Trať Lehovec - Starý Hloubětín původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Lehovec - Starý Hloubětín
původní podoba


Souprava vozů T6A5 ev.č.8633+8634 vypravená motolskou vozovnou na linku 3 burácí po velkoplošných panelech BKV ke smyčce Lehovec. | 26.4.2008
Čtyřnásobný pohled do minulosti na jedné fotografii... V pražských ulicích již nepotkáme klasické vozy KT8D5 ani linku 19, v zastávce Sídliště Hloubětín již neleží velkoplošné panely BKV a i ten podchod na zastávku odnesl prach... | 17.10.2007
Souprava vozů T3M ev.č.8070+8049 vypravená na linku 3 stanicuje v zastávce Hloubětín. | 25.2.2010
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9096 vypravený na linku opustil zastávku Kbelská a míří k zastávce Hloubětín. | 27.2.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9166 vypravený na linku 19 opustil smyčku Lehovec a na trati zřízené velkoplošnými panely BKV míří k zastávce Sídliště Hloubětín. | 25.2.2010
Do zastávky Hloubětín vjíždí vůz Škoda 14T ev.č.9163 vypravený na linku 19. | 25.2.2010
Vůz T3R.P ev.č.8560 vypravený na linku 19 míří k zastávce Hloubětín. | 1.3.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9091 vypravený na linku 19 stanicuje v zastávce Kbelská. | 28.5.2008
Cestu po původní podobě tramvajové trati, zřízené do roku 2010 metodou velkoplošných panelů BKV, začneme u koncové smyčky Lehovec, trať je v celém úseku vedena na zvýšeném tělese mezi protisměrnými vozovkami Poděbradské ulice.

V přímém úseku trať dospěje ke křižovatce se Slévačskou ulicí, po jejímž překonání jsou umístěné zastávky Sídliště Hloubětín, vybavené podchodem pro snadnější přístup cestujících přes čtyřpruhovou frekventovanou komunikaci. Trať po opuštění prostoru zastávky pokračuje přímým úsekem na zvýšeném tělese ve středu Poděbradské ulice až ke křižovatce s Chvalskou ulicí. Zde se trať začíná stáčet do levého oblouku, míjí zúžený prostor mezi výstupy z podchodu a míří do prostoru zastávky Hloubětín, která je umístěna v nepříznivém levém oblouku. I její součástí je podchod pro chodce, který byl v roce 1999 propojen s výstupem z nově zřízené stanice metra Hloubětín.

Trať ještě pár metrů pokračuje v levém oblouku, ale již na světelně řízené křižovatce s Hloubětínskou ulicí opět pokračuje přímým úsekem ve středu Poděbradské ulice. Před světelně řízenou křižovatkou se Kbelskou ulicí je zřízena poslední zastávka tratě, nesoucí jméno Kbelská. Za zastávkou následuje již zmíněná světelná křižovatka, kde kdysi byla i křižovatka tramvajová, odbočovala tu trať do Kbelské ulice.

Po překročení světelné křižovatky zbývá již jen posledních pár metrů ke křižovatce Starý Hloubětín u stejnojmenné smyčky, kde naše cesta končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Sídliště Hloubětín - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 74 metrů za křižovatkou s ulicí Slévačská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Sídliště Hloubětín - nácestná zastávka ve směru k zastávce Lehovec na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 40 metrů před křižovatkou s ulicí Slévačská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hloubětín - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kbelská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 130 metrů za křižovatkou s ulicí Chvalská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hloubětín - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 66 metrů před křižovatkou s ulicí Chvalská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kbelská - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Nademlejnská a Starý Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 35 metrů před křižovatkou s ulicí Kbelská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kbelská - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hloubětín na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Poděbradská, 100 metrů za křižovatkou s ulicí Kbelská, nástupiště pro dva vlaky 2xT

Fotocesta po trati Lehovec - Starý Hloubětín
Počátek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV u koncové smyčky Lehovec. Tramvajovou trať v počátku odděluje od pravé části vozovky živý plot z keřů. K tramvajové trati vedené na zvýšeném tělese se již připojila i pravá část vozovky. Před zastávkami Sídliště Hloubětín je v prostoru křižovatky se Slévačskou ulicí zřízen přejezd pro automobily. Před zastávkami Sídliště Hloubětín jsou umístěny výstupy z podchodu pro chodce.
Prostor zastávek Sídliště Hloubětín. I za zastávkami Sídliště Hloubětín pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese přímým úsekem. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Poděbradské ulice mezi zastávkami Sídliště Hloubětín a Hloubětín. Pro tramvajovou trať v Poděbradské ulici jsou typické stožáry trolejového vedení umístěné mezi protisměrnými kolejemi. Přejezd pro automobily před zastávkami Hloubětín, na křižovatce s Chvalskou ulicí.
V bezprostřední blízkosti zastávek Hloubětín je trolejové vedení umístěno na výložnících bočně umístěných sloupů. Před zastávkami Hloubětín jsou zřízeny výstupy z podchodu pro chodce, který byl napojen na vestibul stanice metra Hloubětín. Ochranné zábradlí výstupů z podchodu bylo při rekonstrukci doplněno obkladem, který velmi omezuje průjezdní profil tramvají. Z tohoto důvodu je zde maximální povolená rychlost 20km/h aby nedošlo k rozkyvu skříně tramvaje. Již v prostoru zastávek Hloubětín se tramvajová trať stáčí do - pro umístění zastávky  - nepříznivého levého oblouku. I po opuštění prostoru zastávek Hloubětín pokračuje tramvajová trať v levém oblouku, trolejové vedení je uchyceno na převěsy. Tramvajová trať pozvolna přechází z levého oblouku do přímého úseku.
Od místa, kde se koleje tramvajové tratě mezi zastávkami Hloubětín a Kbelská napřímí, jsou opět sloupy trolejového vedení umístěné mezi protisměrnými kolejemi. V přímém úseku tramvajové tratě před zastávkou Kbelská je zřízen třetí přejezd pro automobily na světelně řízené křižovatce s Hloubětínskou ulicí. Tramvajová trať pokračuje ve středu Poděbradské ulice na zvýšeném tělese k zastávce Kbelská. Tramvajová trať pokračuje ve středu Poděbradské ulice na zvýšeném tělese k zastávce Kbelská. Prostor zastávek Kbelská.
Za zastávkou Kbelská pokračuje tramvajová trať dalších cca 30 metrů na vlastním tělese do prostoru mamutí křižovatky s Kbelskou ulicí. Tramvajová trať překračuje prostor křižovatky s Kbelskou ulicí, vpravo kdysi odbočovala na tramvajovou trať vedenou Kbelskou ulicí. Po překročení křižovatky se Kbelskou ulicí se tramvajová trať opět vrací na zvýšené těleso. Tramvajové trati zbývá již jen posledních pár metrů ke křižovatce Starý Hloubětín. Závěrečný úsek tramvajové tratě před křižovatkou Starý Hloubětín.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021