Trať Holyně - Sídliště Barrandov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Holyně - Sídliště Barrandov


Vůz KT8D5.RN2P #9072 během výuky nových řidičů pod vedení instruktora Františka Zahnáše. | 13.4.2022

V pátek 8. dubna 2022 byl slavnostně zahájen provoz na novostavbě tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně. Oč rychlejší byla samotná výstavba, o to pomalejší bylo samotné zahájení stavby. I tom je tento článek.

Letecká mapa oblasti budoucí tramvajové tratě vznikla v roce 2006.
Zelený koridor pro budoucí tramvajovou trať podél Werichovy ulice v pohledu ke smyčce Sídliště Barrandov od křižovatky s budoucí ulicí Miloše Havla. | 28.6.2011
Zelený koridor pro budoucí tramvajovou trať podél Werichovy ulice. | 14.4.2017
Kusé koleje u smyčky Sídliště Barrandov jen zhruba rok končily v křoví zeleného pásu podél Werichovy ulice. | 29.5.2020
Těleso budoucí tramvajové tratě mezi zastávkami Holyně a Náměstí Olgy Scheinpflugové po skrývce ornice. | 5.7.2021
Prostor budoucího oblouku tramvajové tratě mezi zastávkami Náměstí Olgy Scheinpflugové a Sídliště Barrandov v místě křižovatky s ulicí Miloše Havla. | 5.7.2021
Práce na spodních vrstvách tramvajového tělesa včetně odvodnění. | 26.9.2021
Pohled z konce kusých kolejí nulté etapy u smyčky Sídliště Barrandov na vznikající těleso tramvajové podél Werichovy ulice. | 20.11.2021
První metry položených kolejí u vznikajícího obratiště Holyně. | 20.11.2021
Těleso tramvajové tratě podél Werichovy ulice. | 15.1.2022
Těleso tramvajové tratě podél Werichovy ulice v pohledu od křižovatky s ulicí Miloše Havla. | 15.1.2022
Na konci kusých kolejí u smyčky Sídliště Barrandov, tedy na konci nulté etapy stavby tratě do Holyně oddychují odstavené vozy T3R.PLF #8261 a #8285. Na jaře roku 2020 probíhající rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov Dopravní podnik využil také k úpravám smyčky Sídliště Barrandov a vložení kolejových konstrukcí tratě pro prodloužení do Holyně. Na tuto etapu rekonstrukce navázala další etapa, během níž pokračovala rekonstrukce tratě v Nádražní ulici. Pro zachování ostrovního provozu mezi Hlubočepy a Sídlištěm Barrandov byly vzniklé kusé koleje využívány k odstavu vozů nadbytečných v mimošpičkových obdobích a o víkendech, neboť smyčka Sídliště Barrandov má po uvedených stavebních úpravách zmenšenou deponovací kapacitu. | 29.5.2020
Na konci kusých kolejí u smyčky Sídliště Barrandov, tedy na konci nulté etapy stavby tratě do Holyně, stojí úplně první tramvaje, které se na tyto koleje podívaly. Jde o soupravy vozů T3R.PLF #8274+#8284 a #8285+#8261. Obě soupravy provedly první ověřovací jízdy zrekonstruované tratě Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Na kusých kolejích stojí přesně tak, jak od Hlubočep přijely souběžnou jízdou. Vzdálenější vlak na snímku se tedy z Hlubočep pohyboval zpětným pohybem. | 29.5.2020
Na konci kusých kolejí u smyčky Sídliště Barrandov, tedy na konci nulté etapy stavby tratě do Holyně oddychuje odstavený vůz T3R.PLF #8285. | 29.5.2020
Je krátce po 8:15 hodině a před úsekovým děličem na donedávna kusé koleji u smyčky Sídliště Barrandov, který rozděluje napájení úseku, vyčkává měřící vůz T3 #5521 na zahájení první zkušební jízdy po novostavbě tramvajové tratě do Holyně. Na troleji je patrná návěst ukončující zónu s omezenou rychlostí do 30 km/h z důvodů šířeji rozebraných v textu článku. | 4.4.2022
Měřící vůz T3 #5521 během zkušební jízdy po novostavbě tramvajové tratě zachycený v zastávce Holyně. Protože jde o jednosměrný vůz a trať je zakončena za dvojitou kolejovou spojkou kuse, pohybuje se i po protisměrné koleji čelem k Holyni. | 4.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8252+#8267 ve spojení PX (zadními čely k sobě) vjíždí v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy zachycená v zastávce Holyně. | 9.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9091 vypravený na linku 5 odbavuje cestující v nástupní zastávce Holyně. | 20.2.2023
Do výstupní zastávky Holyně vjíždí vůz KT8D5.RN2P #9068 vypravený na linku 5. | 20.2.2023
Dvounápravový vůz #349 vypravený na zahajovací linku 5 uhání po protisměrné koleji od zastávky Holyně k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 8.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9052 vypravený na linku 5 uhání šedesátikilometrovou rychlostí přímým úsekem tramvajové tratě k výstupní zastávce Holyně. | 19.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9062 vypravený na linku 4 míří rozestavěným okolím k zastávce Holyně. | 11.4.2022
K zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové míří vůz KT8D5.RN2P #9057 vypravený na linku 4. Zatím nezastavěné okolí tramvajové tratě se do několika změní. | 11.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9091 vypravený na linku 5 při jízdě do výstupní zastávky Holyně překonává stavebně připravený přejezd přes tramvajovou trať v místě křížení s budoucí ulicí Šlemrové. | 20.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9060 vypravený na linku 5 opustil zastávku Náměstí Olgy Scheinpflugové a stoupá k zastávce Holyně. | 20.2.2023
Na přímém úseku u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové se setkaly vozy KT8D5.RN2P #9057 a #9055 vypravené na linku 5. | 8.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9083 vypravený na linku 5 stoupá od zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové do Holyně. | 20.2.2023
Dvounápravový vůz #349 vypravený na zahajovací linku 5 přijíždí k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 8.4.2022
V zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové vyčkává vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 a dvounápravový vůz #349 na slavnostní zahájení provozu trtě do Holyně. | 8.4.2022
Součástí nových zastávek jsou přístřešky nového městského mobiliáře, velkokapacitní odpadkový koš a on-line informační panel umístěný na samostatném sloupu na nástupišti. | 20.2.2023
Součástí nových zastávek jsou přístřešky nového městského mobiliáře, velkokapacitní odpadkový koš a on-line informační panel umístěný na samostatném sloupu na nástupišti. | 20.2.2023
Vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 projíždí obloukem u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 8.4.2022
Dvounápravový vůz #349 vypravený na zahajovací linku 5 vjíždí do oblouku před zastávkou Náměstí Olgy Scheinpflugové a překonává úrovňový přejed s ulicí Miloše Havla. Přestože se za několik desítek minut bude v zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové odehrávat slavnostní zahájení provozu, na trati stále probíhají dokončovací práce, včetně pokládky trávníku. | 8.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8252+#8267 ve spojení PX (zadními čely k sobě) zachycená v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy při míjení s protijedoucí vozem Kt8D5.RN2P #9057 vypraveným na linku 4 u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 9.4.2022
K zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové míří vůz KT8D5.RN2P #9060 vypravený na linku 5. Po půl roce provozu již trávník nevypadá tak luxusně, jako v první dny. | 25.9.2022
Na konci přímého úseku zatravněné tratě podél Werichovy ulice míří třicetikilometrovou rychlostí do oblouku přes ulici Miloše Havla vůz KT8D5.RN2P #9055 vypravený na linku 5. | 20.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9093 vypravený na linku 5 míří na náspu tramvajové tratě podél Werichovy ulice k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 20.2.2023
Dvounápravový vůz #349 vypravený na zahajovací linku 5 uhání po protisměrné koleji zatravněným úsek podél Werichovy ulice ke smyčce Sídliště Barrandov. | 8.4.2022
Vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 vjel na novostavbu tramvajové tratě do Holyně. Přestože se za několik desítek minut bude v zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové odehrávat slavnostní zahájení provozu, na trati stále probíhají dokončovací práce, včetně pokládky trávníku. | 8.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9060 vypravený na linku 5 míří podél Werichovy ulice k zastávce Sídliště Barrandov. | 19.2.2023
U smyčky Sídliště Barrandov se setkal dvounápravový vůz #349 s vyhlídkovým vozem T3Coupé #5573. | 8.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8267+#8252 ve spojení PX (zadními čely k sobě) opouští v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy u smyčky Sídliště Barrandov novostavbu tramvajové tratě do Holyně. | 9.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9053 vypravený na linku 5 v novém celovozovém laku Pražské integrované dopravy překonává kolejové konstrukce smyčky Sídliště Barrandov a míří k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 19.2.2023
V den slavnostního zahájení provozu byla v úseku Sídliště Barrandov – Holyně provozována dvounápravovým motorovým vozem #349 pro zájemce o svezení speciální kyvadlová linka 5 jezdí obousměrně po jedné koleji. Na Sídlišti Barrandov odbavovala cestující před napojením smyčky Sídliště Barrandov v dočasně zřízené zastávce. | 8.4.2022
Přístřešek v zastávce Sídliště Barrandov z centra byl dodatečně doplněn na nástupiště pouze ve skromné variantě zakrývající v podstatě jen okolí automatu na prodej jízdenek, a víceúčelového stojanu, nikoliv celé nástupiště jako v protisměrné zastávce. Do stojanu však ani po takřka roce nebyly doplněny technologie. | 20.2.2023
Počátek a konec smyčky Sídliště Barrandov v její původní dispozici, bez úpravy pro pokračování tratě do Holyně. V pozadí se teprve staví obytné domy podél Werichovy ulice. |
Takřka idylický snímek lokality za smyčkou Sídliště Barrandov. Kromě osetého pole na snímku vidíme i zelený koridor podél Werichovy ulice a domy, které omezují provoz na trati. Naopak chybí bytový komplex Ekospol v pozadí. | 20.6.2015
Základní kámen výstavby tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně byl nejprve umístěn prostoru smyčky Sídliště Barrandov. Kde na něj bylo 21. června 2021 slavnostně poklepáno. | 21.6.2021
Když se v zeleném koridoru podél Werichovy ulice objevil první stavební stroj bylo jasné, že výstavba tramvajové tratě do Holyně opravdu začala. | 24.6.2021
Těleso budoucí tramvajové tratě mezi zastávkami Holyně a Náměstí Olgy Scheinpflugové po skrývce ornice. | 5.7.2021
Výstavba kanalizace u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 26.9.2021
Práce na spodních vrstvách tramvajového tělesa včetně odvodnění. | 26.9.2021
Vznikající oblouk tramvajové tratě u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. Na snímku jsou patrné betonové L profily vymezující těleso tratě a role podkladové geotextilie. V pravé části snímku jsou pak plastové kabelovody. | 20.11.2021
Práce na spodních vrstvách tramvajového tělesa včetně odvodnění v prostoru zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 20.11.2021
Již zaštěrkované těleso vznikajícího oblouku tramvajové tratě u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 15.1.2022
V oblouku u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové jsou ke kolejnicím S49 přidány profily Krug, které částečně plní funkci přídržnice. Protože je však nelze považovat za její plnohodnotnou náhradu, jsou v obloucích s menším poloměrem než 200 metrů použity také klasické přídržnice. | 26.3.2022
Na konci kusých kolejí u smyčky Sídliště Barrandov, tedy na konci nulté etapy stavby tratě do Holyně, stojí úplně první tramvaje, které se na tyto koleje podívaly. Jde o soupravy vozů T3R.PLF #8261+#8285 a #8284+#8274. Obě soupravy provedly první ověřovací jízdy zrekonstruované tratě Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Na kusých kolejích stojí přesně tak, jak od Hlubočep přijely souběžnou jízdou. Vzdálenější vlak na snímku se tedy z Hlubočep pohyboval zpětným pohybem. | 29.5.2020
Dál do Holyně to zatím nejde, a tak před zarážedlem vytvořeným z velkoplošných panelů BKV stojí odstavené vozy T3R.PLF #8285, #8284, #8274 a #8261 určené pro provoz náhradní tramvajové linky 32. | 29.5.2020
Základní kámen výstavby tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně byl nejprve umístěn prostoru smyčky Sídliště Barrandov. Po dokončení stavby tratě do Holyně byl přesunut na konec nulté etapy stavby tratě. | 8.4.2022
