Smyčka Zahradní Město

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Zahradní Město


Souprava vozů T3R.PLF #8267+T3R.P #8562 manipuluje na lince 22 na vnější koleji smyčky Zahradní Město. | 30.9.2021

Období třicátých let 20. století můžeme právem považovat za zlatou éru rozvoje pražských tramvajových tratí, v té době se rodil jeden plán na výstavbu nové tramvajové tratě za druhým. Ke konci 20. let vypracovaly Elektrické podniky projekt tramvajové tratě z Průběžné na Zahradní Město. Samotná výstavba tratě do Zahradního Města se rozeběhla v roce 1935 a 28. července 1936 bylo povoleno využívání rozestavěné tratě k rozvážení materiálu a zaměstnanců. Pravidelná doprava na trati zakončené jednokolejnou smyčkou byla zahájena 18. října 1936. Ta byla umístěna v oblasti dnešní sjezdové rampy Jižní spojky na náměstí Mezi zahrádkami v prostoru mezi Rozmarýnovou a Švehlovou ulicí.

Ždánická ulice bez tramvajových kolejí, aneb prostor vjezdové a výjezdové kolej smyčky ještě před zahájením stavby. | 19.6.2020
Prostor budoucí smyčky Zahradní Město, tehdy záchytného parkoviště. | 19.6.2020
Celkový pohled na vznikající odstavné koleje smyčky Zahradní Město. | 30.6.2021
Výstavba smyčky Zahradní Město a pohled ze Ždánické ulice na místo rozpletu vjezdové a výjezdové koleje. | 30.6.2021
Odstavné koleje smyčky Zahradní Město během výstavby a zřizování mlatového zákrytu. | 30.6.2021
První tramvají, která zavítá na většinu novostaveb a zrekonstruovaných úseku je měřící vůz T3 #5521. | 13.9.2021
Slavnostního zahájení provozu smyčky Zahradní Město se zúčastnili (zleva): Jaroslav Jezl, jednatel společnosti Hans Wendel, Pavel Hirsch, ředitel Oblasti Čechy – Střed společnosti PORR, Martin Sekal, místostarosta Městské části Praha 10, Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy a Jan Šurovský, technický ředitel – povrch DP Praha. | 15.9.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9309 vypravený na linku 22 vjíždí do Ždánické ulice a míří k rozjezdové výhybce na vnitřní a vnější kolej smyčky Zahradní Město. | 19.9.2021
Souprava vozů T3R.PV #8152+#8151 vypravená na linku 22 projíždí po odbočení ze Švehlovy ulice ulicí Ždánickou k rozjezdové výhybce na vnitřní a vnější kolej smyčky Zahradní Město. | 23.9.2021
Kolejiště smyčky Zahradní Město se záhy stalo cílem objednaných fotojízd. Ve smyčce Zahradní Město tak fotografům zapózoval také vůz T6A5 #8601, tedy typ vozu, který byl z pravidelného provozu vyřazen ještě před zahájením provozu smyčky. | 2014
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9359 na lince 22 manipuluje na vnější koleji smyčky Zahradní Město. | 19.9.2021
Válka na Ukrajině s sebou přinesla vizuální morální podobu. Na lince 22 byly vozy opatřeny čelními ukrajinskými vlajkami. Stejně jako souprava vozů T3M2-DVC wv.č.8080+#8082 která manipuluje na vnitřní koleji smyčky Zahradní Město. | 3.6.2022
Souprava hloubětínských retrovozů T3M #8014+#8013 vypravená na linku 22 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Zahradní Město pod dohledem lanového mostu Jižní spojky. | 10.10.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9310 vypravený na linku 22 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Zahradní Město v prostoru pod lanovým mostem Jižní spojky. | 23.9.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9340 vypravený na linku 22 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Zahradní Město. | 5.11.2021
Souprava vozů T3R.PLF #8264+T3R.P #8579 na lince 22 opouští v prostoru smyčky Zahradní Město prostor odstavných kolejí a pravým obloukem vjíždí do Ždánické ulice. | 23.9.2021
Vůz T3Coupé #5573 po slavnostním zahájení provozu opouští smyčku Zahradní Město a napojuje se ze Ždánické ulice na hlavní trať ve Švehlově ulici. | 15.9.2021
Zatímco souprava vozů T3R.PV #8152+#8151 na lince 22 opouští smyčku Zahradní Město, vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9303 do ní v prostoru světelně řízené křižovatky Švehlovy a Ždánické ulice vjíždí. | 23.9.2021
Prostor budoucí smyčky Zahradní Město, tehdy záchytného parkoviště. | 19.6.2020
Prostor budoucí smyčky Zahradní Město, tehdy záchytného parkoviště. | 19.6.2020
Odstavné koleje smyčky Zahradní Město během výstavby a zřizování mlatového zákrytu. | 30.6.2021
Zřizování mlatového zákrytu během výstavby smyčky Zahradní Město. | 30.6.2021
Sjezdová výhybka odstavných kolejí smyčky během výstavby. | 30.6.2021
Poslední měsíce se slavnostního zahájení provozu ujímá vůz T3Coupě #5573. Stejně tak se stalo i v případě smyčky Zahradní Město, kdy vůz pózuje na vnitřní koleji smyčky. | 15.9.2021
Souprava vozů T3R.PV #8154+#8176 vypravená na linku 22 vjíždí do obratiště Zahradní Město. | 19.9.2021
Na vjezdové koleji smyčky Zahradní Město ve Ždánické ulici pózuje na domovské lince 22 souprava vozů T3R.PLF #8273+T3R.P #8573. | 13.10.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9309 vypravený na linku 22 překonal rozjezdovou výhybku do prostoru odstavných kolejí a vjíždí na vnější kolej smyčky Zahradní Město. | 19.9.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9316 vypravený na linku 22 vjíždí ze Ždánické ulice na vnější kolej odstavu smyčky Zahradní Město. | 23.9.2021
Ve smyčce Zahradní Město se na lince 22 velmi často objevují také vozy typu T3M2-DVC vypravené hloubětínskou vozovnou z areálu Opravny tramvají. Stejně jako souprava vozů #8053+#8083. | 3.6.2022
Souprava vozů T3R.P #8559+#8558 manipuluje na lince 22 na vnější koleji smyčky Zahradní Město. | 30.9.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9306 vypravený na linku 22 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Zahradní Město. | 16.9.2021
Vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9309 a #9359 vypravené na linku 22 manipulují ve smyčce Zahradní Město. | 19.9.2021
Vůz KT8D5.RN2P #9061 vypravený na linku 22 opouští odstavné koleje pod mostem Jižní spojky a míří do Ždánické ulice. | 19.9.2021
Souprava vozů T3R.PV #8154+#8176 vypravená na linku 22 opustila odstavné koleje smyčky Zahradní Město a vjíždí do Ždánické ulice, po jejímž opuštění se napojí na hlavní trať před zastávkou Zahradní Město. | 19.9.2021
Souprava hloubětínských retrovozů T3M #8014+#8013 během vypravení na linku 22 opouští Ždánickou ulicí smyčku Zahradní Město.| 10.10.2021
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9276 na lince 22 opouští smyčku Zahradní Město a v prostoru světelně řízené křižovatky Švehlovy a Ždánické ulice najíždí na hlavní trať k nástupní zastávce. | 23.9.2021

