Smyčka Nový Hloubětín

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Nový Hloubětín


Umístění smyčky Nový Hloubětín na leteckém snímku z roku 1975
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6212 vypravená na linku 19 projíždí dnes již sneseným úsekem tratě od smyčky Nový Hloubětín k místu, kde se dnes napojuje trať u hloubětínské vozovny z vlastního tělesa | nedatováno
Pohled ze smyčky Nový Hloubětín do Kolbenovy ulice směrem k Palmovce na soupravu vozů T3M ev.č.8056+8057 vypravenou na linku 8 stanicující v zastávce | 26.10.1986
Souprava vozů T3M ev.č.8056+8057 vypravená na linku 8 projíždí úsekem, který byl původně jen manipulačními kolejemi smyčky Nový Hloubětín, po zřízení tratě ve Kbelské ulici byla smyčka Nový Hloubětín o část kolejí ochuzena a po vložení výhybek se její někdejší část využívala jako traťová | 26.10.1986
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6139 vypravená na linku 19 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Nový Hloubětín | nedatováno
Na snímku ze smyčky Nový Hloubětín právě souprava vozů T3M ev.č.8062+8063 vypravená na linku 8 opustila zastávku v Kbelské ulici | 26.10.1986
Po zahájení provozu byla smyčka Nový Hloubětín přísně symetrická, na konci tratě v Kolbenově ulici, teprve po zprovoznění tratě v Kbelské ulici byla část kolejí smyčky využita jako traťové a smyčka nově začínala o cca 30 metrů dále | 26.10.1986
Pohled ze smyčky Nový Hloubětín do Kolbenovy ulice směrem k Palmovce na soupravu vozů T3 ev.č.6922+6921 vypravenou na linku 3 stanicující v zastávce | 26.10.1986
Na snímku ze smyčky Nový Hloubětín právě souprava vozů T3M ev.č.8063+8062 vypravená na linku 8 opustila kruhový objezd a Kolbenovou ulicí míří k Palmovce | 26.10.1986
Souprava vozů T3 ev.č.6922+6921 vypravená na linku 3 odbočuje z Kolbenovy do Kbelské ulice, na snímku je patrná nástupní zastávka vnitřní koleje smyčky Nový Hloubětín | 26.10.1986
Souprava vozů T3 ev.č.6948+6949 vypravená na linku 3 odbočuje z Kbelské do Kolbenovy ulice, vjíždí do středu kruhového objezdu, zleva se připojuje vnitřní kolej a odpojuje vnější kolej smyčky Nový Hloubětín | 26.10.1986
Na snímku ze smyčky Nový Hloubětín právě souprava vozů T3M ev.č.8062+8063 vypravená na linku 8 opustila zastávku v Kbelské ulici | 26.10.1986
Prodloužená tramvajová trať do Nového Hloubětína od smyčky Kolbenova továrna byla do provozu uvedena 27. října 1948, podle nezrealizovaného projektu z válečného roku 1942. Stavba tratě proběhla za pomoci brigádníků, jak bylo ostatně v té době vcelku obvyklé. Trať byla poslední pražskou novostavbou koncové trati ukončenou kolejovými přejezdy namísto smyčky.

Dvoukolejná koncová smyčka byla zprovozněna až 17. dubna 1949. Nejprve zůstávala smyčkou koncovou, přísně symetrickou vůči trati v Kolbenově ulici s protisměrně pojížděnými oblouky, obdobně jako smyčky Podbaba a Petřiny. Od zahájení provozu hloubětínské vozovny v roce 1951 svůj status ztratila, ač pro cestující i nadále zůstávala smyčkou koncovou. Do smyčky byla zapojena spojovací trať vedená Kbelskou ulicí. Tato trať si až do zprovoznění nové tramvajové tratě na Lehovec od 30. června 1976 zachovávala manipulační charakter, sloužící pouze k napojení hloubětínské vozovny na kolejovou síť. Trať ve Kbelské ulici byla napojena velmi kuriózně - s využitím dvou výhybek odbočovala totiž až ze samotné smyčky, jejíž deponovací kapacita byla tímto zásahem a zkrácením kolejí snížena.

Zřejmě v roce 1959 byl dokončen silniční kruhový objezd v okolí smyčky, která se tak ocitla ve středu vozovek se stále vzrůstající intenzitou automobilové dopravy, která nakonec stála na konci existence smyčky. V 80. letech se výstavba tzv. průmyslového polookruhu přiblížila až na křižovatku ulic Kbelská a Poděbradská, přičemž jeho další pokračování nutně vyžadovalo rozšíření Kbelské ulice. To však bylo podmíněno zrušením spojovací tratě ve Kbelské ulici a smyčky Nový Hloubětín včetně výstavby přeložky tratě napojující hloubětínskou vozovnu na kolejovou síť.

Výstavba přeložky byla zahájena na počátku roku 1986. Od 22. června 1987 byl přerušen tramvajový provoz v úseku od smyčky Vysočanská po smyčku Nový Hloubětín, aby bylo možné napojit tramvajovou přeložku na jejím severním konci. K tomuto datu bylo zároveň zrušeno cca 500 koncových metrů původní tratě z roku 1948, včetně smyčky Nový Hloubětín.

Místy, která byla ještě před lety takřka idylická, a kde pod konejšivými stíny korun stromů odpočívaly tramvajové vlaky před svou cestou zpět do centra Prahy, a kde dnes projedou denně desetitisíce automobilů, vzpomínají na zvuk tramvajového zvonce již jen pamětníci.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022