Krátce po 8:30 hodině nastává okamžik O dne D a měřící vůz T3 #5521 ukusuje první metry kolejí v úseku novostavby tramvajové tratě do Holyně, po kterých ještě neprojelo tramvajové kolo. | 4.4.2022
V zastávkách Holyně se setkaly vozy KT8D5.RN2P #9061 a #9051 vypravené na linku 4. Zatímco vůz vlevo odbavuje cestující ve výstupní zastávce, vůz vpravo naopak v zastávce nástupní. V popředí je patrná dvojitá kolejová spojka obratiště Holyně. | 11.4.2022
Ve výstupní zastávce Holyně odbavuje cestující vůz KT8D5.RN2P #9057 vypravený na linku 4. | 11.4.2022
Měřící vůz T3 #5521 před zastávkou Holyně. | 4.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9069 vypravený na linku 12 ve výstupní zastávce Holyně. | 24.10.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9091 vypravený na linku 5 klesá od zastávky Holyně. | 20.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9054 vypravený na linku 5 při jízdě do výstupní zastávky Holyně překonává stavebně připravený přejezd přes tramvajovou trať v místě křížení s budoucí ulicí Šlemrové. | 20.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9054 vypravený na linku 5 klesá podél vznikající ulice Gollové k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 20.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9087 vypravený na linku 5 míří k zastávce Holyně. | 19.4.2022
Na přímém úseku u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové se setkaly vozy KT8D5.RN2P #9055 a #9098 vypravené na linku 5. | 8.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9095 vypravený na linku 12 míří k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 24.10.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9069 vypravený cvičnou jízdu zachycený při jízdě na oba sběrače v kulisách rozestavěného okolí u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 11.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9068 vypravený na linku 5 vjíždí do zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 20.2.2023
Dvounápravový vůz #349 projíždí po protisměrné koleji zastávkou Náměstí Olgy Scheinpflugové směrem do Holyně v rámci jízd při příležitosti slavnostního zahájení provozu tratě. | 8.4.2022
Zatravněným obloukem vjíždí do zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové vůz KT8D5.RN2P #9052 vypravený na linku 5. | 20.2.2023
Součástí nových zastávek jsou přístřešky nového městského mobiliáře, velkokapacitní odpadkový koš a on-line informační panel umístěný na samostatném sloupu na nástupišti. | 20.2.2023
Dvounápravový vůz #349 vypravený na zahajovací linku 5 vjíždí obloukem po protisměrné koleji k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 8.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8252+#8267 ve spojení PX (zadními čely k sobě) vjíždí v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy zatravněným obloukem novostavby tramvajové tratě do zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 9.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9060 vypravený na linku 5 opustil zastávku Náměstí Olgy Scheinpflugové a zatravněným obloukem podél ulice Gollové míří na Sídliště Barrandov. | 20.2.2023
V oblouku u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové je zachycen Vůz KT8D5.RN2p #9052 vypravený na linku 4, která provoz na nové trati zajišťovala v prvních dnech místo kmenové linky 5 s ohledem na opravu křižovatky Anděl. Po dostavbě prodloužení tratě do Slivence tudy již bude vedena i linka 4 standardně. Na snímku jsou patrné klasické přídržnice, přidané ke kolejnicím uvnitř oblouku. Ač jsou zde ke kolejnicím S49 přidány profily Krug, které částečně plní funkci přídržnice, ty nelze považovat za její plnohodnotnou náhradu. | 11.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9084 vypravený na linku 5 projíždí obloukem zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 13.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9053 vypravený na linku 5 v novém celovozovém laku Pražské integrované dopravy míří zatravněným úsekem podél Werichovy ulice k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 19.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9060 vypravený na linku 5 míří podél Werichovy ulice k zastávce Sídliště Barrandov. | 19.2.2023
Měřící vůz T3 #5521 pohybující se zpětným pohybem ke smyčce Sídliště Barrandov zachycený u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 4.4.2022
Vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 míří zatravněným úsekem tratě podél Werichovy ulice ke smyčce Sídliště Barrandov. | 8.4.2022
Vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 vyčkává u smyčky Sídliště Barrandov, společně s dvounápravovým vozem #349, ještě v místě kolejí vybudovaných v 0. etapě na vjetí do novostavby tratě do Holyně. | 8.4.2022
Dvounápravový vůz #349 vyčkává u smyčky Sídliště Barrandov, společně s vyhlídkovým vozem T3Coupé #5573, ještě v místě kolejí vybudovaných v 0. etapě, na vjetí do novostavby tratě do Holyně. | 8.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9083 vypravený na linku 5 opouští prodloužení tramvajové tratě za smyčkou Sídliště Barrandov a brzy překoná kolejové konstrukce, jimiž je připojena smyčka Sídliště Barrandov. | 20.2.2023
Měřící vůz T3 #5521 opouští u smyčky Sídliště Barrandov traťový úsek do Holyně. | 4.4.2022
U zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové končí povolená zvýšená rychlost a na novostavbě tramvajové tratě podél Werichovy ulice se tramvaje naopak plazí rychlostí 30 km/h. | 20.2.2023
Vizualizace podoby budoucí smyčky Slivenec a přilehlého nákupního centra.
Přípravy výstavby tramvajové tratě do oblasti sídliště Barrandov sahají až do roku 1982, kdy se objevila zmínka o jejím zřízení v usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, které schválilo koncepci rozvoje kolejové dopravy v Praze. Výstavbu tramvajové tratě v sobě zahrnovaly i další městské materiály, které stále počítaly s výstavbou tratě tak, aby byla zprovozněna mezi lety 1993–1995. Nepříznivě však do stavby nové tramvajové trati zasáhly měsíce po listopadu 1989.

