Obratiště Pankrác

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obratiště Pankrác


Muzejní vůz KT8D5 #9048 vypravený na symbolickou linku 19 v prostoru obratiště Pankrác vjíždí do jednokolejného úseku kusé koleje. | 4.6.2021

Dne 29. května 1930 byl zahájen provoz na zcela nové tramvajové trati od pankrácké vozovny na Kačerov. Trať byla vedena zhruba dnešními ulicemi 5. května, Budějovická a Jihlavská k úplně nové koncové smyčce na Kačerově. Ulice Na Pankráci byla mnohem užší než dnes, vlastně zahrnovala jen prostor dnešní vozovky směřující do centra. Na její východní straně byly nízké domky, většinou přízemní nebo jednopatrové, řada z nich byla výrazně níže než okolní komunikace.

Již od 9. května 1974 nejezdí tramvaje ulicí Na Pankráci, přesto i po 7 letech na místě kolejového trojúhelníku na styku ulic Na Veselí a Na Pankráci zůstává kompletně (!) zachovalé trolejové vedení křižovatky a většina kolejí, sneseny jsou ve své podstatě pouze výhybky a křížení v pojížděném oblouku. | 28.7.1981
V křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova zůstávaly i dvacet let po ukončení provozu tramvají zachovány koleje připomínající, že tudy tramvaje jezdily. Snímek zachycuje druhou stranu křižovatky dnešní kusé koleje obratiště Pankrác. | 25.3.1995
Třicet tři let od ukončení provozu tramvají v ulici Na Pankráci před stanicí metra Pankrác teprve probíhalo vytrhání kolejí v křižovatce s Hvězdovou ulicí. | 23.7.2007
Po odstranění asfaltové zákrytové šlupičky se v asfaltu ještě více objevily čtyři jinak barevné pruhy štěrku, dosypaného místo vytrhaných kolejnic. Pražce, odvodnění a vše další zůstalo 46 let v zemi. | 23.9.2020
Během zemních prací došlo k vytrhání pražců, které pamatují původní provoz mezi lety 1970–1974. | 23.9.2020
Obnova tramvajové tratě v ulici Na Pankráci v podobě obratiště Pankrác probíhala etapovitě. Nejprve došlo k obnově části zhruba ve středu úseku, přes nějž byla po dokončení povrchů převedena automobilová doprava, aby došlo k uvolnění provozu v místě vznikající křižovatky Na Veselí a jejích oblouků do stejnojmenné ulice. | 13.10.2020
Prostor budoucí křižovatky Na Veselí, jejímž prostřednictvím se obratiště Pankrác napojilo na tramvajovou síť. V pravé části snímku jsou patrné zbytky prostého oblouku z velkoplošných panelů BKV. | 13.10.2020
Zajišťovací výhybka z kusé koleje obratiště Pankrác umožňuje ve standardním provozu odjezd pouze po pravé koleji obratiště v ulici Na Pankráci. | 1.11.2020
Zatím úplný konec obnovené tratě u přechodu s Hvězdovou ulicí v ulici Na Pankráci v podobě kusé koleje obratiště Pankrác. | 1.11.2020
Měřící vůz T3 #5521 přijel jako první tramvaj po zrušení této části tratě v roce 1974 do prostoru koncového úseku tratě v ulici Na Pankrác. | 24.11.2020
Kolaudace a ověření průjezdního profilu rekonstruované, případně nové tramvajové tratě probíhá většinou s dvojicí vozů, které mají největší průjezdný průřez. Tak se i ve dvoukolejné části obratišti Pankrác setkaly při souběžné jízdě vozy KT8D5.RN2P #9086 a #9084. | 27.11.2020
Vůz KT8D5.RN2P #9086 vjíždí během zkušební jízdy novostavby tramvajového obratiště Pankrác z dvoukolejné části do prostoru kusé koleje s výstupní a nástupní zastávkou. | 27.11.2020
Dvounápravový vůz #351 v prostoru zajišťovací výhybky obratiště Pankrác. | 27.11.2020
Dvounápravový vůz #351 v prostoru kusé koleje úvratě obratiště Pankrác, kde je zřízena výstupní i nástupní zastávka. | 27.11.2020
Dvounápravový vůz #351 v prostoru kusé koleje úvratě obratiště Pankrác, kde je zřízena výstupní i nástupní zastávka. | 27.11.2020
Poté, co bylo v prostoru vybudovaného obratiště Pankrác obnoveno parkoviště, došlo alespoň k vytyčení prostoru před kolejí do centra pro nouzový obrat tramvaje na trojúhelníku křižovatky Na Veselí. | 2.2.2021
Poté, co bylo v prostoru vybudovaného obratiště Pankrác obnoveno parkoviště, došlo alespoň k vytyčení prostoru před kolejí do centra pro nouzový obrat tramvaje na trojúhelníku křižovatky Na Veselí. Pro zdůraznění informovanosti řidičů automobilů byly dokresleny také vodorovné zákazové značky. | 13.3.2021
Slavnostní zahájení provozu obratiště Pankrác. | 4.6.2020
Souprava motorového vozu e.č.2110 a vlečného vozu #1419 na lince 19 odjíždí z prostoru nástupní zastávky obratiště Pankrác. V pozadí zůstává vůz #2172, který vlečný vůz #1419 do obratiště dopravil. | 4.6.2021
