Ústřední dílny Hostivař povrchová kolej

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ústřední dílny Hostivař
povrchová kolej


Rok 2011 se zapíše do historie jako rok zahájení masivní obnovy vozového parku pražských tramvají. Dodávky nových nízkopodlažních vozů Škoda 15T s sebou přináší také masivní vyřazování, šrotaci a odprodej vozů T3 v různých modifikacích. Každý nový nízkopodlažní vůz nahradí dva vozy T3, a tak se ve vozovnách a ústředních dílnách začaly hromadit odstavené vozy T3, jejichž kilometrické proběhy, případně poškození po dopravních nehodách, znemožňují další zařazení do provozu v ulicích.

Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Povrchová výhybka Californien v akci k návozu vozů na popvrchovou kolej. | 22.12.2011
V posledním čtvrtletí roku 2011 jsou tak ve vozovnách Hloubětín, Strašnice, Vokovice, Žižkov a Ústředních dílnách odstaveny téměř čtyři desítky nevyužitelných vozů. Kapacitní problémy však nejsou to jediné, co působí ve vozovnách problémy. Většina kolejí v lodích vozoven navíc nesplňuje parametry pro odstavení nových moderních a těžších vozidel, protože od uvedení do provozu většinou neprošly zásadní opravou či rekonstrukcí. V prosinci je zahájena výluka sedmi kolejí vozovny Motol, která je nucena některé své kmenové vozy, z důvodu snížení deponovací kapacity rozdělit mezi vozovny Hloubětín (vozy Škoda 14T) a Strašnice a Žižkov (vozy T6A5) a tudíž odstavené vozy překáží.

Kapacitní problém ve vozovnách se Dopravní podnik rozhodl vyřešit netradičním způsobem, který byl, v daleko menší míře, již před lety využit v areálu vozovny Motol. Areál Ústředních dílen totiž disponuje mnoha volnými prostranstvími. Jedno takové se nalézá v prostoru komunikace vedené souběžně s objízdnou a zkušební kolejí. Od 19. prosince se v tomto prostoru objevili pracovníci vrchní stavby, kteří z kolejnic B1, umístěných na vozovku a pospojovaných železnými pásy vybudovali povrchovou kolej k odstavení nepotřebných vozů.

Kolej je dlouhá cca 200 metrů a je na ní odstaveno tzv. na prsa 14 vozů T3 a modifikací. Na jednom z konců jsou z vnější strany kolejnic navařeny kostky s otvorem a kuželovým náběhem pro šroubové spojení s povrchovou spojkou Californien, jejímž prostřednictvím dochází ke kolejovému propojení s objízdnou kolejí. Jelikož není provizorní kolej zatrolejována, bylo nutné vyhledat způsob, jakým vozidla na kusou kolej odstavit. K tomu posloužilo posunovací zařízení Zagro Maxi, užívané k přesunu vozů po nezatrolejovaných kolejích v hale Ústředních dílen.

Zkušební jízdu provedl 21. prosince 2011 vůz T3SUCS ev.č.7042, který byl již delší dobu odstaven na souběžné objízdné koleji. V průběhu dalších dní se pak na provizorní kusou kolej postupně přesunuly i další odstavené vozy z předjízdné koleje. Ve finální fázi jsme tak na povrchové koleji mohli vidět vozy typu T3 ev.č.6813, 6816, 6821, 6876, 6900 a 6944, vůz typu T3SU ev.č.7016 a konečně i typu T3SUCS ev.č.7042, 7048, 7068, 7088, 7089, 7099 a 7196. Po jejich přesunu byla kolejová spojka opět demontována. Odstavené vozy čekají na šrotaci, či pokud se ještě vůbec najde kupec, odprodej.

S ohledem na blížící se uzavírku vozovny Vokovice pro výstavbu další části přeložky tratě na Evropské ulici a s tím souvisejícím vypravování vozovny z areálu Ústředních dílen došlo mezi 26. a 27. březnem 2012 k vyklizení koleje a odstavené vozy se většinou opět objevily rozstrkané po celém areálu dílen.
Kolona odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti posunovacího vozu T3M ev.č.5551. | 23.3.2012
Posunovací zařízení Zagro Maxi v akci s vozem T3SUCS ev.č.7042, který premiérově okouší povrchovou kolej. | 23.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7088 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vozy T3SUCS ev.č.7088 a 7042 odstavené na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6944 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6944 a vozy T3SUCS ev.č.7088, 7042 odstavené na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7196 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7196 v koloně odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012
Vůz T3SUCS ev.č.7196 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6816 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vůz T3 ev.č.6816 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6821 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6821 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7048 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7068 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7099 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7089 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012
Vůz T3SUCS ev.č.7089 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6876 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6876 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6900 odstavený v čele kolony vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti vozů Škoda 14T. | 20.2.2012 Vůz T3 ev.č.6900 odstavený v čele kolony vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti vozů Škoda 14T. | 23.3.2012
Kolona odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024