V roce 1940 se objevily první úvahy o prodloužení tratě ze Zahradního Města až do Hostivaře, zprovozněno byla až k 3. lednu 1954 zhruba do oblasti dnešních zastávek Hostivařská. V osmdesátých letech minulého století pak proběhla výstavba prodloužení až do smyčky Nádraží Hostivař. Toto prodloužení zahájilo provoz 4. října 1982.

Zatímco koncové smyčky se měnily, nad mezilehlou na Zahradním Městě se začalo smrákat až v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Jižní spojky. Jedna z jejích sjezdových ramp totiž zasahovala do jejího prostoru, a proto byla smyčka k 5. květnu 1987 bez náhrady zrušena.

V souvislosti s rekonstrukcí IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Praha-Hostivař až Praha-Vršovice, kdy bylo v plánu opustit stopu přes zastávku Praha – Strašnice, se začalo hovořit o vzniku nové železniční zastávky Praha – Zahradní Město v prostoru přemostění stávající tramvajové trati nad Průběžnou ulicí. Ostatně z tohoto důvodu také nebyl úsek mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město dotčen během velké rekonstrukce tratě v roce 2014, neboť se počítalo s koordinací rekonstrukce až ve vazbě na přestavbu železniční trati a stavbu nové zastávky.

Tzv. krátké spoje linky 22 byly dosud ukončeny ve smyčce Radošovická. Ta byla ideální pro přestup mezi tramvajemi a vlaky díky blízkosti zastávky Praha – Strašnice až do změny grafikonu vlakové dopravy v prosinci roku 2020, kdy byla stará železniční trať opuštěna. Průzkumy zároveň dokázaly, že zatímco trati na Nádraží Hostivař kapacitně postačuje provoz dvou linek, do oblasti Zahradního Města jsou optimální linky tři. To byl dlouhodobý stav ještě před vznikem samotné železniční zastávky Praha – Zahradní Město, u níž byl předpokladem dalšího navýšení počtu cestujících v projíždějících spojích MHD.

