Kolaudace tratě Hradčanská-Špejchar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kolaudace tratě Hradčanská-Špejchar


Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové projíždí nově zřízenou křižovatkou Špejchar v přímém směru | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí nově zřízenou křižovatkou Špejchar do stejnojmenného obratiště od Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové opustil prostor dočasných zastávek Hradčanská v Badeniho ulici | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové projíždí střední kolejí smyčky Špejchar | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 si během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové prodírá cestu mezi stavebními mechanismy, díky nedokončenosti okolí tramvajové tratě je tato zřízena na mohutném náspu, nepříliš typickém pro vedení tratě v pražských podmínkách jako součásti komunikace :-) | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí do smyčky Špejchar od Sparty | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové projíždí rozjezdovou výhybku do smyčky Špejchar od Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí do smyčky Špejchar od Sparty, zatímco vůz T3R.P ev.č.8448 na lince 15 smyčku opouští, od následujícího dne je linka opět vedena na Vypich | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjel do smyčky Špejchar od Sparty a po přestavení výhybky se zpětným pohybem vydá druhým obloukem k Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vyčkává před výhybkou do smyčky Špejchar od Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové projíždí křižovatkou Špejchar ke Spartě | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí obloukem křižovatky Špejchar od Hradčanské do stejnojmenného obratiště | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí zpětným pohybem protisměrným obloukem do obratiště Špejchar od Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové v úseku mezi křižovatkami Hradčanská a Špejchar | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové opouští smyčku Špejchar k Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové zachycený z podhledu vzniklého náspu míří do Badeniho ulice | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vyčkává před křižovatkou Špejchar | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vyčkává před křižovatkou Špejchar | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové vjíždí do smyčky Špejchar od Sparty | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové opouští smyčku Špejchar zpětným pohybem k Hradčanské | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové projíždí křižovatkou Špejchar ke Spartě | 2.11.2009
Měřící vůz T3 ev.č.5521 během kolaudace tramvajové tratě v ulici Milady Horákové dovezl členy kolaudační komise k Infocentru tunelového komplexu Blanka u zastávky Sparta | 2.11.2009
Když probíhala 28. června 2008 za dohledu dispečerů rozlučková jízda Kroužku městské dopravy s obratištěm Špejchar, uzavírající také provoz na přilehlé tramvajové trati v ulici Milady Horákové (úsek od vjezdu do obratiště ke Spartě byl již od května mimo provoz), málokdo si dokázal představit, že se tramvaje do obratiště Špejchar ještě někdy vrátí a už vůbec nikdo nedokázal odhadovat, kdy bude trať na Letné znovu zprovozněna.

V následujícím období byla trať v ulici Milady Horákové, tvořená velkoplošnými panely BKV po částech snesena, včetně křižovatky Špejchar ústící do stejnojmenného obratiště. Na jejím místě se vyrojili stavbaři a objevila se zde stavební jáma tunelového komplexu Blanka. Tramvaje končily na Spartě, kde vzniklo provizorní obratiště tvořené pevnými kolejovými přejezdy. Trať v Badeniho ulici nadále sloužila svému účelu až do uzavření tramvajového nádraží na Hradčanské 1. února 2009 včetně.

Přesně po roce od uzavření tratě 28. června 2009 se na Letné objevil měřící vůz T3 ev.č.5521 tzv. pomeranč poprvé. Tehdy kolaudoval prodloužení tramvajové tratě od křížového přejezdu Sparta po smyčku Špejchar, která prošla kosmetickou změnou výjezdové části související s odlišnou polohou trati v přímém směru. Osa tratě je nově odsunuta o cca 2 metry jižním směrem. Již tehdy se v předstihu položila celá křižovatková konstrukce na vjezdu do obratiště, avšak trolejové vedení se pověsilo jen pro pojížděný směr a výhybky byly uzamčeny do příslušných směrů. Provoz zde byl obnoven 1.července 2009.

Ač bylo zprovoznění propojení tratě na ulici Milady Horákové s Badeniho plánováno na září 2009, vlekoucí se stavební činnost, nedodržování termínu a neustálé změny harmonogramu staveb jej odsunuly až na listopad 2009. V průběhu měsíce září dochází k zasypávání staveniště a přípravě pláně zemního tělesa pro provizorní tramvajovou trať. Dne 20. října 2009 dochází k první pokládce pražců společně s pár metry kolejnic. V pátek 30. října vznikají z panelů provizorní zastávky Hradčanská v Badeniho ulici a následujícího dne dochází k opětovnému propojení kolejových konstrukcí a instalaci trolejového vedení firmou Elektroline. Bývalou křižovatkou Hradčanská prochází rozhraní staveb tunelového komplexu Blanka, tudíž je zde provizorně propojena jen prostými oblouky: Navíc plánovaný cca půlroční provoz by si vynutil zbytečné ojetí křížení a zbytečně by tím byla omezována rychlost průjezdu tramvají.

Podruhé se tedy pomeranč vrátil na Letnou 2. listopadu 2009. Tentokráte, aby ověřil funkčnost radiového ovládání a stavění vlakové cesty na již dříve položené křižovatce Špejchar, výhybky na křižovatce Chotkovy sady a prověřil správnost instalace trolejového vedení i v přilehlých úsecích. Měřící vůz T3 ev.č.5521 byl přistaven v ranních hodinách do obratiště Královka, kde vyčkával na pokyn dispečerů k výjezdu na trať. Následně projel levým obloukem křižovatky Chotkovy sady a přijel k obratišti Špejchar, kde vyzvedl kolaudační komisi, aby mohla započít přejímka trati. Otočením přes obratiště Špejchar se vůz dostal do protisměrné koleje. Přes Chotkovy sady, Malostranskou a Staroměstskou se otočil zpět do koleje z centra a přijel k zpět obratišti.
Zde vyzkoušel funkčnost rozjezdové výhybky do obratiště, otočil se do protisměru a otestoval výhybku a pravé oblouky na Chotkových sadech. Zpět se opět na Špejchar dostal přes obratiště Královka. Po opětovném otočení na Špejchare a přemístěním zpětným pohybem se dostal na trať na Letné, aby nakonec otestoval funkčnost rozjezdové výhybky ve směru od Sparty. Na trianglu se opět otočil a zamířil i s kolaudační komisí k infocentru městského okruhu, kde byla přejímka tratě ukončena.
Měřící vůz se následně odebral do své domovské vozovny Kobylisy.

S ranním výjezdem 3. listopadu 2009 se tak do ulic Milady Horákové a Badeniho vrací po více než roční pauze tramvajové linky 1, 15 a 26, linka 8 zůstává nadále odkloněna přes Malostranskou a Čechův most a linka 25 zůstává stále ukončena v obratišti Špejchar.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024