Muzejní vůz KT8D5 #9048 vypravený na historickou linku 19 vyčkává v ulici Na Pankráci na uvolnění prostoru kusé koleje obratiště Pankrác. | 4.6.2021
Muzejní vůz KT8D5 #9048 vypravený na historickou linku 19 odbavuje v prostoru kusé koleje obratiště Pankrác v nástupní zastávce Pankrác cestující. | 4.6.2021
Také šturcové koncové úseky tramvajových tratí je třeba udržovat. Protože Dopravní podnik nevlastní obousměrné pracovní vozy, testují se různé metody takové údržby, včetně zapojení vozů zádními čely k sobě (tzv. PX spojení), které obousměrný vůz vytvoří. V obratišti Pankrác takto pózuje impozantní souprava dvou vozů T3R.P a dvou sněhových tlačných pluhů PSP01. Konkrétně se jedná o vozy #4607+#8300+#8530+#8202 (ten již nesl oficiálně číselné označení #4604, jen ještě nebyl fyzicky přečíslován). | 26.8.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9085 vypravený na linku 19 vjíždí přes zajišťovací výhybku do prostoru kusé koleje s výstupní zastávkou obratiště Pankrác. | 27.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9102 vypravený na linku 19 míří ulicí Na Pankráci do prostoru kusé koleje obratiště Pankrác. | 27.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9102 vypravený na linku 19 vjíždí z dvoukolejného úseku obratiště Pankrác v ulicí Na Pankráci do prostoru kusé koleje s výstupní a nástupní zastávkou. | 27.2.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9102 vypravený na linku 19 opouští prostor kusé koleje obratiště Pankrác a vjíždí do dvoukolejného úseku v ulicí Na Pankráci. | 27.2.2023
Mobilní WC v obratišti Pankrác. | 27.2.2023
V křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova zůstávaly i dvacet let po ukončení provozu tramvají zachovány koleje připomínající, že tudy tramvaje jezdily. Snímek je pořízen zhruba z prostoru dnešní kusé koleje obratiště Pankrác. A jak je ze snímku patrné, v místech zvýšeného tělesa byly opravdu pouze vytrhány kolejnic a pásy po jejich likvidaci byly nevzhledně zaasfaltovány. | 25.3.1995
Třicet tři let od ukončení provozu tramvají v ulici Na Pankráci před stanicí metra Pankrác teprve probíhalo vytrhání kolejí v křižovatce s Hvězdovou ulicí. | 23.7.2007
V ulici Na Pankráci začíná výstavba cca 200 metrů dlouhého prodloužení tramvajové tratě ke Hvězdově ulici. Ve své podstatě jde o obnovu úseku, který byl opuštěn v roce 1974. Na fotografii jsou v dálce patrné čtyři pruhy asfaltu v místě vytrhaných kolejnic. Pražce, odvodnění a vše další zůstalo 46 let v zemi. | 23.9.2020
Během zemních prací došlo k vytrhání pražců, které pamatují původní provoz mezi lety 1970–1974. | 23.9.2020
Obnova tramvajové tratě v ulici Na Pankráci v podobě obratiště Pankrác probíhala etapovitě. Nejprve došlo k obnově části zhruba ve středu úseku, přes nějž byla po dokončení povrchů převedena automobilová doprava, aby došlo k uvolnění provozu v místě vznikající křižovatky Na Veselí a jejích oblouků do stejnojmenné ulice. | 13.10.2020
Obnova tramvajové tratě v ulici Na Pankráci v podobě obratiště Pankrác probíhala etapovitě. Nejprve došlo k obnově části zhruba ve středu úseku, přes nějž byla po dokončení povrchů převedena automobilová doprava, aby došlo k uvolnění provozu v místě vznikající křižovatky Na Veselí a jejích oblouků do stejnojmenné ulice. | 13.10.2020
Obnova tramvajové tratě v ulici Na Pankráci v podobě obratiště Pankrác. | 1.11.2020
Kusá kolej obratiště Pankrác s budovanou výstupní a nástupní zastávkou v podobě sdruženého nástupiště. | 1.11.2020
Měřící vůz T3 #5521 přijel jako první tramvaj po zrušení této části tratě v roce 1974 do prostoru koncového úseku tratě v ulici Na Pankrác. | 24.11.2020
Kolaudace a ověření průjezdního profilu rekonstruované, případně nové tramvajové tratě probíhá většinou s dvojicí vozů, které mají největší průjezdný průřez. Tak se i ve dvoukolejné části obratišti Pankrác setkaly při souběžné jízdě vozy KT8D5.RN2P #9086 a #9084. | 27.11.2020
Vůz KT8D5.RN2P #9084 zachycený v prostoru obratiště Pankrác během zkušebních jízd. | 27.11.2020
Vůz KT8D5.RN2P #9086 zachycený v prostoru kusé koleje obratiště Pankrác s výstupní a nástupní zastávkou Pankrác. | 27.11.2020
Jen na odpoledne byla zprovozněna trať v ulici Na Pankráci. OD druhého dne bylo uvedeno do výluky. Přesto do něj stihl přijet vůz #351. | 27.11.2020