Aby došlo k pokrytí poptávky bylo nutné navýšit četnost spojů na tramvajových linkách jedoucích po této tramvajové trati. V případě, že by nebyla vybudována smyčka Zahradní Město, by však tyto nově přidané spoje musely být vedeny až ke stávající nejbližší tramvajové smyčce Nádraží Hostivař, vzdálené cca 2,5 km od lokality Zahradního Města, což se ukázalo jako ekonomicky značně nevýhodné. V úseku Zahradní Město – Nádraží Hostivař by tak jezdily tramvaje v intervalu výrazně kratším, než by odpovídalo současné i výhledové poptávce po dopravě, což by znamenalo neadekvátní nárůst provozních nákladů.

Účelnější a provozně vhodnější se tedy jevilo vybudování nové tramvajové smyčky Zahradní Město, o jejíž podobě se ale vedly poměrně dlouhé diskuse. Původně bylo zřízení smyčky zahrnuto také do vybraných projektů železniční stanice. Nakonec ale zvolená podoba řešení železniční tratě se smyčkou nepočítala, a tak pražský Dopravní podnik zahájil vlastní projekční činnost. V jejím rámci se zrodil návrh jednokolejné tramvajové smyčky s předjízdnou kolejí situované v prostoru tehdejšího odtahového parkoviště pod stávajícím mostním objektem Jižní spojky, tzv. lanovým mostem. Poloha nové tramvajové smyčky Zahradní Město nebyla zvolena náhodně. Výběr místa umožňoval ve stávajícím zřídit smyčku s dostatečnou kapacitou odstavu na dvou kolejích bez zásahu do stávajících či budovaných objektů železniční tratě. Zároveň stavba nezasahuje na pozemky v soukromém vlastnictví, ale pouze na ty, které jsou v majetku města, což významně ulehčilo přípravu stavby.

Projektantem tramvajové smyčky Zahradní město a smluvním obstaravatelem příslušných povolení je společnost Metroprojekt Praha a.s. V roce 2016 byl vypracován projekt k územnímu řízení, podle kterého bylo v roce 2017 zažádáno o územní rozhodnutí, kterým byla stavba v roce 2018 umístěna. V roce 2020 byla zajištěna pravomocná stavební povolení a 14. září 2020 pražský DP vypsal tendr na samotnou výstavbu smyčky v odhadované hodnotě 115 515 823 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla původně stanovena na 15. říjen 2020, nakonec však došlo k jejímu prodloužení do 29. října 2020.

Smlouva na stavbu v hodnotě 97 926 000 Kč bez DPH (ano, takřka v o 20 miliónů nižší hodnotě, než byla plánována), byla s vítězným duem uchazečů Hans Wendel a PORR uzavřena 7. dubna 2021. Z Operačního programu Doprava II Evropské unie bylo hrazeno 85 % nákladů. Dne 16. dubna 2021 byla výstavba slavnostně zahájena.

Dne 15. června 2021 pak začala Správa železnic s rekonstrukcí tramvajové tratě mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město v rámci celkové přestavby prostoru někdejšího úzkého podjezdu, místo kterého byl vybudován výrazně širší most. Pod ním vznikla nová zastávka Nádraží Zahradní Město, umožňující přímý přestup na železnici. Protože během výstavby došlo k vyloučení tramvajové dopravy v úseku od smyčky Radošovická po obratiště Nádraží Hostivař, využil Dopravní podnik této výluky pro vybudování kolejového rozvětvení v křižovatce Švehlovy a Ždánické ulice a dokončení celé smyčky Zahradní Město.

Zajímavou kapitolou a jakýmsi vředem na celé stavbě jsou zastávky Zahradní Město ve Švehlově ulici, které slouží jako nástupní a výstupní pro vlaky končící či začínající ve smyčce. Ty byly společně s úsekem pod železničním mostem vyjmuty vzhledem k chystané rekonstrukci celého prostoru už z modernizace celé hostivařské tratě v roce 2014. Protože se nepodařilo nalézt „společnou řeč“ o podobě zastávek s představami městské části Praha 10, zůstal jejich stav zakonzervován v původní podobě i tentokrát. Stávající stav se potýká s nedostatečnou osovou vzdáleností kolejí, které jsou ve směru do centra navíc pojížděny také autobusovými linkami. Nevyhovuje zároveň ani šířka zastávek. Více než stometrový úsek z velkoplošných panelů BKV si tak na přebudování bude muset ještě počkat.