Sídliště Barrandov se mělo podle původních plánů rozkládat až k původní zástavbě Holyně, s tím, že tramvajová trať měla od dnešní smyčky Sídliště Barrandov pokračovat do Holyně stále přímým směrem. Teprve na samotném konci, u prvních domů původní zástavby Holyně, se měla trať stočit ke koncové smyčce. Další výstavba Sídliště Barrandov však byla po roce 1989 ze strany vedení města přehodnocena a došlo k zastavení dalších stavebních prací. Po rezignaci na výstavbu této části sídliště tak došlo k úpravě zamýšleného vedení tramvajové trati, a ta byla zkrácena v projektu jen na místo dnešní tramvajové konečné Sídliště Barrandov. Pokračování směrem k Holyni zůstalo zachováno jen patřičnou územní rezervou. Oproti dřívějšímu plánu ovšem bylo rozhodnuto případně směřovat trať nikoli přímým směrem, ale vést takřka v poloze nyní dokončeného prodloužení tramvajové trati. Zhruba v místech dočasné úvratě pak měla vzniknout stálá koncová smyčka.

Od samotného počátku se zpracovávalo mnoho variant vedení tratě na Barrandov, které však s narůstající zástavbou území přestaly být realizovatelné. Ještě v roce 1990 byla například doporučována tzv. tunelová varianta, přivádějící tramvaje do vlastního sídliště cca 1,3km dlouhým tunelem. Jiná varianta dokonce prověřovala možnost přivedení tramvají na Barrandov ve stopě stávající železniční tratě Praha – Hostivice po památkově chráněném mostním objektu.