Dvounápravový vůz #351 v prostoru kusé koleje úvratě obratiště Pankrác, kde je zřízena výstupní i nástupní zastávka. | 27.11.2020
Poté, co bylo v prostoru vybudovaného obratiště Pankrác obnoveno parkoviště, došlo alespoň k vytyčení prostoru před kolejí do centra pro nouzový obrat tramvaje na trojúhelníku křižovatky Na Veselí. | 2.2.2021
Poté, co bylo v prostoru vybudovaného obratiště Pankrác obnoveno parkoviště, došlo alespoň k vytyčení prostoru před kolejí do centra pro nouzový obrat tramvaje na trojúhelníku křižovatky Na Veselí. Přesto řidiči automobilů nerespektovali vymezený koridor vodorovným dopravním značením. | 2.2.2021
Parkoviště automobilů v prostoru zastávky Pankrác. | 13.3.2021
Slavnostní zahájení provozu obratiště Pankrác se neobešlo bez provozu historických vozů na symbolické lince 19. Kusé ukončení obratiště samozřejmě neumožňuje běžné otočení soupravy motorového a vlečného vozu, natoč pak jeho objetí vozem motorovým. Obrat motorového vozu a vlečného vozu byl tedy organizován za využití dvou motorových vozů. Jako první přijela do obratiště vždy souprava motorového a vlečného vozu, následovaná sólo motorovým vozem. V prostoru kusé koleje pak došlo k připojení vlečného vozu k dosud samostatnému motorovému vozu a jeho odpojení od motorového vozu, s nímž do obratiště přijel. Tři historické vozy tak v prostoru kusé koleje přijely jako souprava motorového vozu #2172 a vlečného vozu #1419, následovaná sólo vozem #2110. Z obratiště odjely jako souprava vozů #2110+#1419 a sólo vozu #2172. Po následujícím příjezdu se spojení opět otočilo.. | 4.6.2021
Dvounápravový motorový vůz #2172 vypravený na symbolickou linku 19 opouští kusou kolej obratiště Pankrác a míří ulicí Na Pankráci k zastávce Kotorská. | 4.6.2021
Muzejní vůz KT8D5 #9048 vypravený na historickou linku 19 v prostoru kusé koleje obratiště Pankrác. | 4.6.2021
Také šturcové koncové úseky tramvajových tratí je třeba udržovat. Protože Dopravní podnik nevlastní obousměrné pracovní vozy, testují se různé metody takové údržby, včetně zapojení vozů zádními čely k sobě (tzv. PX spojení), které obousměrný vůz vytvoří. V prostoru kusé koleje obratiště Pankrác takto pózuje impozantní souprava dvou vozů T3R.P a dvou sněhových tlačných pluhů PSP01. Konkrétně se jedná o vozy #8202 (ten již nesl oficiálně číselné označení #4604, jen ještě nebyl fyzicky přečíslován)+#8530+#8300+#4607. | 26.8.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9102 vypravený na linku 19 klesá dvoukolejným úsekem obratiště Pankrác v ulici Na Pankráci od prostoru kusé koleje s nástupní zastávkou ke křižovatce Na Veselí. | 27.2.2023
Ojediněle nastávají situace, kdy není k dispozici (například po dopravní nehodě) k dispozici obousměrný vůz, který zvládne v prostoru obratiště Pankrác bezproblémové odbavení cestujících a změnu směru jízdy. Aby však nebyl vynechán spoj, vyjede na linku náhradní jednosměrný vůz. Jeho obrat pak probíhá následovně. Po odbavení cestujících v zastávce Kotorská vlak nepokračuje přímo ulici Na Pankráci do obratiště Pankrác, ale odbočí, za dispečerského dohledu, vlevo do ulice Na Veselí. Za sjezdovou výhybkou řidič změní směr jízdy vozu a zpětným pohybem pokračuje po protisměrné koleji do zastávky Pankrác. Zde odbaví cestující a pokračuje standardním způsobem směr zastávka Kotorská. | 19.10.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9064 vypravený na linku 19 odbavuje cestující v prostoru kusé koleje Obratiště Pankrác, jejíž součástí je nástupiště sloužící jako výstupní i nástupní zastávka zároveň. | 6.7.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9062 vypravený na linku 19 odbavuje cestující v prostoru kusé koleje Obratiště Pankrác, jejíž součástí je nástupiště sloužící jako výstupní i nástupní zastávka zároveň. | 13.12.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9102 vypravený na linku 19 odbavuje cestující v prostoru kusé koleje Obratiště Pankrác, jejíž součástí je nástupiště sloužící jako výstupní i nástupní zastávka zároveň. | 27.2.2023
Mobilní zásobník písku v obratišti Pankrác. | 27.2.2023
Zhruba u křižovatky Budějovické ulice s Olbrachtovou se v roce 1938 připojila novostavba tramvajové tratě na Ryšánku, která byla uvedena do provozu 13. listopadu téhož roku. V roce 1952 pak byla 13. ledna uvedena do provozu nová mezilehlá tramvajová smyčka na Budějovickém náměstí.