V úterý 7. září 2021 smyčku jako první zkontroloval měřící vůz T3 #5521, který musel být na místo dovlečen za pracovním automobilem s kolejovým adaptérem. Důvodem bylo nedokončení trolejového vedení v oblasti zrušených zastávek Na Padesátém. Dne 13. září 2021 pak již vůz přijel na druhou kontrolu plně vlastní silou.

Slavnostní zahájení provozu smyčky proběhlo s vozem T3 Coupé #5573 dne 15. září 2021 a běžný provoz smyčky byl zahájen již s nočním provozem 16. září 2021. V trvalém stavu zde končí polovina spojů linky 22, v noci obratiště využívá linka 99 zkrácená o úsek ze Zahradního Města na Nádraží Hostivař. Celý přestupní terminál byl uveden do provozu 24. září 2021, kdy zde začaly zastavovat i vlaky.

Deponovací kapacita smyčky v prostoru odstavných kolejí činí 9 vozů typu T.

Konstrukce tratě:
Celá smyčka je vybudována klasickou metodou žlábkových kolejnic na příčných pražcích, zákryt tvoří asfaltový koberec, v prostoru odstavných kolejí pak mlatový povrch.

Popis tratě:
Smyčka Zahradní Město začíná v rozjezdové radiově ovládané výhybce #759, která je vložena před křižovatkou ulic Švehlova a Ždánická. Vjezdová kolej do smyčky odbočí levým obloukem, který překříží traťovou kolej do centra. Kolej se ve Ždánické ulici napřímí a cca 80 metrů pokračuje v přímém úseku k rozjezdové radiově ovládané výhybce #760 na vnitřní a vnější kolej smyčky. Koleje pokračují levými oblouky v prostoru mimo pozemní komunikaci a před napojením se zpět do vozovky je umístěna sjezdová výhybka. Tramvajová kolej se napřímí a následně pravým obloukem připojí ve Ždánické ulici k vjezdové koleji. Společně v přímém úseku pokračují ke světelně řízení křižovatce se Švehlovou ulicí a pravým obloukem se následně připojí k hlavní trati ve Švehlově ulici ve směru k zastávkám Zahradní Město.

Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 22
 • Linka 99
 • Fotocesta po smyčce Zahradní Město
  Rozjezdová výhybka, jejímž prostřednictvím odbočuje levým obloukem vjezdová kolej do smyčky Zahradní Město z hlavní tratě. Vjezdová kolej do smyčky Zahradní Město v levém oblouku nejprve překříží traťovou kolej od Nádraží Hostivař. Vjezdová kolej do smyčky Zahradní Město v levém oblouku odbočuje do Ždánické ulice. Levý vjezdový oblouk smyčky mířící do Ždánické ulice. Za levým vjezdovým obloukem smyčky se ve Ždánické ulici kolej napřimuje.
  V přímém úseku pokračuje vjezdová kolej smyčky Ždánickou ulicí pod most Jižní spojky. V přímém úseku pokračuje vjezdová kolej smyčky Ždánickou ulicí pod most Jižní spojky. V přímém úseku pokračuje vjezdová kolej smyčky Ždánickou ulicí pod most Jižní spojky. Přímo pod mostem Jižní spojky je umístěna rozjezdová výhybka větvící vjezdovou kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s patrnými bednami přimazávání kolejnic. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město s mlatovými zákrytem. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Zahradní Město se blíží ke sjezdové výhybce obou kolejí.
  Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky je umístěna opět v prostoru pod mostem Jižní spojky a povrch opět tvoří asfaltový koberec. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky je umístěna opět v prostoru pod mostem Jižní spojky a povrch opět tvoří asfaltový koberec. Krátký přímý úsek výjezdové koleje za sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje záhy nahradí pravý oblouk. Výjezdová kolej smyčky Zahradní Město se stáčí pravým obloukem do Ždánické ulice. Výjezdová kolej smyčky Zahradní Město se stáčí pravým obloukem do Ždánické ulice, kde společně s vjezdovou kolejí dotváří krátký dvoukolejný úsek.
  Krátký přímý úsek výjezdové a vjezdové koleje smyčky Zahradní Město ve Ždánické ulici. Ždánickou ulici opouští výjezdová kolej smyčky Zahradní Město v pravém oblouku. Výjezdová kolej ze smyčky Zahradní Město v pravém oblouku míří ke sjezdové výhybce na hlavní trati. Výjezdová kolej ze smyčky Zahradní Město v pravém oblouku míří ke sjezdové výhybce na hlavní trati. Sjezdová výhybka ze smyčky Zahradní Město zpět na hlavní trať.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023