Křižovatka Vozovna Hloubětín

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Vozovna Hloubětín


Když v 90. letech minulého století pokračovala ve východní části Prahy výstavba nových silničních komunikací zejména na tzv. průmyslovém polookruhu, dospěla až ke křižovatce Kbelské a Poděbradské ulice. Jeho další výstavba vedená Kbelskou ulicí však vyžadovala její zásadní přestavbu a rozšíření spojenou se zrušením tamní tramvajové tratě.

Zároveň však byla nutná výstavba nové tratě, aby bylo nadále zajištěno napojení vozovny Hloubětín na ostatní kolejovou síť.

Hlavní traťovou větví křižovatky Vozovna Hloubětín projíždí souprava cvičných vozů T3 ev.č.5518+5505 od Starého k Novému Hloubětínu. | 8.10.2008
Prototypový vůz RT8D5M ev.č.0029 se ve směru od zastávky Nový Hloubětín vrací zpět do areálu vozovny Hloubětín. | 11.3.1997
Vůz KT8D5 ev.č. 9027 na cvičné jízdě právě opouští vozovnu Hloubětín a míří k Novému Hloubětínu. | 14.4.1997
Sněhový pluh T3M ev.č.5411 během prvních zkušebních jízd zavítal také před svou budoucí domovskou vozovnu. | 12.9.2008
Vjezdovým trojúhelníkem vozovny Hloubětín projíždí k Novému Hloubětínu míří souprava vozů T3M ev.č.8102+8061 vypravená na linku 4. | 26.7.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 jako první zástupce svého typu čerstvě polepený celovozovou reklamou opouští hloubětínskou vozovnu a míří k Novému Hloubětínu. | 31.10.2008
V období katastrofálního stavu řepské tratě byl v úseku Vozovna Motol - Sídliště Řepy zakázán provoz vozu Škoda 14T deponovaných v motolské vozovně. Aby byl zajištěn alespoň omezený provoz nízkopodlažních vozidel v tomto úseku, získala motolská vozovna zápůjčkou několik vozů KT8D5.RN2P za něž poskytla hloubětínské vozovně několik vozů Škoda 14T. Proto můžeme směle říci, že vůz Škoda 14T ev.č.9148 vypravený toho dne na linku 12 zatahuje od Nového Hloubětína do své domovské vozovny Hloubětín. | 17.12.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9062 vypravený na linku 25 zatahuje s využitím zadního sběrače do vozovny Hloubětín od Nového Hloubětína. | 23.5.2012
Od 22. června 1987 tak byl přerušen tramvajový provoz v úseku od smyčky Vysočanská po severní vjezd do vozovny Hloubětín, aby bylo možné napojit tramvajovou přeložku na jejím severním konci. K tomuto datu bylo zároveň zrušeno cca 500 koncových metrů původní tratě z roku 1948, včetně smyčky Nový Hloubětín a části tratě ve Kbelské ulici

Provoz na přeložce tramvajové tratě mezi Kolbenovou (Fučíkovou) a Poděbradskou ulicí na západní straně vozovny Hloubětín byl zahájen 2. července 1987. Trať s otevřeným svrškem byla postavena nezávisle na okolních komunikacích. Protože však vozovna Hloubětín stále nebyla připojena novým vjezdem ke kolejové síti, jezdilo se do i z vozovny stále po jižní části tratě ve Kbelské ulici od smyčky (Starý) Hloubětín. Nové napojení vozovny Hloubětín, provedené dvoukolejným trojúhelníkem bylo dokončeno, po přestavbě kolejové harfy 24. srpna téhož roku. K tomuto datu byla zrušena i zbývající část tratě ve Kbelské ulici...

Vjezdový trojúhelník do vozovny Hloubětín moc dlouho nevydržel, již na přelomu července a srpna 1989 (tedy po pouhých dvou letech provozu) byl vyměněn, protože ten předchozí neumožňoval potkávání vozů KT8D5, které byly kupodivu právě do Hloubětína dodávány...

Během dvou let byly postupně na trojúhelníku u vozovny Hloubětín zřízeny radiově ovládané výhybky u rozjezdových výhybek na vjezdu do vozovny. Ve směru od Nového Hloubětína byla výhybka zřizována mezi 1. a 2. prosincem 2008. Druhá výhybka se instalace elektrického ovládání dočkala až mezi 21. a 22. lednem 2010. Zapojeno však bylo až 29. dubna 2010.

Křižovatka je vybavena 3 rozjezdovými výhybkami, přimž pouze tam na vrcholu od vozovny Hloubětín je ručně přestavovatelná s čepovými jazyky. Výhybky umožňující vjezd do vozovny jsou po opravě radiově ovladatelné s pružnými jazyky, ev.č.654 od Nového Hloubětína a ev.č.671 od Starého Hloubětína. Trojice sjezdových výhybek je s čepovými jazyky. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

V běžném provozu je pojížděn přímý směr mezi zastávkami Starý Hloubětín - Nový Hloubětín, manipulačně pro výjezdy a zátahy z a do vozovny jsou používány oba oblouky.

Fotocesta po křižovatce Vozovna Hloubětín
Rozvětvení od zastávky Starý Hloubětín, přímý směr směřuje k zastávce Nový Hloubětín, pravý oblouk směřuje do areálu vozovny Hloubětín. Rozvětvení z areálu vozovny Hloubětín, levý oblouk míří k zastávce Starý Hloubětín, pravý pak k zastávce Nový Hloubětín. Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Nový Hloubětín, levý oblouk míří do areálu vozovny Hloubětín, přímý směr pokračuje k zastávce Starý Hloubětín.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022