Výrazné změny do podoby tramvajových tratí v blízkém okolí vozovny Pankrác pak přinesla až sedmdesátá léta. Když naši předci projektovali výstavbu mostu přes Nuselské údolí, vcelku moudře jeho budoucím dispozicím uzpůsobili šířku navazující ulice U Pankrácké vozovny, přejmenované později na ulici 5. května. Rozhodnutí jejich následovníků o výstavbě tzv. severojižní magistrály, která měla protnout Prahu však znamenalo vyloučení provozu tramvají z této ulice a výstavbu dvou mimoúrovňových křižovatek, aby vozovna Pankrác zůstala napojena na kolejovou síť.

Výstavba magistrály tak začala ovlivňovat provoz tramvají v pankrácké oblasti od 28. července 1968. K tomuto datu byla pro výstavbu mimoúrovňové křižovatky na náměstí Hrdinů v Táborské ulici zřízena provizorní dvoukolejná trať podél soudní budovy, začínající v zastávce Palouček a končící u začátku třetí koleje před vozovnou. Provizorní trať se místy vzdalovala od té původní až o 43 metrů. V té době zároveň začínala zásadní proměna ulice Na Pankráci. Začalo se stavět sídliště Pankrác II a ulice už ve své původní podobě nevyhovovala stoupajícím nárokům na dopravu. Domy na západní straně byly zbořeny a na jejich úkor byla ulice rozšířena.

