Dočasná křižovatka Prašný most

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dočasná křižovatka Prašný most


Výstavba automobilového tunelového komplexu Blanka se rozsahem svých prací na povrchu dá, zejména v oblasti Prahy 6 a 7, přirovnat k výstavbě prvních úseků pražského metra. Nejenže tehdy byly ulice v centrální části města obdobným způsobem rozkopány, ale zároveň vznikla celá řada kolejových provizorií, z nichž bezpochyby to nejznámější se nacházelo uprostřed Václavského náměstí.

V poslední fázi existence původní křižovatky Prašný most již byl pojížděn jen oblouk mezi Sirotčincem a Vítězným náměstím, z tohoto důvodu došlo k zavaření jazyků pojížděných výhybek do odbočných směrů. | 17.5.2010
V poslední fázi existence původní křižovatky Prašný most již byl pojížděn jen oblouk mezi Sirotčincem a Vítězným náměstím, z tohoto důvodu došlo k zavaření srdcovek do pojížděných směrů. | 17.5.2010
V poslední fázi existence původní křižovatky Prašný most již byl pojížděn jen oblouk mezi Sirotčincem a Vítězným náměstím. Vrchol křižovatky směr Hradčanská byl za sjezdovou výhybkou ukončen a zaasfaltován. | 6.10.2009
Oblast okolo křižovatky na Prašném mostě již připomíná krajinu po výbuchu, tramvaje zatím využívají původní křižovatku Prašný most, ale již jen v oblouku od Sirotčince k Vítěznému náměstí. A za ohradami se rodí výrazná část dočasné křižovatky, na níž bude tramvajový provoz převeden. | 2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most v pohledu od Sirotčince. | 31.10.2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most v pohledu od Sirotčince. | 31.10.2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most v pohledu od Vítězného náměstí. | 31.10.2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most v pohledu k Vítěznému náměstí, následné koleje zatím jen ústí do prázdna. | 31.10.2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most v pohledu od Sirotčince. | 31.10.2009
Vznikající dočasná křižovatka Prašný most. | 31.10.2009
V téhle podobě křižovatky Prašný most se nevyskytují tramvaje. Není pro ně místo... Původní křižovatka již neexistuje, dočasná křižovatka je součástí vozovky a čeká na propojení s přibližující se tratí od Hradčanské. | 2010
Nedokončený vrchol dočasné křižovatky Prašný most k Sirotčinci několik měsíců ústil do stavebních ohrad... | 15.4.2010
Nedokončený vrchol dočasné křižovatky Prašný most k Sirotčinci několik měsíců ústil k původní poloze Svatovítské ulice a ukazoval tak výrazný směrový posun oproti původní křižovatce. | 15.4.2010
Po dokončení povrchů vozovek sloužila dokončená část dočasné křižovatky Prašný most jako deponie materiálu pro pokračující výstavbu tratě. | 17.5.2010
Konec původní křižovatky Prašný most se blíží, koleje dočasné křižovatky již ústí několik měsíců zpod stavební ohrady a sloup, jak text hlásá, přijde k odstranění... | 31.5.2010
V oblouku dočasné křižovatky Prašný most mezi Vítězným náměstím a Hradčanskou již opět jezdí tramvaje. Protože chybí napojení k Sirotčinci, jsou zatím troleje zavěšeny jen v tomto pojížděném směru. | 19.9.2010
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 dokončuje v prostoru dočasné křižovatky Prašný most odbočení v tu chvíli jediným možným obloukem od Vítězného náměstí k Hradčanské, což potvrzující také troleje zavěšené pouze v tomto oblouku.  | 5.9.2010
Takřka po roce se dočkal dokončení chybějící vrchol dočasné křižovatky Prašný most od Sirotčince. | 19.9.2010
Takřka po roce se dočkal dokončení chybějící vrchol dočasné křižovatky Prašný most od Sirotčince. | 19.9.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7142 vypravený na linku 2 odbočuje obloukem dočasné křižovatky Prašný most od Vítězného náměstí k Sirotčinci. | 8.10.2010
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8262+T3R.PV ev.č.8164 vypravená na linku 26 dokončuje v oblouku dočasné křižovatky Prašný most odbočení od Vítězného náměstí k Hradčanské. | 8.10.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8233+8234 vypravená na linku 18 projíždí přímým směrem dočasné křižovatky Prašný most od Sirotčince k Hradčanské. | 8.10.2010
Vůz T3M2-DVC ev.č.8082 vypravený na linku 15 zahájil odbočení obloukem dočasné křižovatky Prašný most odbočení od Vítězného náměstí k Hradčanské. | 8.10.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7186 vypravený na linku 25 projíždí přímým směrem dočasné křižovatky Prašný most od Hradčanské k Sirotčinci. | 20.10.2010
Vůz T3R.PLF ev.č.8263 vypravený na linku 25 projíždí přímým směrem dočasné křižovatky Prašný most od Hradčanské k Sirotčinci. | 14.8.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8665+8666 vypravená na linku 20 odbočuje obloukem dočasné křižovatky Prašný most od Hradčanské k Vítěznému náměstí. | 14.8.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7200+7201 vypravená na linku 26 odbočuje obloukem dočasné křižovatky Prašný most od Hradčanské k Vítěznému náměstí. | 29.10.2012
EPILOG: ...zatímco tramvaje a automobily vesele jezdí po dočasné přeložce, za stavebními ohradami se již rodí definitivní podoba křižovatky Prašný most. | 26.10.2012
A tak v srpnu 2008 započaly stavební práce také na křižovatce Prašný most a v jejím okolí. Na prknech projektantů se totiž obě tunelové trouby, včetně jejich vyústění objevily v prostoru křižovatky uložené poměrně mělce pod povrchem. Proto bylo vhodné provést výkopové práce z povrchu. Protože nebylo možné prostor na několik let zcela uzavřít, bylo rozhodnuto o dočasném přesunutí křižovatky do polohy, která nebude kolizní a bude zřízena nad dokončenou částí tunelu, s tím, že navážena na již dokončenou část nového přemostění ve Svatovítské ulici. Ale nepředbíhejme...