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy pak svým rozhodnutím z 29. července 1994 stanovila vyřešení dopravní obsluhy Barrandova (vybudování tramvajové tratě) jako závaznou podmínku pro další možnou výstavbu obytných budov.

V závěru roku 1994 byla zpracována dokumentace shrnující pozitiva a negativa jednotlivých variant, jejímž výsledkem byly čtyři srovnatelné varianty – dvě tunelové a dvě povrchové. V červenci 1995 rada Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučila k realizaci tzv. estakádovou variantu. Dne 22. září 1999 nabylo právní moci územní rozhodnutí o stavbě a v prosinci téhož roku byla dokončena dokumentace pro stavební povolení. V roce 2001 bylo vydáno stavební povolení a 15. srpna došlo k samotnému zahájení prvních stavebních prací. Slavnostní zahájení stavby s poklepáním na základní kámen proběhlo 24. října 2001 symbolicky na Barrandově, v prostoru nad budoucím podjezdem pod Lamačovou ulicí, následně byl základní kámen přemístěn k nástupišti zastávky Hlubočepy.

Zkušební provoz s cestujícími zahájila barrandovská tramvajová trať 29. listopadu 2003. Projekční přípravy prodloužení tramvajové tratě dál za smyčku Sídliště Barrandov navazovaly prakticky plynule na dokončení I. etapy s tím, že původní záměr vybudovat prodloužení o délce cca 900 metrů k navrhované smyčce Holyně bylo po projednání s městskými částmi doplněno ještě o úsek Holyně – Slivenec, čímž délka plánované tratě narostla na cca 1 450 m.

Výstavba tramvajových tratí po roce 2003 však nebyla pro tehdejší vedení pražského magistrátu prioritou. Za samotnou tramvajovou smyčkou Sídliště Barrandov tak vyrůstaly další bytové domy zachovávající koridor pro pokračování tramvajové trati směrem k Holyni zůstal podél Werichovy ulice. Bohužel Městská část Praha 5 i pražský DP svého času povolily, že blok domů přiléhající právě k Werichově ulici může být postaven o několik metrů blíže k tramvajové trati, než bylo původně plánováno. To se později ukázalo jako nešťastné rozhodnutí, protože tramvajová trať směrem do Holyně následně nemohla splnit hlukové limity pro novostavby, a tak vlastníci bytů, které mohly vzniknout po roce 2001 jen díky tomu, že byla na sídliště přivedena tramvaj, využívali veškeré legislativní možnosti k zabránění stavby tramvajové tratě.

Situaci neulehčoval ani fakt, že DP hl. m. Prahy neměl dokončen ani výkup pozemků. Příprava výstavby prodloužení tak byla zahájena v roce 2007 ještě za spolupráce s architektem Patrikem Kotasem, který vypracoval ideové návrhy zastávek, odkazující ve skromnější podobě na I. etapu tratě z roku 2003. V pozdějších fázích přípravy byla snaha o částečné sjednocení podoby zastávek opuštěna.

V roce 2010 se v rámci aktualizace územního plánu podařilo do jeho návrhu zakotvit prodloužení až do Slivence. Snaha získat pravomocné územní rozhodnutí ale narážela na zmíněné obstrukce občanů již stojících domů. Stavba tramvajové tratě však byla i v zájmu soukromých investorů v oblasti. Neboť i pro území za Werichovou ulicí územní plán hlavního města nadále obsahoval důležitou poznámku, že další výstavba je přímo podmíněna předchozí realizací tramvajové tratě. Domy bez tramvajové tratě tedy nemohly vzniknout a cenné pozemky zůstávaly ležet ladem. Pravomocné územní rozhodnutí se tak podařilo získat až v roce 2014.

Společností Metroprojekt byl pak vypracován projekt ke stavebnímu povolení a DP hl. m. Prahy se snažil získat toto stavební povolení pro celou trať od Sídliště Barrandov až po smyčku Slivenec. Platnost územního rozhodnutí se dařilo udržovat v platnosti prováděním dílčích prací. Jednalo se například o úpravy měnírny pro napájení dalšího úseku.

