Rekonstrukce tramvajové tratě v Zenklově ulici 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tramvajové tratě
v Zenklově ulici 2011


S narůstajícím počtem nových nízkopodlažních tramvajových vozů Škoda 15T ForCity vyvstává klasická "nerudovská" otázka kam s nimi? Díky deponaci prvních série ve vozovně Pankrác, jsou samozřejmě přednostně nasazovány na linky, které tato vozovna běžně vypravuje. S ohledem na umístění trakčních motorů tramvají Škoda 15T ForCity z vnější strany kol je nutné v maximálně možné míře zajistit odpovídající kvalitu kolejové sítě, zejména povrchy vozovek z vnější strany koleje. Jako velmi vhodnou linkou pro nasazení "patnáctek" byly již v počátku vytipována linka 24, bohužel žalostný stav zejména traťového úseku v Zenklově ulici nedovoloval jejich nasazení.

22. března 2011
Výměna blokových kolejnic B1 ve velkoplošných panelech oblouku před zastávkou Bulovka do centra. | 22.3.2011
Výměna blokových kolejnic B1 ve velkoplošných panelech oblouku před zastávkou Bulovka do centra. | 22.3.2011
Odtěžování velkoplošných panelů BKV v prostoru Elsnicova náměstí. | 22.3.2011
Odtěžování velkoplošných panelů BKV v prostoru Elsnicova náměstí. | 22.3.2011
Odtěžování velkoplošných panelů BKV v prostoru Elsnicova náměstí. | 22.3.2011
Nakládka velkoplošných panelů BKV u Elsnicova náměstí. | 22.3.2011
Velkoplošné panely BKV v Zenklově ulici s odstraněnými blokovými kolejnicemi B1. | 22.3.2011
Velkoplošné panely BKV v Zenklově ulici s odstraněnými blokovými kolejnicemi B1. | 22.3.2011
Velkoplošné panely BKV v Zenklově ulici s odstraněnými blokovými kolejnicemi B1. | 22.3.2011
Velkoplošné panely BKV v Zenklově ulici s odstraněnými blokovými kolejnicemi B1. | 22.3.2011
23. března 2011
Odstraňování dlažby v koleji do centra u křižovatky dolní Palmovka. | 23.3.2011
Odstraňování dlažby v koleji do centra u křižovatky dolní Palmovka. | 23.3.2011
Nakládání velkoplošných panelů BKV u zastávky Palmovka. | 23.3.2011
Prostor po odstraněných velkoplošných panelech BKV. | 23.3.2011
Rozbíjení spodní vrstvy pod velkoplošnými panely BKV. | 23.3.2011
Rozbíjení spodní vrstvy pod velkoplošnými panely BKV. | 23.3.2011
Spodek tramvajové trati po odstranění podkladních vrstev. | 23.3.2011
Spodek tramvajové trati po odstranění podkladních vrstev. | 23.3.2011
Odstraňování spodních vrstev tramvajové trati. | 23.3.2011
Spodek tramvajové trati po odstranění podkladních vrstev. | 23.3.2011
První velkou jarní akcí roku 2011 se proto stala rekonstrukce tramvajové tratě v Zenklově ulici, přesněji úseku od křižovatky dolní Palmovka po Elsnicovo náměstí. Stav velkoplošných panelů BKV mezi Divadlem Pod Palmovkou a Elsnicovým náměstím byl dlouhodobě neudržitelný a patřil k jedněm z nejhorším úsekům v celé síti. Rekonstrukce celé tratě mezi křižovatkami dolní Palmovka a Ke Stírce závisí na stavebních záměrech, plánovaných v této lokalitě, zejména jde zahloubení komunikací v oblasti Bulovka – U kříže a dokončení této části městského okruhu. Protože jde o akce dlouhodobě plánované se stále odsouvanou "realizací v krátkodobém horizontu", byl Dopravní podnik nucen přistoupit k variantě oprav, respektujících danou situaci a rozdělit celou trať na dílčí části s rozdílným objemem prací.

Výluka tramvajové tratě započala 22. března 2011 v cca 0:30. Jako první, přišli na řadu trolejáři, kteří odsunuli trolejové vedení do takové polohy, aby nevadilo stavební technice a probíhajícím pracím. Současně s tím probíhalo řezání blokových kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV na cca 6m části, aby již s ranním nástupem vrchní stavby mohlo začít těžení velkoplošných panelů BKV.