Následně byla pro výstavbu mostu přes ulici Na Veselí nejprve od 16. července 1969 kuse zkrácena třetí kolej v ulici 5. května, díky čemuž bylo možné vybudovat část nového mostu a na něj byla od 12. prosince téhož roku převedena tramvajová doprava na krátké přeložce, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu další části mostu. Zároveň došlo k trvalému zrušení odbočky do ulice Na Veselí. O rok později bylo nutné dokončit úpravy Táborské ulice od nového podjezdu až k Paloučku, z tohoto důvodu zde od 27. června 1970 vzniklo další provizorium, tentokráte jednokolejné, napojující se na provizorium z roku 1968. Provoz na původní trati v ulici 5. května včetně všech provizorií byl ukončen 26. září 1970 a druhý den byla zprovozněna nová trať vedená ulicí Na Pankráci.

Pro zachování obsluhy vozovny Pankrác byla zřízena manipulační trať v ulicích Na Veselí a Soudní o délce cca 870 metrů, napojená na trať přeloženou do ulice Na Pankráci dvoukolejným trojúhelníkem. Výstavba a zahájení provozu prvního úseku metra však poznamenala pankrácké tramvajové tratě zcela zásadním způsobem. Nejprve byla od 19. října 1970 s ohledem na výstavbu metra zrušena tramvajová trať vedená od Budějovického náměstí Jihlavskou ulicí na Kačerov a zároveň byl dočasně přerušen provoz na Ryšánka, aby byla umožněna stavba stanice metra Budějovická. Tramvajový provoz byl zkrácen do smyčky na Budějovickém náměstí.

Definitivní proměnu tramvajové dopravy na Pankráci přineslo zahájení provozu metra 9. května 1974. Od následujícího dne byl trvale zrušen tramvajový provoz od ulice Na Veselí až k nové stanici metra Budějovická. V té době byl připraven i projekt tramvajové tratě do sídliště Pankrác I vedené ulicemi Děkanská vinice a Marie Pujmanové, končící smyčkou před křižovatkou s ulicí Milevskou. Ačkoliv směrově nekolidovala s rozestavěnou tratí metra, nebyla nakonec realizována pro negativní expertizu Výzkumného ústavu rozhlasu a televize, který dospěl k názoru, že by tramvajový provoz rušil signál nového televizního areálu na Kavčích horách.

V únoru 1973 proto Dopravní podnik na záměr postavit tuto tramvajovou trať definitivně rezignoval. To ale znamenalo určité problémy, protože najednou nebylo kde ukončit jedinou tramvajovou linku, která měla v oblasti Pankráce po zahájení provozu metra zůstat. Proto bylo rozhodnuto poslední pankráckou linku vést po manipulační trati před vozovnu, kde byla zpočátku dočasně ukončena na kolejovém trojúhelníku, od prosince 1974 na smyčce.

K likvidaci celé sítě pankráckých tramvajových tratí došlo 3 roky po rekonstrukci tratě na Ryšánku (počítáme-li za datum jejího zrušení rok 1970, kdy byl na ní přerušen provoz), 4 roky po výstavbě přeložky z ulice 5. května a pět let po zprovoznění nové smyčky na Budějovickém náměstí... Názor na všespasitelnost metra pro pražskou dopravu převládal. Že tomu tak není a nikdy nebude se ukázalo pozdě.