V souvislosti s modernizací barrandovské tratě, která byla naplánována na jaro roku 2020 zažádal Dopravní podnik o stavební povolení pro nultou etapu stavby, která znamenala stavební úpravu smyčky Sídliště Barrandov, vložení kolejového rozvětvení ve směru připravované tratě do Slivence a položení prvních zhruba 40 metrů nových kolejí. Předsazení nulté etapy bylo vyvoláno možností provést stavební práce bez dalšího nutného přerušení provozu tramvají na Barrandov. Stavební povolení bylo získáno v závěru roku 2019 a samotná realizace proběhla mezi březnem a květnem 2020.

Vybudované kusé koleje se následně dočkaly i provozního využití, když během rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici zůstal mezi Hlubočepy a Sídliště Barrandov zachován ostrovní provoz tramvají a kusé koleje se využívaly k odstavování vozů které se do již zmenšené smyčky nevešly.

Součástí příprav na zahájení prodlouženi tramvajové tratě byla také úprava nástupiště zastávky Sídliště Barrandov z centra. Původně pouze výstupní zastávka nebyla oproti té nástupní vybavena zastřešením nástupiště. S prodloužením tramvajové trati měl být identický přístřešek doplněn i pro směr do Holyně. Přístřešek je však vyhotoven pouze ve skromné variantě zakrývající v podstatě jen okolí automatu na prodej jízdenek, a víceúčelového stojanu. Svou délkou odpovídá klasické tramvajové zastávce.

V oblasti financování stavby měl Dopravní podnik možnost získat prostředky na stavbu tramvajové tratě z fondů Evropské Unie, konkrétně z dotačního programu Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2. Termín podání žádosti o dotaci a termín realizace projektu ovšem narážely na skutečnost, že Dopravní podnik stále neměl v držení některé pozemky v držení některé pozemky zejména z úseku Holyně – Slivenec. Nabízely se tedy dvě možnosti – počkat na vykoupení chybějících pozemků, ale pak přijít o možnost získat finance z Evropské unie a zkoušet štěstí někdy v budoucnu, anebo rozdělit plán na dvě etapy a postavit to, co je možné. Zvolena byla samozřejmě druhá možnost a původní projekt byl rozdělen na dvě etapy (Sídliště Barrandov – Holyně a Holyně – Slivenec) a upraven o zřízení dočasného obratiště Holyně. O poskytnutí dotace bylo zažádáno v roce 2019 a v roce 2020 byla skutečně přidělena ve výši takřka 164 milionů. Pravomocné stavební povolení na 1. etapu tratě v délce cca 1 kilometr po zastávku Holyně pak Dopravní podnik získal na podzim roku 2020.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby první etapy do Holyně bylo vyhlášeno v listopadu 2020, jeho vítězem se stala firma Strabag Rail a. s za 169 milionů korun. Podmínkou soutěže bylo dokončení stavby do konce dubna 2022. Výstavba tratě byla slavnostně zahájena poklepáním na základní kámen 11. června 2021. .Po provedení zemních prací začala v listopadu 2021 začala pokládka kolejnic a v lednu 2022 začalo vztyčování sloupů trakčního vedení.

První tramvají, která zamířila do Holyně, se již tradičně stal měřicí vůz T3 #5521 v pondělí 4. dubna 2022 v dopoledních hodinách. Po úspěšných zkouškách se ve čtvrtek 7. dubna 2022 uskutečnila zkouška dodržení průjezdního profilu při míjení tramvají KT8D5.RN2P. V pátek 8. dubna 2022 ještě před slavnostním zahájením provozu proběhly poslední zkoušky opět s vozy KT8D5.RN2P. Slavnostní zahájení provozu, proběhlo krátce po 11. hodině 8. dubna 2022 v prostoru zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové za účasti motorového dvounápravového vozu #349 a vozu T3 Coupé #5573. Dvounápravový vůz poté mezi 12. až 18. hodinou obousměrně pendloval mezi Holyní a dočasně zastávkou Sídliště Barrandov umístěnou před napojením smyčky jako symbolická linka 5.

S ohledem na provozně-předpisovou soustavu nesměl úsek se stoupáním, respektive klesáním mezi Geologickou a Hlubočepy překonat vlastní silou a byl tedy dovlečen a odvlečen vozem T3 Coupé #5573.

Pravidelný provoz byl na trati zahájen v sobotu 9. dubna 2022 netradičně linkou 4 s ohledem na výluky v oblasti křižovatky Anděl. Až od úterý 12. dubna 2022 se do Holyně vydala kmenová linka 5, na níž tak musí být nasazovány od tohoto data výhradně obousměrné vozy KT8D5.RN2P.