Po odstranění velkoplošných panelů v úseku Elsnicovo náměstí křižovatka dolní Palmovka započala příprava zemního tělesa pro novou trať. Zde na stavbaře čekalo jedno z mnoha překvapení. V protiobloucích u Divadla Pod Palmovkou se v podkladním betonu objevily dřevěné pražce, které tvořily trať v 60. letech minulého století, čímž de facto znemožnily odfrézování podkladních vrstev, prodražily stavbu a zpozdily další práce. Ke slovu tak musela přijít těžká technika a bourací kladivo. Po odstranění podkladní vrstvy už nic nebránilo vybourání konstrukčních vrstev tělesa až do hloubky cca 80 cm a přípravě na zřízení nového tělesa. K dalším, již však standardním překvapením, patří výskyt inženýrských sítí tam, kde být nemají, případně jsou v jiné výšce.

Po zřízení odvodnění a přípravy tělesa tramvajové tratě se mohlo započít s výstavbou nové konstrukce tratě. Ta je stejně jako nově zřízené úseky v roce 2010, založena na technologii pevné jízdní dráhy W-tram s podkladnicemi, s dodatečnými pražci v obloukových úsecích. V celém rekonstruovaném úseku došlo ke zvětšení osové vzdálenosti protisměrných kolejí z důvodu provozování nočních autobusových linek po tramvajových kolejích.

Obdobně jako u již dříve provedených akcí probíhala výstavba v pravidelných cca 40 metrů dlouhých úsecích s přibližně 3 denním cyklem (výstavba dráhy, vyzvednutí do správné polohy, 1. betonáž, utvoření rozchodů, 2. betonáž). Oproti rekonstrukci ve Vyšehradské ulici se postupně nevytvářel kryt tramvajové tratě z litého asfaltu, ale povrchová úprava přišla na řadu až jako poslední, těsně před zprovozněním. Využita k tomu byla jedna z novinek – finišer na litý asfalt. Vlastně jde "jen" o jakési hladítko, které utváří rovinný povrch v celé své šíři. Přestože je tento stroj starý více než 30. let, v Praze byl využit poprvé.

Zbývající úseky tramvajové tratě prošly po dobu vyloučení tramvajového provozu pouze lokálními opravami a úpravami geometrické koleje, tvořené velkoplošnými panely BKV. Za provozu náhradní tramvajové linky 30 bylo v 15. týdnu navíc provedeno tzv. „podfoukávání“ velkoplošných panelů BKV mezi zastávkami Vychovatelna a Bulovka.

Ve vybraných úsecích kolem zastávek U kříže a Vosmíkových došlo k souvislé obnově kolejového svršku s využitím další drobné novinky – kolejnice B3, určené do velkoplošných panelů BKV. Z porovnání průřezů kolejnice B1 a B3 nás na první pohled zaujme rozdílná šířka kolejového žlábku, dále nižší výška přídržnice a konečně i jiné zaoblení opornice (10mm), které je více podobné bezžlábkovým kolejnicím (13mm).

Akce byla pojata plně v režii jednotky Dopravní cesta Dopravního podniku.

Ač byl konec výluky plánován až na 26. března, přes komplikace se povedlo díky příznivým klimatickým podmínkám a pracovnímu nasazení vrchní stavby výluku zkrátit, aby mohl být v sobotu 23. dubna 2011 s ranním výjezdem provoz obnoven a pracovníci mohli náskok zužitkovat na další mimořádně předřazené akci – opravě velkoplošných panelů BKV v oblasti křižovatky Švábky.

V roce 2012 na rekonstrukci spodního úseku Zenklovy ulici navázala rekonstrukce úseku Bulovka - křižovatka Ke Stírce.