Nejprve byl k 1. únoru 2009 přerušen tramvajový provoz v ulici Milady Horákové od Špejcharu. Na křižovatce bylo částečně sneseno trolejové vedení, a jelikož se již nebude dále využívat, došlo experimentálně k zavaření výměn a srdcovek křížení za účelem prodloužení životnosti kolejové konstrukce, na které byla navíc přesunuta autobusová doprava.

V květnu 2009 začala výstavba nového přemostění železniční tratě ve Svatovítské ulici resp. východní poloviny mostu, která po následující období sloužila také jako tramvajové provizorium. V průběhu roku 2009 dochází k navážení zeminy a úpravě zemní pláně pro odsunutou křižovatku. Ta začíná od začátku srpna pomalu získávat obrysy a 25. srpna 2009 již leží první kusy kolejového rozvětvení na svém místě. Přestože nové přemostění není ještě úplně hotové, křižovatka je již celá od 29. listopadu usazena ve štěrkovém loži, avšak ani na jedné straně není napojena na kolejovou síť. Další práce však přeruší zimní pauza a sněhová nadílka.

Ústup mrazíků umožní v březnu vyasfaltování provizorní křižovatky a k 22. březnu 2010 i další změnu dopravního režimu v oblasti, kdy je automobilový provoz převeden na nově zřízenou provizorní křižovatku. Autobusy i tramvaje však stále ještě využívají tramvajové těleso tvořené velkoplošnými panely BKV, které se pod namáháním den ode dne více propadají a množí se omezené rychlosti, přičemž v původní křižovatce Prašný most je nutné provádět každý týden svářečské zákroky pro zachování provozu tramvají.

Od začátku dubna probíhala výstavba přeložky tramvajové tratě na přemostění železniční trati a 16. dubna 2010 se zde objevují první pražce, do kterých se montují nové kolejnice. K 19. dubnu je nový úsek propojený s již dříve položenou provizorní křižovatkovou konstrukcí na Prašném mostě a probíhá zaštěrkování tratě. K 16. květnu je na mostě položen již asfaltový koberec, ale stále chybí jakékoliv propojení na původní komunikaci.