V únoru 2022 pak získal Dopravní podnik pravomocné stavební povolení na 2. etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Trať postaví vítěz výběrového řízení firma STRABAG Rail. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 233,1 milionů korun. Zahájení samotné stavby proběhlo 2. února 2023. Tento úsek, dlouhý cca 500 metrů bude zakončen jednokolejnou smyčkou Slivenec s dvojicí předjízdných kolejí o celkové délce zhruba 600 metrů a kapacitou až pro deset vlaků 2xT. Přímo ve smyčce budou zřízeny výstupní a nástupní zastávky. Uvnitř smyčky vznikne také malá budova sociálního zařízení pro řidiče tramvají V prostoru obratiště navíc plánuje hl. m. Praha výstavbu P+R parkoviště. V dohledné budoucnosti by u smyčky mělo vzniknout také obchodní centrum.

Trať by měla od dočasné úvratě v Holyni pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Na výstavu tohoto úseku tratě DPP plánuje podat žádosti o dotaci z Evropské unie v rámci aktuálně zahájeného dotačního programu Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 3.

Konstrukce tratě:
Celá tramvajová trať je vybudována klasickou metodou bezžlábkových kolejnic S49 na příčných pražcích, přičemž úsek tratě od smyčky Sídliště Barrandov podél Werichovy ulice až k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové je zatravněn. V oblouku o poloměru menším než 200 metrů u zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové jsou ke kolejnicím S49 přidány profily Krug, které částečně plní funkci přídržnice. Protože je však nelze považovat za její plnohodnotnou náhradu, jsou zde obousměrně k vnitřní kolejnici oblouku přidány také klasické přídržnice v podobě kolejnice. Přejezdy přes trať jsou povrchově upraveny litým asfaltem, počátek trati u smyčky Sídliště Barrandov navazuje povrchovou úpravou na podobu smyčky a je zde využita žlutá betonová dlažba. Prostor zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové žulová dlažba.