Dopravní opatření v I. etapě (22.-24.3.2011):
 • Linka 10 v úseku Palmovka – Ke Stírce odkloněna přes zastávky Maniny, Nádraží Holešovice a Trojská.
 • Linka 24 ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávku Balabenka do zastávky Nádraží Libeň.
 • Linka 25 ve směru od Vypichu celodenně ukončena v zastávce Palmovka.
 • Linka 55 ve směru od Ústředních dílen DP ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávku Balabenka do zastávky Nádraží Vysočany.
 • V trase Palmovka – Bulovka – Kobylisy zavedena náhradní autobusová doprava X-10.
 • Dopravní opatření v II. etapě (24.3.-23.4.2011):

 • Linka 10 v úseku Palmovka – Ke Stírce odkloněna přes zastávky Maniny, Nádraží Holešovice a Trojská.
 • Linka 24 ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávku Balabenka do zastávky Nádraží Libeň.
 • Linka 25 ve směru od Vypichu celodenně ukončena v zastávce Palmovka.
 • Linka 55 ve směru od Ústředních dílen DP ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávku Balabenka do zastávky Nádraží Vysočany.
 • V trase Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Vychovatelna – Vosmíkových zavedena náhradní tramvajová doprava 30.
 • V trase Palmovka – Bulovka zavedena náhradní autobusová doprava X-10.
 • Pro linky 513 a 603 po celou dobu výluky přesunuta zastávka Palmovka ze zastávky tramvají (v ulici Zenklova) do autobusového terminálu a zastávka Divadlo Pod Palmovkou zrušena.
 • Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 25. března 2011
  Rozbíjení spodní vrstvy pod velkoplošnými panely BKV. | 25.3.2011 Pokládka geotextilií a zřizování odvodnění tramvajové tratě. | 25.3.2011 Odfrézovávání podkladní vrstvy pod snesenými velkoplošnými panely BKV v oblouku u zastávky U Kříže. | 25.3.2011 Snesené velkoplošné panely BKV u zastávky Vosmíkových. | 25.3.2011 Deponie vytěžených velkoplošných panelů BKV v prostoru zastávky Vosmíkových. | 25.3.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 25. března 2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 27. března 2011
  Zpětně uložené repasované velkoplošné panely BKV na novou podkladní vrstvu u zastávky U kříže. | 27.3.2011 Zpětně uložené repasované velkoplošné panely BKV na novou podkladní vrstvu u zastávky U kříže. | 27.3.2011 Zpětně uložené repasované velkoplošné panely BKV na novou podkladní vrstvu u zastávky U kříže. | 27.3.2011 Řezání blokové kolejnice. | 27.3.2011 S pomocí „mostecké“ zatlačovačky probíhá zatlačování pryže podél blokových kolejnic do velkoplošných panelů BKV proti jejich bočnímu posunu. | 27.3.2011
  S pomocí „mostecké“ zatlačovačky probíhá zatlačování pryže podél blokových kolejnic do velkoplošných panelů BKV proti jejich bočnímu posunu. | 27.3.2011 Zpětně uložené velkoplošné panely BKV. | 27.3.2011 Svařování blokových kolejnic v prostoru zastávky Vosmíkových. | 27.3.2011 Svařování blokových kolejnic v prostoru zastávky Vosmíkových. | 27.3.2011 Deponie vytěžených velkoplošných panelů BKV v prostoru zastávky Vosmíkových. | 27.3.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 28. března 2011
  Odtěžené spodní vrstvy tramvajové tratě u křižovatky Palmovka dolní. | 28.3.2011 Odtěžené spodní vrstvy tramvajové tratě u křižovatky Palmovka dolní. | 28.3.2011 Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 28.3.2011 Přechodové kusy kolejnic. | 28.3.2011 Nově přeskládané velkoplošné panely na Elsnicově náměstí. | 28.3.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 28. března 2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 29. března 2011
  Pražce vytěžené z původní betonové desky. | 29.3.2011 Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 29.3.2011 Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 29.3.2011 Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 29.3.2011 Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 29.3.2011
