středu musí totiž tento prostor opustit a přestěhovat se k okraji tramvajového tělesa. V následujícím levém oblouku jsou totiž zřízeny zastávky Hloubětín, k nimž mají cestující jediný "legální" přístup podchodem, jehož výstupy však neumožňují zachovat osovou vzdálenost běžnou pro zbylou část tratě. Prostor je tu navíc tak stísněný, že při zahájení provozu bylo nutné projednat výjimky z průjezdného profilu. Za zastávkami se trať v otevřeném svršku napřímí, sloupy trolejového vedení se objeví opět mezi protisměrnými kolejemi a trať pokračuje ke světelně řízení křižovatce s Hloubětínskou ulicí, kde je umístěn třetí z automobilovým přejezdů s asfaltovým zákrytem. V přímém úseku se trať přiblíží k poslední zastávce, jenž dostala podle přilehlé ulice jméno Kbelská. K zastávkám přiléhá úrovňový přechod pro chodce, čehož vyplývá samozřejmě zákryt tramvajového tělesa. Před křižovatkou s Kbelskou ulicí trať opustí otevřený svršek a v prostoru frekventované křižovatky ulic Poděbradská, Kbelská a Průmyslová přechází na cca 50 metrů do konstrukce železobetonových prefabrikovaných panelů, v nichž překročí samotnou světelně řízenou křižovatku. Za ní ještě dalších cca 100 metrech pokračuje v otevřeném svršku ke křižovatce Starý Hloubětín, kde naši cestu ukončíme.

Většina tratě je zřízena klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích v otevřeném svršku. Jen místa přejezdů pro automobily, respektive přechodů pro chodce kryje asfaltový koberec, respektive žulová dlažba. Úsek bezprostředně přiléhající ke smyčce Lehovec je vybudován ze žlábkových kolejnic, následující část až ke křižovatce Starý Hloubětín pak v pražské obnovené premiéře z kolejnic bezžlábkových. Pouze v prostoru frekventované křižovatky ulic Poděbradská, Kbelská a Průmyslová přechází na cca 50 metrů do konstrukce železobetonových prefabrikovaných panelů.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Sídliště Hloubětín
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 74 metrů za křižovatkou s ulicí Slévačská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Sídliště Hloubětín
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Lehovec na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 10 metrů před křižovatkou s ulicí Slévačská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hloubětín
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kbelská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 130 metrů za křižovatkou s ulicí Chvalská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hloubětín
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 66 metrů před křižovatkou s ulicí Chvalská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Kbelská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Nademlejnská a Starý Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 35 metrů před křižovatkou s ulicí Kbelská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Kbelská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 100 metrů za křižovatkou s ulicí Kbelská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Fotocesta po trati Lehovec - Starý Hloubětín
  V počátečním úseku tramvajová trať od smyčky Lehovec míří přímým úsekem s klasickými žlábkovými kolejnicemi a žulovou zádlažbou. Záhy přechází žlábkové kolejnice do otevřeného svršku... ...a žlábkové kolejnice nahradí bezžlábkové. Trať v přímém úseku v otevřeném svršku pokračuje k zastávkám Sídliště Hloubětín. K tělesu tramvajové tratě se připojuje i vozovka pro automobily v našem směru a trať se tak dostává do středu protisměrných vozovek.
  V přímém úseku otevřeného svršku tramvajová trať pokračuje ke světelně řízené křižovatce se Slévačskou ulicí. Ve světelně řízené křižovatce se Slévačskou ulicí se tramvajová trať blíží do prostoru zastávek Sídliště Hloubětín. Přechod pro chodce před prostorem zastávek Sídliště Hloubětín. Prostor zastávek Sídliště Hloubětín. Prostor zastávek Sídliště Hloubětín.
  V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať spěje k přechodu pro chodce. V otevřeném svršku se objevuje přechod pro chodce. V přímém úseku tramvajová trať pozvolna klesá k zastávkám Hloubětín. V přímém úseku tramvajová trať pozvolna klesá k zastávkám Hloubětín. V přímém úseku tramvajová trať pozvolna klesá k zastávkám Hloubětín.
  V přímém úseku tramvajová trať pozvolna klesá k zastávkám Hloubětín. Přejezd pro automobily na úrovni vyústění Chvalské ulice před zastávkami Hloubětín. Za přejezdem u Chvalské ulice se protisměrné tramvajové koleje sbližují a sloupy trolejového vedení se ocitají na kraji tramvajového tělesa. Trať se blíží k zastávkám Hloubětín a na troleji se objevuje omezená rychlost do 20 km/h... ...ale ještě před zastávkami tramvajová trať prochází prostorem výstupů z podchodu. Zúžený profil je důvodem omezené rychlosti.
  V prostoru zastávek Hloubětín se tramvajová trať stáčí levým obloukem. V prostoru zastávek Hloubětín se tramvajová trať stáčí levým obloukem. V prostoru zastávek Hloubětín se tramvajová trať stáčí levým obloukem, za zastávkami se však opět napřímí a mezi kolejemi se znovu objeví sloupy trolejového vedení. Trať se ve středu Poděbradské ulice postupně napřimuje. Trať se ve středu Poděbradské ulice postupně napřimuje.
  V přímém úseku tramvajové tratě budou bezžlábkovými kolejnicemi tvořené koleje pokračovat až k zastávkám Kbelská. V přímém úseku tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ve středu Poděbradské ulice. V přímém úseku tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ve středu Poděbradské ulice. Koleje tramvajové tratě dospěly ke světelně řízenému přejezdu pro automobily na úrovni Hloubětínské ulice. Za přejezdem pro automobily následuje také přechod pro chodce.
  V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať zřízená bezžlábkovými kolejnicemi míří k zastávkám Kbelská. V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať zřízená bezžlábkovými kolejnicemi míří k zastávkám Kbelská. V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať zřízená bezžlábkovými kolejnicemi míří k zastávkám Kbelská. V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať zřízená bezžlábkovými kolejnicemi míří k zastávkám Kbelská. V přímém úseku ve středu Poděbradské ulice tramvajová trať zřízená bezžlábkovými kolejnicemi míří k zastávkám Kbelská.
  Prostor zastávek Kbelská. Prostor zastávek Kbelská. Za zastávkami Kbelská následuje přechod pro chodce. Otevřený svršek tramvajové tratě za zastávkou Kbelská. Devatenáct kusů železobetonových panelů umožňuje tramvajové trati překročení dopravně zatížené křižovatky s Kbelskou ulicí.
  Devatenáct kusů železobetonových panelů umožňuje tramvajové trati překročení dopravně zatížené křižovatky s Kbelskou ulicí. Devatenáct kusů železobetonových panelů umožňuje tramvajové trati překročení dopravně zatížené křižovatky s Kbelskou ulicí, po krátkém úseku otevřeného svršku následuje přechod pro chodce. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi. Závěrečná část tramvajové tratě v přímém úseku před křižovatkou Starý Hloubětín.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021