Ačkoliv už 10. prosince 1974 odbor dopravy Národního výboru hlavního města Prahy vydal souhlas se zrušením a snesením tratě v ulicích Na Pankráci, Budějovické a Antala Staška, ležely koleje v těchto ulicích ještě několik desítek let a z tramvajového tělesa se stalo velké parkoviště. Na místě zůstávalo několik let také kompletní trolejové vedení, aby zůstalo zachováno nezbytné propojení s měnírnou Zelená liška. Ještě v roce 1995 byly v asfaltu patrné nejen stopy po vytrhaných kolejnicích (skutečně kolejnicích, protože při likvidaci zůstaly pražce v zemi zachovány a vytrhány byly pouze kolejnice), jejichž prostor byl zalit asfaltem, ale překvapivě zejména v místech přejezdů příčných ulic pro automobily byly zachovány i kolejnice.

Již v polovině devadesátých let minulého století se začaly objevovat první nesmělé myšlenky na obnovu, případně i rozšíření tramvajové dopravy v této oblasti. Během rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích Na Veselí a Soudní mezi 18. zářím a 27. listopadem 2020 došlo k obnově kolejového trojúhelníku na styku ulic Na Pankráci a Na Veselí a obnově cca 200 metrů dlouhého úseku tramvajové tratě v ulici Na Pankráci až před křižovatku s ulicí Hvězdova k metru Pankrác s jednokolejným kusým zakončením.

Toto skromné rozšíření kolejové sítě bylo vyvoláno blížící se výstavbou nové linky metra D, což způsobí cca roční uzavření stanice metra Pankrác C, kterou budou vlaky projíždět. Náhradní dopravu budou zajišťovat právě tramvaje. Obnova tratě byla velmi snadná, protože traťový úsek vlastně nebyl nikdy fyzicky zlikvidován. Jak šel čas, tak sice zmizely troleje a kolejnice, po kterých zůstaly záplaty v asfaltu. Ale pražce, odvodnění, stožáry, to vše na místě zůstalo a tyto prvky se tedy pouze obnovily.

Po provedených zkušebních jízdách měřícím vozem T3 #5521 a vozy KT8D5.RN2P byl úsek předán do užívání 27. listopadu 2020 s tím, že ihned od půlnoci na následující den byla na traťovém úseku zahájena dlouhodobá výluka vyvolaná požadavkem Městské části Praha 4 na zachování parkovací zóny na zvýšeném tělese v ulici Na Pankráci. Aby bylo možné alespoň část tratě využívat k nouzovému obracení tramvají, byl v traťové koleji směr centrum před rozjezdovou výhybkou betonovými bloky ohraničen úsek pro jeden tramvajový vlak. Obracení probíhalo tak, že vlak odbočil ve směru z centra do ulice Na Veselí za sjezdovou výhybku, následně zpětným pohybem „zacouval“ na obnovenou trať a posléze vyjel z úseku směrem do centra.

Od 27. března 2021 pak pokračovala rekonstrukce tramvajové tratě ve zbývajícím úseku od ulice Na Veselí po ulici Nuselskou. Po jejím dokončení se teprve trať k Hvězdově ulici dočkala plného zprovoznění. V pátek 4. června 2021 proběhlo slavnostní zahájení provozu s muzejním vozem KT8D5 #9048 a motorovými dvounápravovými vozy #2110 a #2172 doplněnými vlečným vozem #1419 na symbolické lince 19, která do úseku měla v pravidelném provozu vyjela od soboty 5. června 2021.

Konstrukce tratě:
Celá tramvajová trať je vybudována klasickou metodou žlábkových kolejnic na příčných pražcích, zákryt tvoří asfaltový povrch.