  Zřizování nových podkladních vrstev tramvajové tratě. | 29.3.2011 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram. | 29.3.2011 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram. | 29.3.2011 Přechodová část nově zřizované tratě do konstrukce velkoplošných panelů BKV. | 29.3.2011 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram. | 29.3.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 2. dubna 2011
  Zřizování nového spodku tramvajové tratě v Zenklově ulici. | 2.4.2011 Podlévání kolejí betonovou směsí pro zřízení spodní desky systému W-tram. | 2.4.2011 Zhutňování betonu. | 2.4.2011 Vytěžené velkoplošné panely BKV. | 2.4.2011 Oprava oblouku u zastávky Vosmíkových. | 2.4.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 2. dubna 2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 4. dubna 2011
  Dokončený přejezd tramvajové tratě na Elsnicově náměstí. | 4.4.2011 Dokončený přejezd tramvajové tratě na Elsnicově náměstí. | 4.4.2011 Již podbetonovaná část kolejí přiléhající k Elsnicovu náměstí. | 4.4.2011 Již podbetonovaná část kolejí přiléhající k Elsnicovu náměstí. | 4.4.2011 Zřizování provizorní nájezdové rampy pro automobily do prostoru vyhloubeného spodku tramvajové tratě násypem materiálu. | 4.4.2011
  Koleje tramvajové tratě zatím visí ve vzduchu a čekají na podbetonování. Spodek tělesa je vyložen antivibračními rohožemi. | 4.4.2011 Koleje tramvajové tratě zatím visí ve vzduchu a čekají na podbetonování. Spodek tělesa je vyložen antivibračními rohožemi. | 4.4.2011 Zhutněný spodek tramvajové tratě před pokládkou antivibračních rohoží. | 4.4.2011 Zhutněný spodek tramvajové tratě před pokládkou antivibračních rohoží. | 4.4.2011 Od křižovatky Palmovka dolní se již začalo s pokládkou antivibračních rohoží na zhutněný spodek tramvajové tratě. | 4.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 5. dubna 2011
  Přeskládávání velkoplošných panelů BKV v oblouku nad zastávkou Vosmíkových. | 5.4.2011 Přeskládávání velkoplošných panelů BKV v oblouku nad zastávkou Vosmíkových. | 5.4.2011 Přeskládávání velkoplošných panelů BKV v oblouku nad zastávkou Vosmíkových. | 5.4.2011 Podbetonovaná část tramvajové tratě v prostoru zastávky Divadlo Pod Palmovkou. | 5.4.2011 Podbetonovaná část tramvajové tratě v prostoru zastávky Divadlo Pod Palmovkou. | 5.4.2011
  Zřizování kolejové konstrukce W-tram u zastávky Divadlo Pod Palmovkou. | 5.4.2011 Nájezdová rampa pro automobily do prostoru tělesa tramvajové tratě. | 5.4.2011 Zřizování kolejové konstrukce W-tram u zastávky Divadlo Pod Palmovkou. | 5.4.2011 Vyskládávání antivibračních rohoží na spodek tramvajové tratě v prostoru zastávky Palmovka. | 5.4.2011 Vyskládávání antivibračních rohoží na spodek tramvajové tratě v prostoru zastávky Palmovka. | 5.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 6. dubna 2011
  Přeskládávání oblouku tvořeného velkoplošnými panely BKV u zastávky Vosmíkových. | 6.4.2011 Zřizování pevné jízdní dráhy W-tram v Zenklově ulici u Palmovky. | 6.4.2011 Zřizování pevné jízdní dráhy W-tram v Zenklově ulici u Palmovky. | 6.4.2011 Zřizování pevné jízdní dráhy W-tram v Zenklově ulici u Palmovky. | 6.4.2011 Krabička pro přijímač radiového signálu na ovládání výhybek. | 6.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 7. dubna 2011
  Čerstvě podbetonovaná část tramvajových kolejí v prostoru zastávky Palmovka, kolejnice jsou zakryté, aby nedošlo k jejich zbytečnému znečištění. | 7.4.2011 Zřizování pevné jízdní dráhy systémem W-tram u zastávky Palmovka. | 7.4.2011 Tramvajová trať v prostoru zastávky Divadlo Pod Palmovkou s první vrstvou asfaltového krytu. | 7.4.2011 Názorná ukázka postupného vrstvení jednotlivých vrstev zákrytu tramvajové tratě. | 7.4.2011 Názorná ukázka postupného vrstvení jednotlivých vrstev zákrytu tramvajové tratě. | 7.4.2011