Poslední tramvajové vozy přejely přes původní přemostění Svatovítské 1. června 2010 v brzkých ranních hodinách, čímž dochází k dlouhodobému dvouměsíčnímu přerušení provozu v oblasti a propojování kolejových provizorií. Od téhož dne se autobusová doprava přesunuje na přeložku a uvolňuje místo stavbařům pro likvidaci tramvajové tratě na třídě Milady Horákové v místě budované vjezdové rampy do tunelu.

Dopoledne 15. června dochází k definitivnímu ukončení provozu po starém přemostění Svatovítské. Okamžitě dochází k trhání velkoplošných panelů BKV i ve zbývající části tramvajové tratě ve Svatovítské a postupné likvidaci starého mostu.

V průběhu celého roku 2010 dochází k postupné výstavbě tunelu v prostoru Hradčanské a od června i k výstavbě definitivní tramvajové tratě od Špejcharu přibližně do míst, kde kdysi bývala zastávka Bruska u budovy Národního archivu. Dále již se jedná o provizorní propojení k odsunuté křižovatce Prašný most.

Předpokládaný termín zprovoznění provizorní křižovatky plánovaný na začátek školního roku se povedlo dodržet, a jelikož ověřovací jízda dvojicí vozů KT8D5.RN2P ev.č.9069 a 9083 proběhla úspěšně, bylo možné od 1. září 2010 sem navrátit tramvajový provoz. Avšak zatím pouze ve směru Vítězné náměstí – Hradčanská. Tramvajová trať od křižovatky Sirotčinec po provizorní křižovatku zůstávala nepropojena až do 1. října 2010.

Odsunutá provizorní křižovatka Prašný most fungovala ve 3 fázovém řízení s pevnou délkou cyklu světelné signalizace. V přímém směru délka tramvajového volna umožnovala průjezd dvou vlaků v následu, stejně jako odbočení od Vítězného náměstí k Sirotčinci. Zbylé směry umožňovaly průjezd jedné soupravy, což moc neprospívalo pravidelnosti provozu a zejména ve směru od Hradčanské se často tvořily kolony.

Koncem září 2012 začala svou podobu nabírat i definitivní podoba křižovatky. Nejprve se zde začaly rýsovat jen obruby lemující vozovky, k 22. říjnu 2012 se zde objevují první dřevěné pražce nového rozvětvení.

Provizorní křižovatka by, podle předpokladů, měla sloužit tramvajím do 1. března 2013, kdy doje k nepřetržité několikaměsíční výluce tramvají ve Svatovítské ulici a napojování tratě do definitivní polohy, spojené s rekonstrukcí úseku ke křižovatce Vítězné náměstí.

Dočasná křižovatka Prašný most je vybavena pouze výhybkami s pružnými jazyky. Rozjezdové výhybky jsou vybaveny radiovým ovládáním. Díky dočasnosti jsou výhybky opatřeny čísly z číselné řady 900, která se využívá v sestupné řadě. Výhybka od Vítězného náměstí obdržela ev.č.996, od Sirotčince ev.č.997 a od Hradčanské ev.č.998. Křižovatka je klasické konstrukce kolejnic na dřevěných pražcích. Kryt křižovatky tvoří asfaltový povrch.

V běžném provozu jsou pojížděny všechny tři směry křižovatky.

Fotocesta po dočasné křižovatce Prašný most
Rozvětvení křižovatky Prašný most od Hradčanské, přímý směr míří k Sirotčinci, pravé oblouky na Vítězné náměstí. Rozvětvení křižovatky Prašný most od Hradčanské, přímý směr míří k Sirotčinci, pravé oblouky na Vítězné náměstí. Rozvětvení křižovatky Prašný most od Vítězného náměstí, levé oblouky míří na Hradčanskou, pravé k Sirotčinci. Rozvětvení křižovatky Prašný most od Sirotčince, levé oblouky odbočují na Vítězné náměstí, přímý směr míří na Hradčanskou. Rozvětvení křižovatky Prašný most od Sirotčince, levé oblouky odbočují na Vítězné náměstí, přímý směr míří na Hradčanskou.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022