Křižovatka Zámecká původní poloha

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Zámecká
původní poloha


Vznik původní křižovatky Zámecká úzce souvisí s původní polohou tramvajové tratě v Otakarově ulici, vozovnou Pankrác a manipulační kolejí v ulici Na Zámecké.

Setkání vozu T1 ev.č.5100 vypraveného na linku a motorového rychlíku Vindobona tvořeného motorovou jednotkou DR řady 175 u starého podjezdu do Otakarovy ulice v Nuslích. Za povšimnutí stojí nejen původní dřevěná budka pro výhybkáře, přestože si řidič musel jít výhybku přehodit ručně, ale zejména původní stav Otakarovy ulice, a také stále jednokolejné provedení původní křižovatky Zámecká, do níž ještě není vložen provizorní oblouk umožňující tramvajím výjezd z ulice Na Zámecké do Vršovic. | 20.4.1975
Vůz T1 ev.č.5133 vypravený na linku 4 míjí při jízdě Otakarovou ulicí v její původní poloze odbočku na jednokolejnou tramvajovou trať v ulici Na Zámecké. | 5.11.1975
Vůz T1 ev.č.5129 vypravený na linku míří k původní zastávce Otakarova. Díky trolejovému vedení zjišťujeme, že složitý dopravní režim během přestavby Otakarovy je na spadnutí, nejenže je připraven provizorní oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic, ale také kolejový přejezd před zastávkou. | 18.7.1976
Vůz T3 ev.č.6835 vypravený na linku 18 vyjíždí protisměrným obloukem z ulice Na Zámecké. Po odbočení vlevo se na správnou kolej ve směru jízdy dostane s pomocí kolejové spojky. Protože již jde o pravidelný provoz, nikoliv je manipulační výjezdy a zatažení vozovny, v pozadí vidíme dočasnou světelnou signalizaci. | 10.10.1976
Souprava vozů T3 ev.č.6430+6431 vypravená na linku 19 vyjíždí z ulice Na Zámecké na původní trať v Otakarově ulici. Díky tomu, že trať v ulici Na Zámecké byla částečně jednokolejná, souprava vozů musí nejprve vyjet do protisměru a s pomocí vloženého kolejového přejezdu se teprve následně dostane na správnou kolej. | 10.10.1976
Vůz T1 ev.č.5077 vypravený na linku 4 po opuštění zastávky Otakarova překonává trojúhelník ústící do ulice Na Zámecké a dostává se na sjezdovou výhybku přidaného oblouku. Proto je v tomto prostoru vozovka provizorně upravena asfaltem a nikoliv dlažbou. | 23.7.1976
Souprava vozů T3 ev.č.6184+6185 vypravená na linku 19 projíždí protisměrnou kolejí tramvajové tratě v ulici Na Zámecké, tedy v její části, která již dnes neexistuje. Po odbočení vlevo se na správnou kolej dostane s pomocí kolejové spojky. | 10.10.1976
Souprava vozů T3 ev.č.6494+6495 vypravená na linku 19 odbočuje do ulice Na Zámecké z původní tramvajové tratě v Otakarově ulici. V pravé části snímku je vidět výhybkou odbočující kolej přidaného oblouku, který umožňoval výjezd směrem do Vršovic. Kryt všech provizorií tvořil asfaltový povrch.  | 10.10.1976
Vůz T3 ev.č.6914 vypravený na linku 18 vyjíždí protisměrným obloukem z ulice Na Zámecké. Po odbočení vlevo se na správnou kolej ve směru jízdy dostane s pomocí kolejové spojky. | 10.10.1976
Vůz T3 ev.č.6930 vypravený na linku 18 vjíždí do ulice Na Zámecké. | 10.10.1976
V listopadu 1956 dokončená jednokolejná manipulační trať vedená ulicí Na Zámecké, která měla zjednodušit zatažení tramvají do vozovny Pankrác ve směru od Vršovic, se totiž na původní polohu tratě v Otakarově ulici napojovala jednokolejným trojúhelníkem, který umožňoval vjezd na trať jak od Nuslí, tak od Vršovic.

Poté co začala v roce 1976 rozsáhlá rekonstrukce uzlu Otakarova, spočívající v přeložce komunikace, tramvajové tratě a zboření několika domů, bylo nutné v ulici Na Zámecké jezdit s tramvajemi oběma směry. Křižovatka Zámecká tak byla od 26. července 1976 doplněna o oblouk z ulice Na Zámecké k Vršovicím. Tramvaj odbočující vpravo tedy po jednokolejné trati přijela až k výhybce, a zde již pravým obloukem, který byl pojížděn jednosměrně, odbočila.

Z prostorových důvodů však nebylo možné podobný oblouk zřídit i ve směru do Nuslí, tedy doleva. Proto byl v Otakarově ulici do hlavní tratě umístěn kolejový přejezd, s jehož pomocí se tramvaj dostala na správnou kolej ve směru jízdy. Zkrátka při odbočování vlevo jela tramvaj po obousměrně pojížděném oblouku, následně se napojila na protisměrnou levou traťovou kolej, a po několika desítkách centimetrů jízdy v protisměru za pomoci kolejové spojky přejela na správnou kolej ve směru jízdy, tedy pravou.

Z počátku se obousměrnost tratě v ulici Na Zámecké využívala pouze k výjezdům a zátahům vlaků vozovny Pankrác. Pro směr z vozovny se trať směla využívat v době mezi 4:30 – 7:00 hodinou a 12:00 – 16:00 hodinou. Do vozovny se po trati smělo jezdit mezi 7:00 – 10:00 hodinou a 17:00 – 1:00 hodinou. Následně byla od 20. září 1976 vyloučena z provozu trať v Nuselském údolí a ulicí Na Zámecké jezdila pravidelná linka 18. Provoz řídila světelná signalizace a nebyl proto již omezen jen na určité hodiny.

V rámci třetí etapy byl od 13. října 1976 zrušen provoz po staré trati v Otakarově ulici a na všech provizoriích a začalo napojování přeložky. V této době skončilo pravidelné využívání tratě v ulici Na Zámecké pro manipulační jízdy vozovny. Od 23. října 1976 byl zahájen provoz na přeložené trati v Otakarově ulici, situované až od 21 metrů jižněji na vlastní těleso a vedené novým podjezdem pod železniční tratí. Provoz na trati v ulici Na Zámecké byl až 17. prosince 1976 poté, co byla dokončeno napojení křižovatky Zámecká, která zůstala, stejně jako v období před přestavbou, v podobě jednokolejného trojúhelníku, jen ležícího ve zcela jiné poloze, protože trať byla o několik desítek metrů zkrácena.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021