  Obnovený oblouk z velkoplošných panelů BKV mezi zastávky Vosmíkových a U Kříže s odstraněnými středovými panely. | 7.4.2011 Ukládání blokových kolejnic B3 do přeskládaného oblouku tvořeného velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Bulovka a Vosmíkových. | 7.4.2011 Ukládání blokových kolejnic B3 do přeskládaného oblouku tvořeného velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Bulovka a Vosmíkových. | 7.4.2011 Ukládání blokových kolejnic B3 do přeskládaného oblouku tvořeného velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Bulovka a Vosmíkových. | 7.4.2011 Ukládání blokových kolejnic B3 do přeskládaného oblouku tvořeného velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Bulovka a Vosmíkových. | 7.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 8. dubna 20111
  Pod zastávkou Palmovka zatím koleje čekají na poslední směrové a výškové urovnání. | 8.4.2011 Zatímco pod zastávkou Palmovka zatím koleje čekají na poslední směrové a výškové urovnání... | 8.4.2011 ...ve spodní polovině zastávky Palmovka se na jejich posledních úpravách pracuje. | 8.4.2011 Pražce urychlují zřizování koleje snazším dodržováním rozchodu. | 8.4.2011 Jednotlivé etapy zřizování konstrukce pevné jízdní dráhy W-tram. | 8.4.2011
  Pražce urychlují zřizování koleje snazším dodržováním rozchodu. | 8.4.2011 Bagr přebírá od domíchávače beton do lžíce. | 8.4.2011 Rozvážení betonu lžící bagru pro pokládku druhé vrstvy. | 8.4.2011 Rozlévání betonu z lžíce bagru pro pokládku druhé vrstvy. | 8.4.2011 Rozlévání druhé vrstvy betonu v prostoru zastávky Palmovka. | 8.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 11. dubna 2011
  Pokládka první vrstvy asfaltového zákrytu v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 Pokládka první vrstvy asfaltového zákrytu v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 Pokládka první vrstvy asfaltového zákrytu v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 Pokládka první vrstvy asfaltového zákrytu v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 V protiobloucích pod zastávkou Palmovka zatím kolejnice čekají na podbetonování. | 11.4.2011
  Rekonstruovaná tramvajová trať v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 V protiobloucích pod zastávkou Palmovka zatím kolejnice čekají na podbetonování. | 11.4.2011 Jednotlivé fáze zřizování pevné jízdní dráhy W-tram v prostoru zastávky Palmovka. | 11.4.2011 Pražce urychlují zřizování koleje snazším dodržováním rozchodu. | 11.4.2011 Pražce urychlují zřizování koleje snazším dodržováním rozchodu. | 11.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 12. dubna 2011
  Přeskládání velkoplošných panelů BKV v koleji před zastávkou Vychovatelna z centra. | 12.4.2011 Asfaltování vozovky podél velkoplošných panelů BKV v oblouku nad zastávkou VOsmíkových. | 12.4.2011 Asfaltování vozovky podél velkoplošných panelů BKV v oblouku nad zastávkou VOsmíkových. | 12.4.2011 S pomocí rektifikačních pražců se vrchní stavbě snáze usazuje kolejová konstrukce v protiobloucích u zastávky Palmovka. | 12.4.2011 Zřizování zvýšené nástupní hrany v zastávce Palmovka. | 12.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 13. dubna 2011
  Podbetonování kolejové konstrukce v protiobloucích pod zastávkou Palmovka. | 13.4.2011 Podbetonování kolejové konstrukce v protiobloucích pod zastávkou Palmovka. | 13.4.2011 Podbetonování kolejové konstrukce v protiobloucích pod zastávkou Palmovka. | 13.4.2011 Podbetonování kolejové konstrukce v protiobloucích pod zastávkou Palmovka. | 13.4.2011 Podbetonování kolejové konstrukce v protiobloucích pod zastávkou Palmovka. | 13.4.2011
  Rekonstrukce úseku Palmovka-Ke Stírce .:::. 19. dubna 2011
  Pokládka poslední vrstvy vozovky z litého asfaltu, která je uhlazena s pomocí finišeru. | 19.4.2011 Pokládka poslední vrstvy vozovky z litého asfaltu, která je uhlazena s pomocí finišeru. | 19.4.2011 Pokládka poslední vrstvy vozovky z litého asfaltu, která je uhlazena s pomocí Finišeru.. | 19.4.2011 Pokládka poslední vrstvy vozovky z litého asfaltu, která je uhlazena s pomocí Finišeru.. | 19.4.2011 Pokládka poslední vrstvy vozovky z litého asfaltu, která je uhlazena s pomocí Finišeru.. | 19.4.2011  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022