Popis tratě:
Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru terénního zářezu dočasného obratiště Holyně, jehož dvojice kusých kolejí umožňuje odstav jednoho tramvajového vlaku na každé z nich. Před následující dvojitou kolejovou spojkou, díky jejímuž umístění jsou zastávky Holyně dočasně zkráceny na délku jednoho vlaku je zřízen prostor pro přecházení přes tramvajovou trať. Prostor pro přecházení následuje i za nástupišti zastávek Holyně. Za zastávkami tramvajová trať pokračuje klesáním v přímém úseku o délce zhruba 400 metrů k zastávkám Náměstí Olgy Scheinpflugové. Zhruba v polovině úseku je v předstihu vybudován další prostor pro přecházení tramvajové tratě následovaný přejezdem v ose budoucí ulice Šlemrové. Ta samá úprava prostoru pro přecházení a budoucího přejezdu se ještě jednou zopakuje, tentokrát v ose budoucí ulice Hugo Haase. Následují zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové, kryt kolejiště tvoří žulová dlažba. Za zastávkami se tramvajová trať počne stáčet pravým obloukem, do bočního vedení podél Werichovy ulice. Trať je v tomto úseku zatravněna a obousměrně jsou k vnitřní kolejnici oblouku přidány také klasické přídržnice v podobně kolejnice. Před křižovatkou s ulicí Miloše Havla následuje prostor pro přecházení, jehož kryt tvoří betonová dlažba. Po krátkém otevřeném svršku následuje již zmíněný přejezd ulice Miloše Havla. Za přejezdem znovu následuje krátký otevřený svršek zabraňující neoprávněnému vjezdu automobilů na zatravněné těleso. Trať se napřímí a podél vozovky Werichovy ulice pokračuje na náspu v přímém, zatravněném úseku. Rychlost zde mají tramvaje omezenu celodenně na 30 km/h. Bohužel Městská část Praha 5 i pražský DP svého času povolily, že blok domů přiléhající právě k Werichově ulici může být postaven o několik metrů blíže k tramvajové trati, než bylo původně plánováno. To se později ukázalo jako nešťastné rozhodnutí, protože tramvajová trať následně nemohla splnit hlukové limity pro novostavby. Na konci zatravněné úseku je zřízeno místo pro přecházení přes tramvajovou trať, které je však z obou stran uzavřeno zábradlím. Důvodem této na první pohled nesmyslnosti je budoucí výstavba podél tramvajové tratě v místě dnešního pole. Místo pro přecházení je zde zřízeno již v předstihu, protože stavebník deklaroval, že v době zprovoznění tratě již budou objekty postaveny. Následuje otevřený svršek, pozůstatek kusých kolejích z nulté etapy výstavby tratě a koleje přechází do zákrytu ze žluté betonové dlažby, která je využita také v prostoru smyčky Sídliště Barrandov, která se k trati připojuje a naše trať pokračuje do prostoru zastávek Sídliště Barrandov, které jsou součástí původního úseku a naše cesta zde tedy končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Nástupní zastávka ve směru k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 75 metrů za vyústěním protilehlého přístupového chodníku z ulice Pod Vysokou mezí, nástupiště pro jeden vlak 2xT. Holyně
  - nástupní zastávka ve směru k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 75 metrů za vyústěním protilehlého přístupového chodníku z ulice Pod Vysokou mezí, nástupiště pro jeden vlaky 2xT.
 • Výstupní zastávka na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 40 metrů před vyústěním protilehlého přístupového chodníku z ulice Pod Vysokou mezí, nástupiště pro jeden vlak 2xT. Holyně
  - výstupní zastávka na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 40 metrů před vyústěním protilehlého přístupového chodníku z ulice Pod Vysokou mezí, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Barrandov na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 110 metrů za křižovatkou s ulicí Hugo Haase, nástupiště pro dva vlaky 2xT. Náměstí Olgy Scheinpflugové
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Barrandov na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 110 metrů za křižovatkou s ulicí Hugo Haase, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Nácestná zastávka ve směru k zastávce Holyně na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 40 metrů před křižovatkou s ulicí Hugo Haase, nástupiště pro dva vlaky 2xT. Náměstí Olgy Scheinpflugové
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Holyně na samostatném tělese tramvajové trati rovnoběžné s ulicí Gollové, cca 40 metrů před křižovatkou s ulicí Hugo Haase, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 5
 • Fotocesta po trati Holyně – Sídliště Barrandov
  Prostor kusých kolejí odstavu obratiště Holyně. Prostor kusých kolejí odstavu obratiště Holyně. Prostor kusých kolejí odstavu obratiště Holyně. Před zastávkami Holyně následuje prostor pro přecházení chodců a za ním je umístěna dvojitá kolejová spojka, umožňující přejezd vlaků z obou kolejí odstavu na pravou kolej. Prostor zastávek Holyně.
  Prostor zastávek Holyně. Prostor zastávek Holyně. Za zastávkami Holyně je umístěn prostor pro přecházení chodců a tramvajová trať míří přímým úsekem. Klesající přímý úsek tramvajové tratě. Klesající přímý úsek tramvajové tratě.
  Prostor pro přecházení chodců a přejezd tramvajové tratě v ose budoucí ulice Šlemrové. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49.
  Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi S49. Prostor pro přecházení chodců a přejezd tramvajové tratě v ose budoucí ulice Hugo Haase.
  Krátký úsek mezi předchozím přejezdem tramvajové tratě a zastávkami Náměstí Olgy Scheinpflugové. Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové.
  Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. Za zastávkami trať přechází do zatravněného povrchu, ke kolejnicím ve vnitřní části oblouku jsou přidány pojistné přídržnice. Na začátku oblouku jsou navíc umístěny mazníky na ošetření kolejnic. Tramvajová trať se stáčí v pravém zatravněném oblouku. Tramvajová trať se stáčí v pravém zatravněném oblouku. Tramvajová trať se stáčí v pravém zatravněném oblouku.
  Prostor pro přecházení chodců a přejezd tramvajové tratě v ose ulice Miloše Havla. Za přejezdem ulice Miloše Havla následuje krátký úsek v otevřeném svršku zvaném „past na mamuty”., který má zabránit neukázněným řidičům automobilů vjezd na zatravněné těleso. Tramvajová trať se za obloukem napřimuje, končí také přídržnice. Zatravněný úsek tramvajové tratě vedený na náspu v bočním odstupu od Werichovy ulice. Zatravněný úsek tramvajové tratě vedený na náspu v bočním odstupu od Werichovy ulice.
  Zatravněný úsek tramvajové tratě vedený na náspu v bočním odstupu od Werichovy ulice. Zatravněný úsek tramvajové tratě vedený na náspu v bočním odstupu od Werichovy ulice. Zatravněný úsek tramvajové tratě vedený na náspu v bočním odstupu od Werichovy ulice. Na konci zatravněné úseku je zřízeno místo pro přecházení přes tramvajovou trať, které je však z obou stran uzavřeno zábradlím. Důvodem této na první pohled nesmyslnosti je budoucí výstavba podél tramvajové tratě v místě dnešního pole. Místo pro přecházení je zde zřízeno již v předstihu, protože stavebník deklaroval, že v době zprovoznění tratě již budou objekty postaveny. Na poslední metry tramvajová trať přechází do otevřeného svršku.
  Na poslední metry tramvajová trať přechází do otevřeného svršku. V přímém úseku koleje tramvajové tratě přechází do žluté betonové dlažby. Ve stejně podobě povrchu, jako je proveden povrch ve smyčce Sídliště Barrandov pokračuje tramvajová trať v přímém úseku. Ve stejně podobě povrchu, jako je proveden povrch ve smyčce Sídliště Barrandov pokračuje tramvajová trať v přímém úseku. Tramvajová trať se spojuje s kolejemi smyčky Sídliště Barrandov a pokračuje do prostor zastávek Sídliště Barrandov.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024