Popis tratě:
Naši cestu po tramvajovém obratišti Pankrác začneme v prostoru křižovatky Na Veselí, tedy v místě styku ulic Na Pankráci a Na Veselí. Tramvajová trať zde vede na zvýšeném tělese středem ulice Na Pankráci dvoukolejně v délce cca 150 metrů a pokračuje přes zajišťovací sjezdovou výhybku do cca 50 metrů dlouhé kusé koleje, kde je před přechodem pro chodce na západní straně křižovatky s ulicí Hvězdova ukončena zarážedlem. V kusé koleji je ve směru jízdy po levé straně vybudována výstupní zastávka Pankrác. Zde proveden řidič všechny úkony ke změně směru jízdy a stejné nástupiště, tentokrát již po jeho pravé straně se změní na nástupní zastávku Pankrác. Zajišťovací výhybka umožňuje v základním stavu ve směru do centra odjezd pouze po pravé traťové koleji. Za rozjezdovou zajišťovací výhybkou pokračuje trať již opět dvoukolejně středem ulice Na Pankráci na zvýšeném tělese. Po zhruba 150 metrech v prostoru křižovatky Na Veselí, tedy v místě styku ulic Na Pankráci a Na Veselí naše cesta končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Nástupní zastávka ve směru k zastávkám Kotorská, respektive Na Veselí na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Na Pankráci, v kusé koleji, cca 45 metrů za křižovatkou s ulicí Hvězdova, nástupiště pro jeden vlak 2xT. Pankrác
  - nástupní zastávka ve směru k zastávkám Kotorská, respektive Na Veselí na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Na Pankráci, v kusé koleji, cca 45 metrů za křižovatkou s ulicí Hvězdova, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Výstupní zastávka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Na Pankráci, v kusé koleji po levé straně ve směru jízdy, cca 10 metrů před křižovatkou s ulicí Hvězdova, nástupiště pro jeden vlak 2xT. Pankrác
  - výstupní zastávka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Na Pankráci, v kusé koleji po levé straně ve směru jízdy, cca 10 metrů před křižovatkou s ulicí Hvězdova, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Radiově ovládané výhybky obratiště:
 • bez radiově ovládané výhybky
 • Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 19
 • Fotocesta po obratišti Pankrác
  Obratiště Pankrác se na svém počátku u křižovatky Na Veselí tváří jako klasická dvoukolejná trať ve středu ulice Na Pankráci. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu.
  Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná trať v ulici Na Pankráci míří k zajišťovací výhybce do jednokolejného úseku. Zajišťovací výhybka do jednokolejné části obratiště Pankrác. Zajišťovací výhybka do jednokolejné části obratiště Pankrác.
  Jednokolejná část obratiště míří do prostoru sdružené výstupní a nástupní zastávky. Prostor sdružené výstupní a nástupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Prostor sdružené výstupní a nástupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Prostor sdružené výstupní a nástupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Betonový blok sloužící jako zarážedlo na konci kusé koleje obratiště.
  Betonový blok sloužící jako zarážedlo na konci kusé koleje obratiště. Prostor sdružené nástupní a výstupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Prostor sdružené nástupní a výstupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Prostor sdružené nástupní a výstupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje. Prostor sdružené nástupní a výstupní zastávky v jednokolejném úseku kusé koleje.
  Stále ještě jednokolejná část obratiště opouští prostor sdružené zastávky a míří k zajišťovací výhybce do dvoukolejného úseku, která v základní poloze umožňuje odjezd vlaků pouze po pravé koleji. Stále ještě jednokolejná část obratiště opustila prostor sdružené zastávky a míří k zajišťovací výhybce do dvoukolejného úseku, která v základní poloze umožňuje odjezd vlaků pouze po pravé koleji. Zajišťovací výhybka z jednokolejného do dvoukolejného úseku, která v základní poloze umožňuje odjezd vlaků pouze po pravé koleji. Rozplet jednokolejné části obratiště Pankrác v ulici Na Pankráci do dvoukolejného úseku. Rozplet jednokolejné části obratiště Pankrác v ulici Na Pankráci do dvoukolejného úseku.
  Námezník mezi protisměrnými kolejemi obratiště Pankrác v ulici Na Pankráci vymezuje prostor, kam až mohou zajet vlaky, aniž by tomu protisměrnému bránily v příjezdu či odjezdu z jednokolejného úseku. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu.
  Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná část obratiště Pankrác v ulici Na Pankrác na zvýšeném středním pásu. Dvoukolejná trať obratiště Pankrác v ulici Na Pankráci končí ve výhybkách křižovatky Na Veselí.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024